مشخصات عمومي موزه و اماكن فرهنگي تاريخي
ردیفنام موزهشهرستاننوعسطح محلآدرستلفنصبح از ساعت تا ساعتعصر از ساعت تاساعتتعطيل هفتگي
1موزه آینه و روشنائیيزدموزهاستانيیزد- خیابان کاشانی- روبروی پارک هفت تیر3824001014-820-14شنبه
2موزه مردم شناسی مهریزمهريزموزهمحليمهریز- خیابان جمهوری اسلامی-نرسیده به حسینیه بزرگ214748364712-819-15شنبه
3موزه مردم شناسی ابرکوهابرکوهموزهمحليابرکوه -خیابان شهید باهنر-کوچه پشت مسجدآقا-خانه صولت3282307914-820-14شنبه
4مردم شناسي صدوقاشکذرموزهمحلياشكذر- خيابان امام-خيابان طالقاني-كوچه حمام باغستان3272367714-819-14شنبه
5تکیه امیرچقماقيزدبناهاي تاريخي فرهنگي داراي باجه فروش بليطاستانيیزدخیابان امام - چهار راه شهدا08تا 20ندارد
6مدرسه ضیاییهيزدبناهاي تاريخي فرهنگي داراي باجه فروش بليطاستانيیزد - خیابان امام - محله فهادان363017608تا 20ندارد
7خانه لاریهايزدبناهاي تاريخي فرهنگي داراي باجه فروش بليطاستانيیزد محله فهادان-کوچه کتابخانه362025038تا 20ندارد
8نارین قلعهميبدبناهاي تاريخي فرهنگي داراي باجه فروش بليطاستانيمیبد- میدان شهرداری013-917-14شنبه عصر
9خانه آقا زادهابرکوهبناهاي تاريخي فرهنگي داراي باجه فروش بليطاستانيابرکوه خیابان شهیدباهنر بافت تاریخی محله دروازه میدان0ندارد
10موزه سفال و سرامیک میبدميبدموزهاستانيمیبد- بلوار جعفری نژاد0919یک شنبه ها
11موزه زیلو و پلاسميبدموزهاستانيمیبد- بلوار قاضی میر حسین775302013-917-14ندارد
12موزه پستميبدموزهمحليمیبد- بلوار قاضی میر حسین775366614-920-16ندارد
13موزه سکه و مردم شناسی حیدر زادهيزدموزهاستانيیزد- خیابان امام - گذر اصلی محله فهادان - روبروی پلیس توریست62191119-1416-20ندارد
14موزه مفاخراردکاناردکانموزهمحلياردکان- محله چرخاب - منزل مرحوم خاتمی72117188 صبح تا 14جمعه
15موزه مردم شناسی اردکاناردکانموزهمحلياردکان- خیابان آیت الله خامنه ای - جنب حوزه علمیه72200308-1216-19جمعه
16موزه موقوفه میرزا محمد کاظمینیيزدموزهاستانيیزد بلوار امامزاده جعفر - جنب آستان مقدس امامزاده جعفر (ع)62214848-1216-20جمعه
17موزه آب یزديزدموزهمنطقه ايیزد - چهارراه شهدا - ابتدای خیابان قیام62683408 صبحتا 19ندارد
18موزه مردم شناسی تفتتفتموزهمحليتفت -خیابان امام - بقعه شاه خلیل ثانی21474836477 تا 14جمعه
19موزه عبرت ابركوهابرکوهموزهمحليابركوه- بلوار جمهوري-محله صفائيه-خانه حسينيان0-
20موزه مردم شناسي خاتمخاتمموزهمحليخاتم- بخش مركزي هرات-خيابان شهيدبهشتي-خيابان ملكي-قلعه ملكي0-
21موزه مردم شناسي طبسطبسموزهمحليطبس-خيابان امام-ساختمان قديم حمام وليعصر0-
22موزه مردم شناسي بافقبافقموزهمنطقه ايبافق - ضلع شرقي امامزاده عبدالله- ميدان خان- خانه وحشي بافقي0-
23موزه فرش اردكاناردکانموزهمنطقه اياردكان- محله- چرخاب- كوچه آيت الله خاتمي- روبروي موزه مفاخر اردكان خانه افضلي0-
24موزه سنگ نبشته های تاریخی یزديزدموزهمنطقه اييزد-خيابان ايرانشهر-كوچه هاشم خان پلاك510-
25موزه تاريخ و عبرت طبسطبسموزهبين الملليطبس-45كيلومتري جاده طبس - جنب مسجد شكر0-
26موزه منطقه‌اي كويريزدموزهمنطقه اييزد-جاده سنتو( یزد به طرف تهران )-جنب پل الغدير0-
27موزه مردم شناسي ميبدميبدموزهمحليميبد، بلوار قاضی میرحسین ـ نرسیده به هلال احمر7752701ندارد
28موزه وزيرييزدموزهاستانييزد- خيابان امام(ره)- خيابان مسجدجامع- جنب كتابخانه وزيري62645547-13جمعه
29موزه علوم يزديزدموزهاستانييزد- ميدان شهيد بهشتي- خيابان شهيد رجايي- جنب دبيرستان ايرانشهر62234348-12جمعه
30موزه تاريخ طبيعي يزدموزهاستانييزد - بلوار دانشجو -مركز مطالعات محيط زيست82530548-14جمعه