فارسی |English | سه‌شنبه, 5 مرداد 1395
اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زيرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد؛ خدا روزي تو را خواهد رساند.حضرت علی (ع)کارآيي کدام مورد در زمينه اطلاع رساني موثرتر است ؟


Copyright © 1998-2013 All Rights Reserved for DibaGroup.
This page was generated by DCMS 3.x