آثار ثبت شده فرهنگي-تاريخي
ردیفنام اثرنوع اثرشهرستاندوره تاريخيجاذبه گردشگريآدرس اثر
1گنبد علی ( عالی )آرامگاهابرکوه اسلامي بلهاستان یزد - شهرستان ابرکوه - بخش مرکزی
2مقبره طاووس الحرمین و مناره مسجد نظامیهمقبرهابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - شهرابرقو
3مسجد جامع ابرکوهمسجدابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - ميدان مركزي شهر
4محراب مقبره پیرحمزه سبزپوشمقبرهابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - فاصله 500 متری ضلع جنوبغربی مسجد جامع
5مسجد جامع کبیر یزدمسجديزد اسلامي بلهشهرستان یزد - محله وقت و ساعت ، خيابان مسجد جامع كبير
6بقعه دوازده امامبقعهيزد اسلامي بلهشهر یزد- محله فهادان ـ كوچه فهادان
7بقعه سید شمس الدین ( مدرسه شمسیه )بقعهيزد اسلامي بلهشهر یزد- محله چهار منار - جنب حوض ملتكيه
8مناره کبیرمنارهطبس اسلامي خیرطبس - خ شهيد منتظري - مسجد جامع ( قبل از زلزله تخريب شده )
9بقعه سید رکن الدینبقعهيزد اسلامي بلهشهر یزد- خيابان مسجد جامع كبير ـ كوچه سيدركن الدين
10مسجد میرچخماق ( امیرچخماق )مسجديزد اسلامي بلهشهر یزد- ميدان امير چخماق
11مناره مدرسه دومنارمنارهطبس اسلامي بلهطبس - خ شهيد منتظري - كوچه مدرسه دو منار
12مصلی / مدرسه مصلیمدرسهيزد اسلامي بلهشهر يزد - خيابان قيام - ضلع جنوبي خيابان - روبروي بازار زرگري
13بقعه امامزاده حسین بن موسی کاظمبقعهطبس اسلامي بله بخش مركزي ـ شهر طبس
14مسجد سرکوچهمسجديزد اسلامي بله محمديه -يزد- نائين
15گنبد شیخ جنیدبقعهتفت اسلامي بلهشهرستان تفت -روستاي توران پشت
16تکیه میرچخماقتکیهيزد اسلامي بلهشهر یزد- ميدان امير چخماق
17بقعه شاه محمود و مسجد بندرآبادبقعهاشکذر اسلامي خیرشهرستان صدوق -روستاي بندر آباد
18مدرسه ضیائیه ( زندان اسکندریه )مدرسهيزد اسلامي بلهشهر یزد- واقع در مجاورت بقعه دوازده امام
19مسجد شاه ولی ( مسجد امام )مسجدتفت اسلامي بله شهر تفت - ميدان امام - خيابان ساحلي
20مدرسه کمالیهمدرسهيزد اسلامي خیر غرب مسجد جامع كبير يزد
21مزار احمدو شیخ محمد فهادانمزاريزد اسلامي بله كوچه فهادان - كوچه حمام گود ک
22باغ دولت آبادباغيزد اسلامي بلهشهریزد - محله چهار منار ـ كوچه فردوسي
23مدرسه و خانه حسینیانمدرسه و خانهيزد اسلامي بله نزديكي باروي شهرو دروازه مامير-مالمير
24امامزاده عبداللهامامزادهبافق اسلامي بله ورودي شهر بافق از سمت يزد
25مسجد جامع فهرج ( مسجد امام حسن )مسجديزد تاريخي بله شهرستان یزد - بخش مركزي ـ دهستان فهرج
26رباط زین الدینرباطيزد اسلامي بله شهرستان یزد- 67 ك جاده يزد - كرمان
27برج و بارو های یزدبرج و بارويزد اسلامي بله شهریزد - خ سيدگل سرخ - امام خميني - محلات مالمير - لب خندق
28مسجد ملااسماعیلمسجديزد اسلامي بله شهر يزد،بخش 2 ـ كوچه محله مسجد ملاحسن
29مسجد شهاب الدین قاسم طرازمسجديزد اسلامي بله يزد- خ سيد گل سرخ -كوي شاه ابوالقاسم
30قلعه سریزدقلعهمهريز تاريخي بله شهرستان مهریز- روستاي سريزد، 36كيلومتري جنوب شرقي يزد
31قلعه نارین یا نارنج قلعهقلعهميبد تاريخي بلهشهرمیبد- فلكه شهرداري
32قدمگاه فراشاهقدمگاهتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - در كنار جاده تفت به ده شير
33کاروانسرای بردکاروانسراابرکوه اسلامي بله جاده سوريان به طرف ابرقو
34محدوده شهر طبسمحدودهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بين‌خ واعظ طبسي وشهيدمحمدمنتظري
35باغ گلشنباغطبس اسلامي بلهشهرطبس - انتهای خیابان امام خمینی - میدان باغ گلشن
36مسجد جامع میبد و گنبد امام حسن ( ع )مسجدميبد اسلامي بله شهرمیبد- خيابان مسجد جامع
37چهارطاقی عقدا ( ساباط)چهارطاقیاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - قريه عقدا كنار جاده نائين
38آب انبار شش بادگیرآب انباريزد اسلامي بله شهریزد- كوچه شش بادگير محله تل يزد
39آب انبار کوشکنوآب انباريزد اسلامي بلهشهریزد -كوچه آب انبار كوشك نو ـ خ سيد گلسرخ
40آب انبار دودهنهآب انباريزد اسلامي بله خ قيام ضلع جنوبي خيابان بازار مسگري - م خان
41آب انبار وزیرآب انباريزد اسلامي بله خ مسجد جامع كبير جنب مسجد
42آب انبار وقت و ساعتآب انباريزد اسلامي بله كوچه سيد ركن الدين خ مسجد جامع
43کاروانسرای میبدکاروانسراميبد اسلامي بله 50 متري خ بيده
44مسجد زیردهمسجداردکان اسلامي خیر اردكان محله زير ده
45چهارسوق و مسجد حاج محمد حسینچهارسوق و مسجداردکان اسلامي بله مركز شهر روبروي مدرسه علميه
46مجموعه تاریخی شیخ علی بلیمانمجموعهتفت اسلامي بله واقع در دهكده بيداخويد يزد
47مسجد جامع فیروزآبادمسجدميبد اسلامي بله فيروزآباد ميبد
48برج کبوترخان ( کبوترخانه ) میبدبرجميبد اسلامي بله كنار بلوار - 45 كيلومتري ميبد
49میدان خان و بازارهای اطرافمیدان و بازاريزد اسلامي بله خ قيام - ضلع جنوبي خيابان
50بقعه سید خلیل و سید جلیلبقعهيزد اسلامي بله بلوار امامزاده جعفر بين چهارراه فرهنگيان
51مزار شیخ ابونصر ایراوه ای - پیرحاجاتمزارطبس اسلامي بله روستاي پير حاجات - شمال طبس
52بنای تاریخی خانه کلاهدوزهاخانهيزد اسلامي بله خ امام خميني (ره)- نبش ميدان اميرچخماق
53مسجد فرطمسجديزد اسلامي بله محله دارالشفاء در نزديكي دروازه مهريجرد
54یخچال میبدیخچالميبد اسلامي بله خ قاضي ميرجعفر
55مجموعه حجت آباد وزیرمجموعهاشکذر اسلامي بله آبادي حجت آباد وزير
56مسجد جامع بافق و مدرسه علمیهمسجد ومدرسهبافق اسلامي بله محله قديمي بافق خ مسجد جامع
57آب انبار رستم گیوآب انباريزد اسلامي بله واقع در حاشيه بلوار بسيج
58خانه رسولیانخانهيزد اسلامي بله محله سهل بن علي (ع) كوچه شهيد صدوقي
59خانه برونی ( دارالبرهان )خانهميبد اسلامي بله روستاي بيده -ميبد
60خانه لاریها و بادگیر آنخانهيزد اسلامي بله خ -امام خميني محله فهادان مجاور عمارت كلاه فرنگي
61خانه آقازادهخانهابرکوه اسلامي بله محله دروازه ميدان ابرقو
62خانه صولتخانهابرکوه اسلامي بله خ باهنر محله دروازه ميدان
63خانه موسویخانهابرکوه اسلامي بله محله دروازه ميدان ـ مقابل خانه آقازاده
64خانه میرزادهخانهيزد اسلامي بله خ امام خميني (ره )كوي فهادان
65بنای تاریخی خانه محمودیخانهيزد اسلامي بله خ امام خميني (ره) ـ كوچه مقابل مسجد چهل
66خانه سیگاریخانهيزد اسلامي بله خ امام خميني (ره)-روبروي شاهزاده فاضل
67مسجد ریگمسجديزد اسلامي بله خ قيام
68حمام حاج محمد سعیدا و حمام قدیمیحماماردکان اسلامي بله محله چرخاب مجاور حسينيه چرخاب
69حسینیه و تکیه بازار نوحسینیهاردکان اسلامي بله جنوب شهر بافت قديم
70مسجد حاج محمد سعیدا چرخابمسجداردکان اسلامي بله محله چرخاب درمجاورت دربندصدرالفضلا
71مجموعه زنگیانمجموعهيزد اسلامي بله خ سيد گل سرخ محله زنگي
72حمام ابوالمعالیحماميزد اسلامي بله محله فهادان وداخل برج وباروي شهر
73مدرسه ایرانشهرمدرسهيزد اسلامي بله برزن قديمي گودال مصلي درابتداي خ رجائي
74حمام قدیمی گلشن یا حمام بزرگ گازرگاهحماميزد اسلامي بله محله قديمي گازرگاه در جوار باغ معين
75خانه مرتاضیون ( دکتر مرتاض )خانهيزد اسلامي بله خ -ايرانشهركوچه گلچينان كوچه مرتاضيون
76آسیاب آبی اشکذرآسیاباشکذر اسلامي بله 20 كيلومتري جنوب شرقي يزد
77دخمه زرتشتيان و خيله هاي پيراموندخمهيزد اسلامي بله بخش مركزي شهرستان يزد15كيلومتري جنوب شرقي يزد
78مجموعه خرمشایا خرمشاهمجموعهيزد اسلامي بله محله خرمشاه
79مسجد جامع قدیم روستای محمد آباد و قلعهمسجدميبد اسلامي بله منتهي اليهه روستاي محمدابادجنوب غربي ميبد
80مجموعه ماركار يزد ( پرورشگاه- دبيرستان)مجموعهيزد اسلامي بله انتهاي خ -دهم فروردين وابتداي -خ -كاشاني
81حسینیه سفلی ندوشنحسینیهميبد اسلامي بله بخش ندوشن
82مسجد جامع ندوشنمسجداشکذر اسلامي بله بخش مركزي دهستان ندوشن
83مسجد بیرون ابرقومسجدابرکوه اسلامي بله در كنار شهر ابر قو 250 متري جنوب
84مدرسه علمیه امام خمینی ( مدرسه شاهزاده )مدرسهيزد اسلامي بله خ -مسجدجامع نزديكي مسجدجامع كبيريزد
85خانه تقدیریخانهاردکان اسلامي بله اردكان -خ -حائري منزل تقديري
86کاروانسرای خرگوشیکاروانسرااردکان اسلامي بله بخش عقداءبيابان خرگوشي سمت ش - ج باتلاق
87کاروانسرای خرانقکاروانسرااردکان اسلامي بله بخش خرانق
88مسجد جامع اردکانمسجداردکان اسلامي بله بخش مركزي جنب كتابخانه عمومي
89بنای تاریخی بانک شاهنشاهی ( بانک شاهی )بانکيزد اسلامي بله ضلع جنوب ميدان خان يزد
90چهارسوق و بازار شاهیچهارسوقيزد اسلامي بله شهرستان يزد - انتهاي خيابان مسجد جامع
91مجموعه خیرآباد ( مسجد و حسینیه و ...)مجموعهيزد اسلامي بله خيرآباد - يكي از محلات اهرستان -بلوار جوكار
92خانه نعمت اللهي يا قلعه اي ( خانه مودت)خانهيزد اسلامي بله ضلع جنوبي خ - قيام نزديكي چهارراه شهدا
93مسجد جامع عقدامسجداردکان اسلامي بله بخش عقداءمجاورت حسينيه
94مسجد مصلی عتیقمسجديزد اسلامي بله محله مصلي عتيق ياگودال مصلي
95آب انبار رشتی عقداآب انباراردکان اسلامي بله اردكان بركنار راه اصلي ورودي عقدا
96کاروانسرای رشتیکاروانسرااردکان اسلامي بله بخش عقداءكنارراه اصلي ورودي عقداء
97آب انبار سید فتح الدین رضا ( حاجی علی اکبر )آب انباريزد اسلامي بله خ -امام خميني -ك - مالمير-ك - شهيدبافي
98آب انبار گلشنآب انباريزد اسلامي بله خ -دهم فروردين محله پنبه كاران كوي محمدي
99مسجد آمنه گل ندوشنمسجدميبد اسلامي بلهمیبد - بخش ندوشن
100مسجد جامع ابرندآبادمسجديزد اسلامي بله محله توده ابرندابادمركزشهرشاهديه
101ارگ طبس ( کهن دژ)ارگطبس اسلامي بله بخش مركزي درسه قسمت غ -ج -ش به -خ جديدالاحداث
102مسجد جامع بفروئیهمسجدميبد اسلامي بله آبادي بفروئيه - محله پايين
103امامزاده جعفر ( ع )امامزادهيزد اسلامي بله بلوارامامزاده جعفردرمحله مصلي عتيق
104مجموعه مهرپادین مهریز ( مسجد و حسینیه )مجموعهمهريز اسلامي بله مجاورخ انقلاب - حدفاصل خ سيدمصطفي
105قلعه خورمیزقلعهمهريز اسلامي بله بخش مركزي شهرستان مهريزروستاي خورميز
106مجموعه سهل بن علیمجموعهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خ امام (ره)
107مجموعه امام ( شاه ولی ) مسجد، بقعه ، نخلمجموعهتفت اسلامي بله شهر تفت - ميدان امام - خيابان ساحلي
108خانه امامزاده ایخانهيزد اسلامي بله استان يزد - شهرستان يزد - محله مصلي عتيق - نزديك بلوار امام زاده جعفر
109برج توتبرجاردکان اسلامي بله بخش خرانق دهستان زرين روستاي توت
110آب انبار نصرآبادآب انباريزد اسلامي بله بلوارشهيدنواب صفوي كوچه 12 متري ارم
111پیرنارستانهزیارتگاهيزد اسلامي بله 30 كيلومتري شمالشرق يزد - در روستائي بربلنداي كوه
112محوطه سنگ نگاره های کوه ارنانمحوطهمهريزپيش از تاريخبله دامنه شرقي دين كوه
113رباط ده محمدرباططبس اسلامي بله 70 كيلومتري شمال طبس
114حسینیه ناظم ( عمارت ناظم )حسینیهيزد اسلامي بله ابتداي خيابان سلمان - محله پشت گازرگاه
115مسجد بزرگ ابوالمعاليمسجديزد اسلامي بله بين خيابانهاي گلسرخ وشهيد نواب صفوي
116مسجد نو مالمیرمسجديزد اسلامي بله يزد - ضلع شرقي خيابان امام خميني
117عمارت قصر آئينهعمارتيزد اسلامي بله خ آيت الله كاشاني
118بنای تاریخی مسجد شیخیهامسجديزد اسلامي بله محله وقت الساعت
119مسجد ریگ مجومرد ( مسجد شیخ کبیر )مسجداشکذر اسلامي بله رضوان شهر
120حمام خانحماميزد اسلامي بله م خان - خيابانهاي قيام ملا اسماعيل
121خانه اربابیخانهيزد اسلامي بله كوه گازرگاه - 100 متري خ سلمان فارسي
122مجموعه میدان امیرچخماقمجموعهيزد اسلامي بله م اميرچخماق
123کاروانسرای ساغندکاروانسرااردکان اسلامي بله بخش خرانق بالاترازروستاي ساغند
124کاروانسرای دهشیرکاروانسراتفت اسلامي بله كنار روستاي دهشير
125کاروانسرای رباط پشت بادامکاروانسرااردکان اسلامي بله بخش خرانق روستاي رباط پشت بام
126مسجد امامزاده سید شمس الدین بنادک ساداتمسجدتفت اسلامي بله روستاي بنادك سادات - شهرستان تفت - بخش مركزي
127آتشکده زرتشتیان و محوطه آنآتشکدهيزد اسلامي بلهشهر یزد - محدوده خیابان قیام و سید گلسرخ
128آب انبار حاج یوسفآب انباريزد اسلامي بله محدوده خ قيام سيد گلسرخ
129مجموعه سلطان شیخداد ( بقعه ، مسجد و حسینیه )مجموعهيزد اسلامي بله محله شيخداد
130کاروانسرای شمسیکاروانسرااشکذر اسلامي بله بخش رستاق - واقع در روستاي شمس
131گنبد سنگی هکگنبدابرکوه اسلامي بله روستاي هگ - جنب گورستان
132مسجد جامع و حسینیه خرانقمسجد و حسینیهاردکان اسلامي بله بخش خرانق شهرستان اردكان
133مسجد چهل محرابمسجديزد اسلامي بله محله فهادان نزديك مدرسه ضيائيه
134مسجد جامع اهرستانمسجديزد اسلامي بله شهرستان يزدشرق خيابان شهيد صدوقي
135مجموعه شهدای فهرجمجموعهيزد اسلامي بله 33 كيلومتري شرق يزد - بخش مركزي شهرستان يزد دهستان فهرج
136مسجد زردک اردکانمسجداردکان اسلامي بله 10 كيلومتري شمال شهرستان اردكان آبادي زردک
137کاروانسرای سنگی انجیرهکاروانسرااردکان اسلامي بله مجاورراه قديمي يزد-ساغندوطبس
138خانه مشروطهخانهيزد اسلامي بله خ -امام -كوچه شهيدپاكنژاد
139بقعه سیدون علی نقییابقعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه -شمالشرق شهرمحله نبادان
140آب انبار قندهاریآب انباريزد اسلامي بله ضلع شمالي خيابان انقلاب كوي كسنويه
141آب انبار سیدصحراآب انباريزد اسلامي بله ضلع شمالي خيابان انقلاب كوي كسنويه
142کاروانسرای - رباط کرمانشاهانکاروانسرامهريز اسلامي بله جاده يزد-كرمان روبروي معروف مسجدابوالفضل
143کاروانسرای خان پنجکاروانسرابافق اسلامي بله كنارجاده قديمي يزد-بافق
144مسجد یعقوبیمسجديزد اسلامي بله محله يعقوبي - ضلع شرقي خ امام خميني(ره)
145رباط جوخواهرباططبس اسلامي بله روستاي جوخواه - از توابع بخش مركزي
146حمام قدیمی زارچحماميزد اسلامي بله تقاطع بلوار جديدالاحداث زارچ
147آب انبار فخارآب انباريزد اسلامي بله خيابان شهيد بنافتي زاده
148خانه موید اعلاییخانهيزد اسلامي بله خيابان امام خميني(ره) - كوچه دبيرستان امير كبير
149زیارتگاه خدیجه خاتونزیارتگاهميبد اسلامي بله جنوب محله مهرجرد
150مسجد خضرشاهمسجديزد اسلامي بلهمحله چهار منار
151پل موسی خانپلميبد اسلامي بله كتشخوان بارجين ميبد
152کاروانسرای علی آبادکاروانسرامهريز اسلامي بلهشهرستان مهریز - مزرعه علی آباد
153زایشگاه بهمنزایشگاهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خیابان آیت الله کاشانی
154سید تاج الدین ابراهیم آباد ( گنبد تاج )بقعهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش رستاق - روستای ابراهیم آباد
155قلعه ابراهیم آباد رستاققلعهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش رستاق - روستای ابراهیم آباد
156مسجد زین الدینمسجداردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - جنوب غربی حسینیه زین الدین
157قلعه حسین آباد شفیع پورقلعهتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - بخش نیر - روستای حسین آباد شفیع پور
158مسجد قدیمی توران پشتمسجدتفت اسلامي بلهشهر تفت - روستای توران پشت
159قلعه مروستقلعهخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - شهر مروست - انتهای خ مسجد جامع
160قلعه سفید ندوشنقلعهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - شهر ندوشن
161مسجد آقا (آقاسید علی مجتهد )مسجدابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - محله دروازه میدان
162مسجد جامع رکن آبادمسجدميبد اسلامي بلهشهرستان میبد - روستای رکن آباد
163مسجد پیر حسینمسجديزد اسلامي بلهشهر یزد - بلوار شهید پاکنژاد
164گنبد مصلی عتیق و ساباط و حسینیه مجاورگنبديزد اسلامي بلهشهر یزد - بلوار امامزاده جعفر - خ ملااسماعیل
165بقعه شاه سید رضابقعهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خ انقلاب - چهارراه دولت آباد
166ساختمان اداره دارائی ( اداره مالیه)ساختمان اداریيزد اسلامي بلهشهر یزد - خ امام خمینی - محله قلعه کهنه
167خانه بلور فروشخانهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خ شهید رجائی - کوچه گاراژ ناجی
168مسجد شاه عبدالقیوممسجديزد اسلامي بلهشهر یزد - خ انقلاب - محله شاه عبدالقیوم
169حسینیه فهادانحسینیهيزد اسلامي بلهشهر یزد - محله فهادان
170حسینیه و میدان وقت و ساعت و نخلحسینیهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خ مسجد جامع
171ساختمان قدیم استانداریساختمان اداریيزد اسلامي بلهشهر یزد - خ امام خمینی - ابتدای خ استانداری
172سنگ نبشته ها و نقوش روی سنگسنگ نبشتهتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - 3 کیلومتری روستای دهشیر
173کاروانسرای کرمانیکاروانسرايزد اسلامي بلهشهر یزد - خیابان قیام - بازارمسگرها
174مجموعه رباط خان - کاروانسرا و چارخانمجموعهطبس اسلامي بلهشهرستان طبس - جوارروستای رباط خان
175چاپارخانه میبدچاپارخانهميبد اسلامي بلهشهر میبد - در مجاورت کاروانسرای میبد
176کاروانسرای مشیرکاروانسرايزد اسلامي بلهشهر یزد - خ قیام - ک مسجد ملا اسماعیل
177بقعه شیخ عبد اللهبقعهخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - میدان ورودی شهر هرات
178مدرسه خانزادهمدرسهيزد اسلامي بله يزد محله قديمي شيخ داد ضلع جنوبي بقعه
179بقعه شیخ بهاءالدینبقعهخاتم اسلامي بله روستاي مباركه
180مسجد جامع خورميز سفليمسجدمهريز اسلامي بله كنار معبر اصلي جنب قلعه قديمي خورميز
181مسجد سرپلک شهید مدرسمسجديزد اسلامي بله محله سرپلك ابتداي بازارچه سرپلك
182تپه قاضي مير جعفرتپهبافق تاريخي بله شرق شهرستان بافق
183منزل فرخ اورمزدی ( مهندس پرویز ورجاوند )خانهيزد اسلامي بله ضلع جنوبي محله زرتشتيان كوي موبدان كوچه فرخ
184مسجد بیاق خانمسجديزد اسلامي بله تقاطع بازارزرگري بازارخان مسجد بياق خان
185امامزاده سيد محمد هفتادرخانهاردکان اسلامي بله بخش عقدا 1 ك مركز آبادي هفتادر
186مسجد حاجی رجب علی اشکذرمسجداشکذر اسلامي بله محله توده شهر اشكذر مرد
187حمام استهريجحماممهريز اسلامي بله محله استهريج خ جمهوري اسلامي
188عمارت و باغ صدری ( نمیر)عمارت و باغتفت اسلامي بله خ امام خميني (ره )محله باغ گلابدان
189بنای پرستشگاه زرتشتیانزیارتگاهيزد اسلامي بله بلواربسيج كوچه جنب آب انبار رستم گيو
190بقعه محمدی دروازه شاهیبقعهيزد اسلامي بله محله دروازه شاهي پشت مسجد جامع كبير
191خانه ملک زادهخانهيزد اسلامي بله محله فهادان نزديك مسجد چهل محراب
192قلعه ستی پیر ( اسدان )قلعهيزد اسلامي بله شمال شرقي يزد - بلواز دهه فجر
193آب انبار مسعودیآب انباريزد اسلامي بله شهرستان يزد - ضلع جنوبي خيابان شهيدرجائي
194بقعه شیخ محمد خانقاهبقعهميبد اسلامي بلهیزد - بلوار دهه فجر
195مسجد کوفه شیخدادمسجديزد اسلامي بله شهرستان يزد - حد فاصل خيابان هاي نواب صفوي و انقلاب
196بافت فرهنگی ، تاریخی شهرستان میبدبافتميبد اسلامي بلهشهرمیبد
197سدکریت طبسسدطبس اسلامي بله شهرستان طبس - 28 ك م روستاي كريت
198گورستان توران پشتگورستانتفت اسلامي بله 60 ك م جنوب شهرستان تفت - ضلع شرقي روستاي توران پشت
199برج خواجه نعمتبرجاردکان اسلامي بله شهرستان اردكان - جنوب بافت قديم عقدا
200دبیرستان کیخسرویدبیرستانيزد اسلامي بله يزد - خيابان شهيد چمران
201مدرسه بدر ( آموزشگاه پيام استثنايي)مدرسهيزد اسلامي بله يزد - خ سيد گل سرخ - كوچه پنج كوچه - جنب بازار قديمي ابو المعالي
202کنیسه ملا سدرکنیسهيزد اسلامي بله يزد- خ مسجد جامع كبير- محله چهار سوق
203کاروانسرای جنب میدان خانکاروانسرابافق اسلامي بله شهرستان يزد- بافق - ميدان بافق
204گرمخانه مسجد جامع بهابادمسجدبافق اسلامي بلهبافق - شهر بهاباد
205کاروانسرای رباط شمشکاروانسرامهريز اسلامي بله مجاورت راه اصلي يزد - كرمان - بالاتر از كرمانشاه و مسجد ابوالفضل
206رباط انارستانرباطاردکان اسلامي بله شهرستان اردكان - بخش عقدا - روستاي نارستان
207حسینیه حوض قاضی هاحسینیهبافق اسلامي بله شهرستان يزد - بافق- خ مسجد جامع - حسينه - حوض قاضي ها
208حسینیه محله بالاحسینیهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد- محله بالا
209بازارچهبازارچهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد- محله بالا
210نمازخانه سراب گودالی هانمازخانهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد- محله بالا
211سقاخانهسقاخانهميبد اسلامي بلهشهر میبد - محله بالا
212مجموعه حسینیه کرممجموعهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد
213خانه سالارخانهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد- محله پايين
214مسجد محله کوچکمسجدميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - محله كوشكك
215حسینیه و نمازخانه محله کوچکحسینیه و نمازخانهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - محله بالا
216برج عبدالوهاببرجميبد اسلامي بله شهرستان ميبد- محله كوشكك
217مجموعه برج و باروهای شهر با خندق های آنمجموعهميبد اسلامي بلهشهر میبد
218دروازه غربی ( دروازه کثنوا )دروازهميبد اسلامي بله دروازه غربي - استان يزد - شهرستان ميبد- محله بالا
219باغ تیتوباغبافق اسلامي بله بافق - بلوار امام حسين - كوي حوض آقا محمد تقي
220کاروانسرای گلشنکاروانسرايزد اسلامي بله شهر يزد - خ قيام - بازار قيصريه - روبروي مدرسه خان
221مجموعه باغ خانمجموعهيزد اسلامي بله شهرستان يزد - بين راه قديم يزد - تفت
222دبستان خسرويدبستانيزد اسلامي بله يزد - شهرستان يزد - تقاطع خيابان سلمان - بلوار بسيج
223دبستان دینیاریدبستانيزد اسلامي بله شهريزد - خيابان آيت الله كاشاني - كوي زرتشتيان
224مسجد بزرگ پشت باغ و آب انبار ، رباط ماور متصل به آنمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - خ شهيد رجايي - محله پشت باغ
225مدرسه رستمی مریم آبادمدرسهيزد اسلامي بله يزد- بلوار دهه فجر - محله مريم آباد
226مجموعه تاریخی - فرهنگی عزآبادمجموعهاشکذر اسلامي بله شهرستان اشکذر - بخش مرکزی روستاي عزآباد
227کاروانسرای رباط نوکاروانسرامهريز اسلامي بله شهرستان مهريز - روستاي سريزد - مجاور مسجد جامع
228قلعه مهرجردقلعهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - كوهي مهرجرد - خ آيت الله حانري - محله درب قلعه
229مسجد شاه حسینمسجدخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم شهر مروست -انتهاي خيابان مسحد جامع ومجاور قلعه مروست
230مجموعه بیدستان توران پشتمجموعهتفت اسلامي بله شهرستان تفت - دهستان دهشير- روستاي بيدستان
231محوطه باستانی غربالبیزمحوطهمهريز تاريخي بله غرب شهرستان مهريز - روستاي مدوار - دشت غربالبيز
232تپه های شمسیتپهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق-بخش مركزي-دهستان رستاق-روستاي شمسي
233قلعه رحمت آبادقلعهيزد اسلامي بله استان يزد - شهرستان يزد - ده كيلومتري شرق شهر يزد قلعه رحمت آباد
234قلعه دهوکقلعهمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز - منطقه بغداد آباد روستاي دهوك
235قلعه مهرپادینقلعهمهريز اسلامي بله 5 كيلومتري شهرستان مهريز مهر پادين
236قلعه رباطقلعهابرکوه اسلامي بله يزد- حاشيه غربي شهرستان ابركوه
237یخچال فتح آبادیخچالابرکوه اسلامي بله يزد - شهرستان ابركوه - واقع در اراضي كشاورزي فتح آباد
238خانه امیدسالارخانهابرکوه اسلامي بله يزد- شهرستان ابركوه - محله قديمي دروازه ميدان
239بقعه ملاعلی کرمبقعهابرکوه اسلامي بله يزد - شهرستان ابركوه - محله پل كارون - غرب خيابان شهيد باهنر - شمال خيابان و باغ خانه
240خانه قیومیخانهابرکوه اسلامي بله يزد - شهرستان ابركوه - محله درب قلعه - شرق حسينيه حضرت ابوالفضل ( ع)
241آرامگاه حاج علي اكبر مفخمي- سردارمفخمبقعهابرکوه اسلامي بله يزد - شهرستان ابركوه - بخش بهمن - روستاي مهر آباد
242خانه حاجی خانخانهابرکوه اسلامي بله يزد - شهرستان ابركوه - محله قديمي دروازه ميدان
243مسجد جامع هكمسجدابرکوه اسلامي بله يزد - شهرستان ابركوه - 4 كيلومتري شهر ابركوه - روستاي هگ
244دخمه زرتشتیاندخمهتفت اسلامي بله يزد - شهرستان تفت - روستاي چم
245آب انبار حاج محمد رضاآب انباراردکان اسلامي بله يزد - شهرستان اردكان - بلوار آيت ا... خامنه اي
246امامزاده نورالدين احمدامامزادهاردکان اسلامي بله يزد - شهرستان اردكان - حد واسط شهر اردكان - عقدا - در محلي به نام گاپله
247آب انبار دامنه کوه چک چکآب انباراردکان اسلامي بله يزد - شهرستان اردكان - جاده فرعي طبس به چك چك - نزديك نيايشگاه زرتشتيان چم
248مدرسه خانمدرسهيزد اسلامي بله يزد - شهرستان يزد - خيابان قيام - بازارچه پنجه علي - روبروي بازارچه قيصريه ا
249حمام حاج عبدالحسینحماميزد اسلامي بله استان يزد - شهرستان يزد - خيابان قيام - كوچه شاطريه - كوچه مير ميران - حمام حاج عبدالحسين
250قلعه ابرند آبادقلعهيزد اسلامي بله استان يزد- شهرشاهديه - روستاي ابرند آباد
251آب انبار شیر نصرت آبادآب انباريزد اسلامي بله يزد - شهرستان يزد - شهرشاهديه - مجاور راه ورودي به روستاي نصرت آباد
252مسجد شاه ابوالقاسممسجديزد اسلامي بله يزد - شهرستان يزد - محله شاه ابوالقاسم - مقابل بقعه سيد عبدالنبي
253یخچال هگیخچالابرکوه اسلامي بله يزد - شهرستان يزد - غرب روستاي هگ
254دبستان مهر نرسی آباددبستانيزد اسلامي بله يزد - شهرستان يزد - خيابان انقلاب - كوي نرسي آباد
255خانه کلانتریخانهيزد اسلامي بله استان يزد - شهرستان يزد - خيابان امام خميني (ره) كوي سهل بن علي - دانشكده معماري يزد
256مسجد ملاعبدالخالقمسجديزد اسلامي بله شهرستان يزد - محله يوز داران - كوچه حمام بكشاه ( بخشاه)
257خانه کازرونیخانهيزد اسلامي بله استان يزد - شهرستان يزد - خيابان قيام - كوچه جنب مدرسه مصلي صفدر خان
258مسجد و آب انبار چهارکوچهمسجد و آب انباريزد اسلامي بله اسان يزد- شهرستان يزد - محله چهار كوچه - بلوار بسيج
259مسجد وزیرمسجديزد اسلامي بله استان يزد - شهرستان يزد - خيابان مسجد كبير يزد - جنب آب انبار وزير
260آب انبار دروازه شيخدادآب انباريزد اسلامي بله استان يزد - شهرستان يزد - خيابان شهيد نواب صفوي - كوچه مسجد كوفه - جنب پارك شيخداد
261خانه یاوریخانهيزد اسلامي بله يزد - شهرستان يزد - خيابان امام خميني (ره) - كوي سهل بن علي - بن بست اتابكي
262خانه فرسادخانهيزد اسلامي بله استان يزد - شهرستان يزد - خيابان امام خميني (ره) بن بست روبروي دبيرستان امير كبير
263خانه دکتر وزیریخانهيزد اسلامي بله استان يزد - شهرستان يزد - خيابان مسجد جامع - جنب آب انبار وزير
264کنیسه کمالکنیسهيزد اسلامي بله استان يزد - شهرستان يزد - خيابان امام - كوچه مشروطه
265باغ پهلوان پورباغمهريز اسلامي بله استان يزد - شهرستان مهريز - محله مزوير آباد
266سنگ نگاره هاي رمه كوه نصر آبادسنگ نگارهتفت تاريخي خیر يزد - شهرستان تفت - بخش نصر آباد - روستاي مهدي آباد - دامنه رمه كوه
267میدان بعثتمیدانيزد اسلامي بله شهرستان يزد - تقاطع خيابان هاي انقلاب - قيام - سيد گلسرخ و امامزاده جعفر
268بقعه سید فتح الدین رضابقعهيزد اسلامي بله شهرستان يزد - خيابان امام خميني (ره) حوالي محلات مالمير و سر سنگ
269آسیاب آبی دخمه صفائیهآسیابيزد اسلامي بله جنوب شرقي شهرستان يزد - ضلع شمالي محوطه آرامگاه و دخمه زرتشتيان
270مدرسه شفیعیهمدرسهيزد تاريخي بله شهرستان يزد - خيابان قيام - ضلع شمال غربي ميدان خان
271مسجد کوچک خطیبمسجديزد اسلامي بله شهرستان يزد - خيابان شهيد رجائي - بخش قديمي محله پشت باغ
272مسجد صاحب الزمان ( حسین رجب )مسجديزد اسلامي بله شهرستان يزد - محله فهادان - كوچه حمام گودك
273دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامیدبیرستانيزد اسلامي بله شهرستان يزد - ميدان مجاهدين - ابتداي خيابان امام خميني (ره) - كوچه سهيل
274حسینیه ملتکیهحسینیهيزد اسلامي بله شهرستان يزد - خيابان شهيد رجائي - محله چهار منار
275برج کبوترخان کسنویهبرجيزد اسلامي بله شهرستان يزد - محله كسنويه
276حمام کلیمیانحماميزد اسلامي بله شهرستان يزد - ضلع جنوبي مسجد جامع كبير - محله كليميان چهار سوق كليميان
277حمام پشت باغحماميزد اسلامي بله شهرستان يزد - خيابان ايرانشهر محله كوچه پشت باغ - مجاور كوچه شهيد برزگر
278مسجد ملازینلمسجديزد اسلامي بله شهرستان يزد - محله فهادان - كوچه اداره كل ميراث فرهنگي استان يزد
279خانه کاشفیخانهيزد اسلامي بله شهرستان يزد - محله فهادان - كوچه چهل محراب - پلاك 3
280خانه کرمانیهاخانهيزد اسلامي بله شهرستان يزد - خيابان امام خميني (ره) - كوي سهل بن علي - دانشگاه معماري يزد
281کاروانسرای لب خندقکاروانسرايزد اسلامي بله شهرستان يزد - خيابان قيام - لب خندق بطرف بازار خان
282حمام محله تلحماميزد اسلامي بله شهرستان يزد - بلوار بسيج - كوچه مسجد الرحمان ( مسجد محله تل )
283مسجد جوی بلبلمسجديزد اسلامي بله شهرستان يزد - خيابان امام خميني - كوچه محله قلعه كهنه كوچه مسجد جوي بلبل
284مسجد قدمگاه مالمیرمسجديزد اسلامي بله شهرستان يزد - مجاورت خيابان امام خميني (ره) كوي مالمير
285خانه تهرانیخانهيزد اسلامي بله شهرستان يزد - محله فهادان خيابان امام خميني (ره) - روبروي مدرسه ضيائيه يا زندان اسكندريه
286مجموعه برج و آب انبار و مسجد خورمیز بالامجموعهمهريز اسلامي خیر شهرستان مهريز - روستاي خورميز عليا
287بقعه سید گلسرخبقعهيزد اسلامي بله شهرستان يزد - بيرون دروازه كوشك نو - محله سرچم كنار خيابان سيد گلسرخ
288یخچال آقایخچالابرکوه اسلامي بله ورودي شهر ابركوه - جنب خيابان شهيد بهشتي
289آب انبار هفت بادگير عصر آبادآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مركزي - دهستان رستاق - روستاي عصر آباد
290آب انبار وسط روستای صدرآبادآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مركزي - دهستان رستاق - روستاي صدر آباد - جنوب خيابان امام خميني ( ره)
291مسجد هلاکومسجداردکان اسلامي بله شهرستان اردكان - روستاي عقدا - محله هلاكو
292خانه اخوان طباطبائیخانهمهريز اسلامي بله شهر مهريز - محله مهرپادين - كوچه مولود آباد
293خانه امام حسینیخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - ميدان وقت الساعت - ابتداي بازار نو
294خانه گلشنخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان دهم فرودين - كوچه 12 قصابها - محل تل
295خانه عرب زادهخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان امام - كوچه فهادان روبه روي خانه امام حسيني
296خانه سید علی محمد وزیریخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان مسجد جامع - جنب آب انبار وزير
297خانه نواب وکیلخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان امام خميني - بوستان فهادان - اداره ايرانگردي و جهانگردي
298خانه ملاحسینیخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان مسجد جامع كبير - كوچه آب انبار وزير رو به روي مدرسه اسلامي افشار
299خانه معدن نطقخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان مسجد جامع كبير - بازارچه رباطك - جنب بوستان شاه ابوالقاسم
300مدرسه اله آباد زارچمدرسهيزد اسلامي بله شهرستان يزد - شهر زارچ - محله اله آباد
301آب انبار گنبد سبزآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان امام خميني (ره) - محله آبشوري - نبش كوچه شهيد كاظم ابريشمگير
302آب انبار دولت آبادآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان ايرانشهر - جبهه شمال شرقي باغ دولت آباد
303آب انبار دخمه صفائيهآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - انتهاي خيابان صفائيه - جنب دخمه صفائيه
304آب انباربولمیریآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان سيد گلسرخ - بازارچه ابوالمعالي
305خانه جواد پاسدارخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان امام خميني (ره) - كوچه سهل بن علي - جنب خانه شهيد محراب آيت ا... صدوقي
306مهدقرآنخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - محله فهادان - جنب خانه محمودي
307مسجد سلطان شيخدادمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان انقلاب - كوي شيخداد
308مسجد سرسنگمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان مهدي - كوچه جوي مرمر - محله سر سنگ
309کارگاه شعربافی خجستهکارگاهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان مسجد جامع - ميدان وقت والساعت
310لردحمالان ( شاهزاده حسین )کارگاهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان امام خميني (ره) - شاهزاده فاضل
311قلعه قاسم آبادقلعهيزد اسلامي بله شهريزد - بلوار دانشجو - كوي قاسم آباد
312حمام فرطحماميزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان امام خميني _ محله دار الشفاء - روبروي مسجد فرط
313باغ مشیر و بناهای موجود درآنباغيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان انقلاب - كوي امير آباد - كوچه باغ مشير
314باغ روآب و بناهای موجود دررآنباغيزد اسلامي خیر شهر يزد - خيابان آيت ا... كاشاني - مهدي آباد
315باغ عبدالرحیم و بناهای موجود درآنباغيزد اسلامي بله شهر يزد - بلوار شهيد نواب صفوي - كوي رحيم آباد
316کارخانه اقبالکارخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان شهيد مطهري - حد فاصل چهار راه فرهنگيان و ميدان آزادي
317زورخانه خواجه خضرزورخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان امام خميني (ره) - محله خواجه خضر - جنب بازارچه و آب انبار خواجه خضر
318بازارچه سرجمعبازارچهيزد اسلامي بله شهر يزد - محله سر جمع - جنب بقعه سيد گلسرخ
319تیمچه وکیلتیمچهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان قيام - بازارخان - تيمچه ملك
320تیمچه هراتیتیمچهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان امام خميني (ره) بالاتر از ساختمان مخابرات
321بازارمسگرهابازاريزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان قيام - بازار مسگرها
322بازار محمد علی خانبازاريزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان امام خميني - چهار راه شهدا
323بازارچه پنجه علیبازارچهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان قيام
324بازارجعفرخانبازاريزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان قيام
325بازارریسمانیانبازاريزد اسلامي بله شهر يزد - بخش مركزي - خيابان قيام
326بازار علاقبنديبازاريزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان قيام - به موازات بازار پنجه علي جعفر خان محمدعلي خان
327بازار چیت سازیبازاريزد اسلامي بله شهر يزد - بازار تيمچه علي خان - به موازات و شمال بازار قيصريه
328بازار حضرت عباسیبازاريزد اسلامي بله شهر يزد - بخش مركزي- خيابان قيام
329بازارکاشیگریبازاريزد اسلامي بله شهر يزد - بخش مركزي - خيابان قيام - بازارچه حضرت عباس و ميدان خان
330بازار قیصریهبازاريزد اسلامي بله شهر يزد - بخش مركزي - مابين بازارچه - پنجه علي و مدرسه خان
331سینما گلشنسینمايزد اسلامي بله شهر يزد - حد فاصل ميدان شهيد بهشتي و شهدا
332بازار سراجهابازاريزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان قيام - نيمه جنوبي بازار
333بازار صدریبازاريزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان امام خميني شمال شرق مجموعه بازار
334بازار زرگریبازاريزد اسلامي بله يزد - بخش شمالي خيابان قيام
335بازار میرزااکرمبازاريزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان قيام - انتهاي بازار مسگري
336خانه محمد حسینی فرجامیخانهيزد اسلامي بله شهر يزد- محله فهادان - كوي يوزداران - كوچه نواب - جنب اداره ايرانگردي و جهانگري
337آب انبار نو مریم آبادآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - بلوار دهه فجر مريم آباد - محله زرتشتيان - جنب كوچه 24
338خانه پاپلیخانهيزد اسلامي بله يزد - خيابان امام خميني - كوي سهل بن علي - بن بست فارابي - پلاك 83
339آب انبارقاسم آبادآب انباريزد اسلامي بله يزد - قاسم آباد محله زرتشتيان
340آب انبار امام زاده جعفرآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان امامزاده جعفر - جنب بقعه امامزاده جعفر
341خانه حسین شاکریخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - محله فهادان - كوي يوزداران - ضلع شمالي محوطه روبروي مدرسه ضيائيه
342خانه پاکدلخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان مسجد جامع كبير - بن بست جنب بقعه سيد ركن الدين
343مسجد فهادانمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - محله فهادان - خيابان امام خميني - بازارچه يوزداران
344خانه زرگریزدیخانهيزد اسلامي خیر شهر يزد - خيابان امام خميني ( ره ) محله دارالشفاء
345خانه محمد مروجخانهيزد اسلامي خیر شهر يزد - خيابان سلمان - نبش كوچه سي و نهم
346خانه عبدالغفور ظریف چای فروشخانهيزد اسلامي بله يزد - كوي يوزداران كوچه نواب روبروي بوستان فهادان
347خانه صداوسیماخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - محله فهادان - حمام گودك - جنب حسينيه حمام گودك
348حناسایی ناصریحناساییيزد اسلامي بله يزد - خيابان كاشاني - كوي مازيها ( مازاريها)
349بازارافشاربازاريزد اسلامي بله يزد - خيابان قيام - به موازات بازار دروازه مهريز - بازار افشار
350بازار دروازه مهریزبازاريزد اسلامي بله شهر يزد- شمال خيابان قيام - نيمه شمالي مجموعه بازار يزد
351بازارخانبازاريزد اسلامي بله شهر يزد - بخش شمالي خيابان قيام
352آب انبار نجم آبادآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - نعيم آباد - كوچه اصلي روبروي مسجد دروازه امام - نبش كوچه شهيد محمد صادق كهدوئي
353آب انبار روستاي گرد فرامرزآب انباريزد اسلامي بله يزد - بعد از دروازه قرآن - شهرك شاهديه - ميان ده روبروي قبرستان گرد فرامرز
354آب انبار صحرائی حاج نصیر ابرندآبادآب انباريزد اسلامي بله يزد - شهرك شاهديه - صحراي ضلع شرقي ابرند آباد
355آب انبار برسویهآب انبارتفت اسلامي بله شهر تفت - خيابان امام خميني ( ره) - ابتداي كوچه برسويه جنب ساختمان سپاه پاسداران - آب انبار برسويه
356قلعه اردیقلعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه - بخش بهمن - شهر مهردشت- محله اردي
357خانه شهید منتظر قائمخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ شهيد منتظر قائم - کوي اکبر آباد- نرسيده به چهارراه - ک سمت چپ - بن بست هفتم
358قلعه بارجینقلعهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - روستاي بارجين
359حمام ملاحیدرمدوئیهحمامابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - روستاي مدوئيه
360حمام بزرگ و کوچک اردکانحماماردکان اسلامي بله شهر اردكان - جنب مسجد جامع و روبروي موزه
361حمام قدیمی قلعه خرانقحماماردکان اسلامي بله شهرستان اردكان - بخش خرانق - قلعه خرانق - ضلع شرقي قلعه
362قلعه هاشم آبادقلعهخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - جاده قدیم یزد به اصفهان - نزدیک شهر هرات - روستای هاشم آباد
363قلعه محمد باقری هراتقلعهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - شهر هرات - خيابان امام خميني ( ره) - روبروي خيابان بنياد خاتم
364بقعه شیخ زین الدین علی خاموشبقعهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - شهر ندوشن
365امامزاده مامانیکامامزادهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - شهر ندوشن
366بقعه امامزاده مير حسن ابن سيد شهيد اقليديبقعهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - روستاي حاجي آباد رستاق
367رباط یغمیشرباطاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان-جاده قديم يزد به اصفهان 70 كيلومتري روستاي ندوشن
368یخچال بندرآبادیخچالاشکذر اسلامي خیر شهرستان صدوق - روستاي بندر آباد
369آب انبار اله آبادآب انباراشکذر اسلامي بله شهر صدوق - اله آباد زارچ
370آب انبار صحرائی محمد آباداب انباراشکذر اسلامي بله شهر صدوق - اله آباد زارچ
371آب انبار صحرائی نوآب انبارمهريز اسلامي بله مهريز - دشت توده - 200 متري جنوب قلعه مهربادين
372آب انبار دروازه مهریزآب انباريزد اسلامي بله شهر یزد- خيابان امام خميني - بازار خان - بازار دروازه مهريز - روبروي مسجد بياق خان
373امامزاده عبدالله بن طیارامامزادهتفت اسلامي بله شهرستان تفت - روستاي بنافت ديزه
374زیارتگاه پیرباباشرف الدینزیارتگاهتفت اسلامي بله شهر تفت - خيابان امام خميني ( ره) - روبروي بيمارستان شهيد بهشتي
375آب انبار شاه علیآب انبارتفت اسلامي بله شهرستان تفت - خيابان آموزش و پرورش - جنب حسينيه گرمسيري
376قلعه وزیرقلعهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - روستاي ركن آباد - خيابان سيد ركن الدين - پشت درمانگاه
377آب انبار پیر بابا شرف الدینآب انبارتفت اسلامي بله شهر تفت - مجاور خيابان امام خميني ( ره) - جنب آستان شرف الدين - روبروي بيمارستان شهيد بهشتي
378کاروانسرای ابوالقاسمکاروانسرايزد اسلامي بلهیزد- ابتدای خیابان سلمان - محله قصابها
379باغ مشیر رحیم آبادباغيزد اسلامي بله يزد- چهارراه دولت آباد - انتهاي خيابان نواب صفوي - كوچه رحيم آباد
380برج مبارکهبرجبافق اسلامي بله شهرستان بافق - كشتخوانهاي روستاي مباركه
381مجموعه کارخانه جنوب و سینما صحرامجموعهيزد اسلامي بله يزد - خيابان كاشاني - روبروي پارك هفتم تير - جنب موزه قصر آئينه
382حمام قلعه ندوشنحماماشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - شهر ندوشن - محله قلعه
383خانه معروف به آقاخانهيزد اسلامي بلهیزد - خیابان کاشانی - روبروی پارک هفتم تیر - جنب موزه قصرآئینه
384مجموعه آب انبارهای احمدآبادمجموعهاردکان اسلامي بله اردكان - احمد آباد - خيابان امام خميني - كوچه شهيد عبدالكريمي
385خانه وکیلیخانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - دهستان ندوشن - محله قلعه
386مسجد جامع ده آبادمسجدميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - ده آباد - محله پائين - كوچه مسجد جامع
387مسجدتبریزیانمسجديزد اسلامي بله يزد - خيابان قيام - كوي گلچينان - روبروي خانه مودت
388تکیه میرقطبتکیهيزد اسلامي بله يزد - بلوار امامزاده جعفر - كوي ميرقطب
389اب انبار روستای زین آبادآب انبارتفت اسلامي بله شهرستان تفت - جاده ترانزيت ( يزد - تفت ) روستاي زين آباد
390خانه عبدالمجيد جلال پورخانهيزد اسلامي بله يزد - بلوار بسيج - روبروي آب انبار رستم گيو
391قلعه بدرآبادقلعهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - روستاي بدر آباد - روبروي قبرستان قديمي
392خانه مرحوم آیت الله خاتمیخانهاردکان اسلامي بله اردكان - خيابان آيت ا.. - خامنه اي - محله چرخاب - پلاك 94
393مسجد ملاشفیعمسجدميبد اسلامي بله ميبد - محله مهرجرد
394مزارپیرصدق ( پریسک )مزارابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - آبادي فتح آباد
395خانه راس حسینیخانهيزد اسلامي بله يزد - خيابان امام خميني (ره) - محله فهادان
396خانه ضیائیخانهاردکان اسلامي بله اردكان - محله چرخاب - كوچه انصاري - خانه محمد ضيائي
397چهاردری ( چهارطاق )چهاردریاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - شهر ندوشن - مجاور بقعه شيخ علي خاموش
398مجموعه امير آباد ( مسجد آب انبار غريبخانه)مجموعهميبد اسلامي بله ميبد - امير آباد - خيابان امام خميني (ره) - روبروي پاسداران
399گورستان قدیمی شوازگورستانتفت اسلامي بله شهرستان تفت - بخش نصرآباد - روستاي شواز
400آب انبار حاجی نوتآب انباراردکان اسلامي بله اردكان - خيابان حائري - جنب خانه تقديري
401مسجد باغ گندممسجديزد اسلامي بله يزد - خيابان سيد گلسرخ
402مدرسه اردشيري ( دبيرستان امام حسين )مدرسهيزد اسلامي بله يزد - محله خرمشاه - بلوار دانشجو
403آب انبار ابوالحسن و مسجد چهارده معصومآب انبار و مسجدميبد اسلامي بله ميبد - محله مهرجرد - كوچه شهيد حمامي ( كوچه مسجد چهارده معصوم )
404زورخانه ذوالفقارزورخانهيزد اسلامي بله يزد - شاهديه - گرد فرامرز - خيابان امام خميني (ره) - كوچه پشت حسينيه ثارالله (معروف به كلك)
405حسينيه شاهزاده فاضلحسینیهيزد اسلامي بله يزد - خيابان امام خميني (ره) - جنب امامزاده شاهزاده فاضل
406قلعه علی آباد پیشکوهقلعهتفت اسلامي بله 36 كيلومتري شهر تفت - روستاي علي آباد پيشكوه
407آتشکده درمهرکوچه بیوکآتشکدهيزد اسلامي بله شهر يزد - محله كوچه بيوك
408دخمه اله آباد رستاقدخمهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - اله آباد رستاق - در مجاورت جاده ترانزيت (يزد - ميبد) بالاتر از كارخانه گچ
409حسینیه قدیم کلشانهحسینیهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان- دهستان دستگردان - روستاي کلشانه
410خانه سید ابوالقاسم روهنیخانهيزد اسلامي بله يزد - خيابان سيد گلسرخ - كوچه نهم - پلاك 75
411قلعه شاهزادهقلعهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - دهستان دستگردان - روستاي وکيل آباد
412آب انبارمیرصالحآب انباراردکان اسلامي بله اردكان - خيابان امام خميني (ره) - دروازه مير صالح
413برج و دروازه هاي ندوشنبرج و دروازهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - شهر ندوشن - پيرامون بافت قديمي
414آب انبارهفت بادگیری حسین آبادآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش اشكدز - روستاي حسين آباد - انتهاي جنوبي بخش مسكوني
415برج معدن قلعهبرجطبس اسلامي بله شهرسان طبس - بخش دستگردان - دهستان دستگردان - روستاي معدن قلعه
416آب انبار مزرعه جمشیدآب انباريزد اسلامي بله يزد - حسن آباد مشير
417حمام شیخدادحماميزد اسلامي بله يزد - خيابان انقلاب - كوي شيخداد
418خانه کلانتری ندوشنخانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - شهر ندوشن - محله قلعه
419برج خشتی بحرالعلومبرجميبد اسلامي بله ميبد- محله بحرالعلوم
420قلعه سید آبادقلعهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - شهر مروست - مزرعه سيدآباد
421در مهر اله آباددرمهريزد اسلامي بلهشهرزارچ - دهستان اله آباد
422بقعه معروف به شیخ کله پریدهبقعهخاتم اسلامي بلهشهرهرات - روستای چاهک
423سنگ نگاره های دره گنجسنگ نوشتهتفت اسلامي بلهشمال غرب شهرستان تفت - دره گنج
424سنگ نگاره های هس بخته شوازسنگ نوشتهتفت تاريخي بلهروستای هس بخته شواز
425در مهر خرمشاهدرمهريزد اسلامي بلهمحله خرمشاه - بلوار طالقانی
426خانه چخماقی یزدیخانهيزد اسلامي بلهیزد - خ امام - جنب مخابرات - کوچه سهروردی - کوچه سهل بن علی - بن بست اکبرزاده - پلاک 28
427برج حاجی ملازینلبرجبافق اسلامي بله شهرستان بافق - بخش بهاباد - دهستان آسفيج - روستاي ده عسگر - برج حاجي ملا زينل
428دخمه های شریف آباددخمهاردکان اسلامي بلهروستای دیلم - محله شریف آباد
429دخمه دیلمدخمهاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - درمجاورت جاده قدیمی ( یزد ، اردکان ) - روستای دیلم
430خانه امیریخانهاردکان اسلامي بلهبخش عقدا - کوچه امیری - خانه سیدحسن امیری
431آب انبار بمانعلیآب انباراردکان اسلامي بلهروستای ترک آباد- خ امام خمینی - کنارحسینیه بزرگ ترک آباد
432حمام مردانه حاج رحمت اللهحماماردکان اسلامي بلهروستای ترک آباد- خ امام خمینی - کوچه حمام
433آب انبار پشت دهآب انباراردکان اسلامي بلهروستای ترک آباد- خ امام خمینی - کوچه میثم - جنب مسجد پشت ده ( گنبدسبز)
434دخمه ترک آباددخمهاردکان اسلامي بلهواقع در اراضی ترک آبادو درجنوب جاده سنتو
435قلعه احمد آبادقلعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه- بخش مرکزي - دهستان تيرجرد - روستاي احمدآباد - قلعه احمدآباد
436مسجد جامع قدیمی روستا سرو سفلیمسجداردکان اسلامي بله25 کیلومتری شمال غرب اردکان - ضلع شمال غربی روستای سروسفلی - ضلع غربی حسینیه
437حسینیه حضرت ابوالفضل سرو سفلیحسینیهاردکان اسلامي بلهروستای سروسفلی- ضلع غربی مسجد جامع قدیم روستا
438آب انبار ملاآب انباراردکان اسلامي بلهروستای ترک آباد - خ امام خمینی - انتهای کوچه ملا
439آب انبار حاج رحمت الله قدیمآب انباراردکان اسلامي بلهروستای ترک آباد- خ امام خمینی - انتهای کوچه شرقی حسینیه
440آب انبار چاه افضلآب انباراردکان اسلامي بلهدهستان محمدیه - روستای چاه افضل
441قلعه سرو سفلیقلعهاردکان اسلامي بله25 کیلومتری شمال غرب اردکان - ضلع شمالی روستای سرو سفلی - پشت مسجد روستا
442آب انبار سرو سفلیآب انباراردکان اسلامي بله25 کیلومتری شمال غرب اردکان - ضلع جنوبی روستای سروسفلی
443آب انبار حاج آقا باباآب انباراردکان اسلامي بلهاردکان - خیابان آیت الله خامنه ای- خ آیت الله فکور - کوچه شهید فتاحی
444آب انبار توده منشوریهآب انباراردکان اسلامي بلهروستای ترک آباد- خ امام خمینی - انتهای کوچه شرقی حسینیه
445آب انبار حاج رحمت الله (جدید)آب انباراردکان اسلامي بلهروستای ترک آباد - خ امام خمینی - ضلع غربی قبرستان
446آب انبار سه تاییآب انباراردکان اسلامي بلهشهراحمدآباد- خ امام خمینی - کوچه شهیدسیفی
447آب انبار پنج تاییآب انباراردکان اسلامي بلهشهراحمدآباد- بلوارامام خمینی - کوچه شهید مطهری
448خانه دهقانخانهاردکان اسلامي بلهشهراحمدآباد- خ آیت الله فکور- خ امام خمینی - ک شهید محمود محمدی
449خانه آیت الله فکورخانهاردکان اسلامي بلهشهراحمدآباد- تقاطع بلوارامام خمینی و آیت الله فکور - کوچه 2 - پلاک 312
450خانه رستم بلیوانیخانهاردکان اسلامي بله شهر اردکان - شريف آباد - کوچه شهيد مروتي - پلاک 31
451خانه محمد رضاییخانهاردکان اسلامي بلهشهراحمدآباد- خ امام خمینی - روبروی مسجد علیا - درب اول - سمت چپ
452خانه رضاییخانهاردکان اسلامي بلهشهراحمدآباد- خ آیت الله فکور - خ امام خمینی - پلاک 73
453خانه محمد نصیریخانهاردکان اسلامي بلهشهراحمد آباد- خ آیت الله فکور - خ امام خمینی - کوچه اقبالی - پلاک آب 1100- 6-14
454روضه خانه محله وسطروضه خانهاردکان اسلامي خیر شهرستان اردکان-شهراحمدآباد-خیابان آیت ا... فکور-بلوارامام خمینی-انتهای کوچه مجاورایستگاه اتوبوس اول
455مسجد جامع ترک آبادمسجداردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - روستای ترک آباد - خیابان امام خمینی - ضلع شمالی حسینیه ترک آباد
456خانه وکیلخانهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان- احمدآباد- بلوار امام خمینی ره-خ آیت الله فکور - روبروی مسجد جامع پلاک آب 6100-12-14
457خانه شیخ میر صالح رضویخانهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - شهراحمد آباد - تقاطع بلوار امام و خیابان آیت الله فکور - جنب مسجد علیا
458مسجد علیامسجداردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - شهر احمد آباد - تقاطع بلوار امام و خیابان آیت ا... فکور
459اب انبار قلعهآب انباراردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - شهر احمد آباد - خیابان آیت ا... فکور
460روضه خانه حاج حسنروضه خانهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - شهراحمدآباد-خ امام خمینی -خ آیت ا... فکور-کوچه شهید عسگری-جنب پلاک 13194
461خانه اکبر پرندهخانهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - شهر احمد آباد - خ آیت الله فکور - خ امام خمینی - جنب ایستگاه اتوبوس اول
462بافت تاریخی شریف آبادبافتاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش مرکزی - دهستان محمدیه - روستای شریف آباد
463بافت روستای ترک آبادبافتاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش مرکزی - دهستان محمدیه - روستای ترک آباد
464بافت محلات خارج از حصار اردکانبافتاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - شهر اردکان
465بافت روستای چاه افضلبافتاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - 30 کیلومتری شمال غربی اردکان
466مجموعه مزرعه میرزا حکیممجموعهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش مرکزی - دهستان عقدا - 1/5 کیلومتری شمال جاده سنتو
467اب انبار کوشکنوآب انباراردکان اسلامي بله اردکان - خیابان آیت الله خامنه ای - کوچه حمام کوشکنو
468آب انبار کرکآب انباراردکان اسلامي بله اردکان - خ آیت الله خامنه ای - خ آیت الله فکور - کوچه شماره 52 - مقابل مسجد تیران
469آب انبار شیر حسینآب انباراردکان اسلامي بله اردکان - انتهای خیابان آیت الله خامنه ای - خ میرداماد - کوچه علی بیک
470آب انبار مسعودآب انباراردکان اسلامي بلهاردکان - خ آیت الله خامنه ای - کوچه مسعود - محله کوشکنو
471آب انبار بازار نوآب انباراردکان اسلامي بلهارکان - خ امام - کوچه شماره 2 ( کوچه بازارنو)
472آب انبار جمیآب انباراردکان اسلامي بلهشهراحمدآباد- بلوارامام خمینی - کوچه شهید مطهری
473آب انبار چهار سوقآب انباراردکان اسلامي بلهاردکان - خ آیت الله خامنه ای - محله زین الدین - بازارچه چهارسوق
474مجموعه سراب آبیاریا سراب رجبمجموعهميبد اسلامي بلهمیبد - جنوب محله بالا- چسبیده به حصار شهر - ضلع غربی بازارمیبد
475خانه گلشنخانهميبد اسلامي بلهمیبد - محله مهرجرد - کوی گلشن - روبروی منزل آیت الله حائری
476مسجد دهنومسجدميبد اسلامي بلهمیبد- درمیان کشتخوان های غربی رودخانه محله ده آباد
477مسجد پنجره ( توده) رکن آبادمسجدميبد اسلامي بلهشهرستان میبد - مرکزده رکن آباد - محله توده
478مسجد زیرک و جامع بیدهمسجدميبد اسلامي بلهمیبد- مرکز محله بیده - بلوار قاضی میرحسین
479مسجد جامع بدر آبادمسجدميبد اسلامي بلهمیبد - راسته بازارچه بدرآباد
480مسجد ملا شفیع مهرجردمسجدميبد اسلامي بلهمیبد - زیرمحله توده مهرجرد
481مسجد جامع بارجینمسجدميبد اسلامي بلهمیبد - محله بارجین - سمت غرب جاده سنتو
482مجموعه مسجد خانقاه و بازارچه بابکمجموعهميبد اسلامي بلهمیبد- مرکز محله سربالای فیروزآباد
483مسجد امام علی بفروئیهمسجدميبد اسلامي بلهمیبد - انتهای کوچه اصلی محله پائین بفروئیه
484مسجد حاجی ملا حسین ده آبادمسجدميبد اسلامي بلهمیبد - مرکز محله بالای ده آباد
485خانه سعیدی فیروز آبادخانهميبد اسلامي بلهمیبد - محله فیروزآباد- خ شهید فاضلی - کوچه 27 ( شهید عباسعلی دهقان )
486آسیاب بزرگ محله کوچه باغآسیابپميبد اسلامي بلهمیبد - محله کوچه باغ - مجاور مسجد حسن بن علی ( ع)
487خانه نقیب الذاکرینخانهميبد اسلامي بلهمیبد - محله بشنیغان - کوی مشایخ
488مسجد جامع رکن آبادمسجدميبد اسلامي بلهمیبد - خ اصلی محله رکن آباد
489نمازخانه و آب انبار ملا حسن فیروز آبادنمازخانه و آب انبارميبد اسلامي بلهمیبد- زیرمحله کلوثر ( کلوسر) - محله فیروزآباد
490حمام و آب انبار سرو بالای فیروز آبادحمام و آب انبارميبد اسلامي بلهمیبد - فیروزآباد- شمال راسته بازار - محله سربالا
491مسجد مقیم فیروز آبادمسجدميبد اسلامي بلهمیبد - درمسیربازارچه جمالی ( مقیم ) واقع در زیرمحله طاحونه ( آسیاب )
492برج نصراللهبرجخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان - روستاي ترکان - محله علي ملا علي ها
493خانه وزیرخانهيزد اسلامي بلهیزد - خ مسجد جامع کبیر - کوچه علی محمد شیخ زاده
494قلعه چاه افضلقلعهاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش مرکزی - دهستان محمدیه - ضلع غربی روستای چاه افضل
495آسیاب ترک آبادآسیاباردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش مرکزی - ضلع شرقی قبرستان روستای ترک آباد - کنار مسیر ترک آباد به اردکان
496حمام مردانه بازار اردکانحماماردکان اسلامي بله بافت قدیم شهر اردکان - ورودی راسته بازار زرین
497خانه امامی ( دو صفه)خانهميبد اسلامي بله میبد - شمال شرق نارین قلعه - محله کوچک
498آسیاب کوچک محله کوچه باغآسیابميبد اسلامي بله میبد - محله کوچه باغ - سمت غرب معبر حسینیه
499خانه کدخدای بفروئیهخانهميبد اسلامي بله میبد - محله پائین بفروئیه - جنب مسجد جامع
500خانه فتاحیخانهميبد اسلامي بله میبد - محله باغشاهی - جنب خانه سالار
501حمام زنانه حاج رحمت اللهحماماردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش مرکزی - روستای ترک آباد - کوچه حمام - ضلع شمالی مسجد جامع
502خانه حاج حسین حیدریخانهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - روستای ترک آباد - خیابان امام خمینی - کوچه آزادی - پلاک 5
503خانه احمد حاجی حسینخانهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - روستای ترک آباد - خیابان امام خمینی - ضلع جنوب آب انبار ملا
504خانه جمالیخانهميبد اسلامي بله شهرستان میبد - محله فیروز آباد - زیر محله جمالی
505خانه کوچکخانهميبد اسلامي بله شهرستان میبد - محله کوچک - شمال شرق نارین قلعه - پشت خندق
506خانه خان شورکخانهميبد اسلامي بله میبد - مرکز محله اصلی شورک
507قلعه تاریخی خرانققلعهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان- بخش خرانق - روستای خرانق
508مجموعه باغ اردکانیانمجموعهاردکان اسلامي بله اردکان - خ صدر آباد - جنب مجتمع فرهنگی مرحوم آیت الله خاتمی
509چهار طاقی گورستانچهارطاقیاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - روستای ترک آباد - حاشیه خیابان امام (ره) - ضلع شمالی قبرستان
510حسینیه خالو محمدحسینیهاردکان اسلامي بله اردکان - ضلع غربی محله تیران - مسیر اصلی کوچه خراسانی به دروازه خالوزمان
511بافت تاریخی روستای ندوشنبافتاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضر آباد - روستای تاریخی ندوشن
512دربند مجد العلماءدربنداردکان اسلامي بله اردکان - محله چرخاب - روبروی مسجد حاج رجبعلی
513خانه افضلیخانهاردکان اسلامي بله اردکان - بلوار آیت الله خامنه ای - محله چرخاب - کوچه امجد - پلاک 77
514دربند صدر الفضلادربنداردکان اسلامي بله اردکان - محله چرخاب
515خانه دکتر امامیخانهاردکان اسلامي بله اردکان - محله چرخاب - دربند ضیائی
516دربند ضیاییدربنداردکان اسلامي بله اردکان - محله چرخاب - کوچه ضیایی
517خانه حاج عباس ثناییخانهاردکان اسلامي بله اردکان - محله چرخاب - دربند حاج عباس ثنایی
518خانه انصاریخانهاردکان اسلامي بله اردکان - بخش مرکزی - محله چرخاب - کوچه ضیایی
519حمام ملا حسنحماماردکان اسلامي بله اردکان - محله چرخاب - جنب مسجد حاج رجبعلی
520دربند حاج ملا تقیدربنداردکان اسلامي بله اردکان - محله چرخاب - ضلع غربی حسینیه بنی هاشمی
521خانه سروری ( مجدالعلماء)خانهاردکان اسلامي بله اردکان - محله چرخاب - دربند مجدالعلماء
522نماز خانه میرزا تقینمازخانهميبد اسلامي بله شهرستان میبد - بخش مرکزی - روستای بفروئیه - کوچه گلستان 12
523آب انبار بیکیآب انبارميبد اسلامي بله میبد - محله آسیاب ده آباد
524آب انبار میر حسینآب انبارميبد اسلامي بله شهرستان میبد - بخش مرکزی- روستای بفروئیه
525آب انبار دو شیرآب انبارميبد اسلامي بله شهرستان میبد - بخش مرکزی - روستای حسن آباد
526برج خان ده آبادبرجميبد اسلامي بله میبد - محله ده آباد- برج خان
527آب انبار حاجی رضاآب انبارميبد اسلامي خیر شهرستان میبد - بخش مرکزی - دهستان بفروئیه - کشتخوان روستای حسن آباد
528آب انبار میانی حسن آبادآب انبارميبد اسلامي بله شهرستان میبد - بخش مرکزی - مابین روستای حسن آباد ومیبد
529آب انبار قلعه فیروز آبادآب انبارميبد اسلامي بله میبد - محله فیروزآباد
530مسجد و حسینیه علیمسجد و حسینیهميبد اسلامي بله میبد - محله ده آباد
531خانه شفیعیخانهميبد اسلامي بله شهرستان میبد - روستای بفروئیه - کوچه علی موتاب - جنب اداره بهزیستی
532حمام ملا نوریحماماشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش مرکزی - روستای شمسی
533آب انبار حاجی حسینآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزی - دهستان رستاق - کشتخوان روستای شمسی
534مسجد حاجی میرابمسجداشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزی - دهستان رستاق - روستای شمسی
535مسجد حاج حسن صفیمسجداشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزی - دهستان رستاق - روستای شمسی
536آب انبار حاج حسن صفیآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزی - روستای شمسی
537حسینیه قدیم و جدید حاج حسن صفیحسینیهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزی - دهستان رستاق - روستای شمسی
538مسجد میرزا تقیمسجداشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزی - روستای شمسی
539مسجد کوچک آبشورمسجديزد اسلامي بله یزد - خیابان امام خمینی - محله آبشور
540سر در مسجد زاویهسردريزد اسلامي بله یزد- بلوار شهید دکتر سید رضا پاکنژاد- محله سردوراه - کوچه هزار درخت
541دخمه باستانی یزددخمهيزد تاريخي بله یزد- ارتفاعات محدوده جنوب غربی شهر- بین دخمه های صفائیه و دخمه چم
542خانه ارزانیخانهابرکوه اسلامي بله ابرکوه - خبابان نسفی - پشت باغ ارزانی
543خندق های سنگی قلعه سرور خانخندقابرکوه تاريخي بله ابرکوه - بین خیابان شهید مفتح و خبابان صفائیه - غرب محله درب قلعه
544خانه شریفیخانهابرکوه اسلامي بله ابرکوه - خیابان باهنر - محله دروازه میدان - کوچه آقا زاده
545آتشکده و مدرسه مبارکهآتشکده و مدرسهتفت اسلامي بله شهرستان تفت - جاده یزد - تفت روستای مبارکه
546خانه صبوحی ( نمازی )خانهيزد اسلامي بله بافت قدیم یزد- محلة شیخداد - کوچه مسجد کوفه
547آب انبار مقیمآب انبارميبد اسلامي بله میبد -فیروز آباد -محله مقیم
548خانه اقبالخانهميبد اسلامي بله میبد-بخش مرکزی-جنب حسینیه کوچک
549خانه سید حسین امامیخانهميبد اسلامي بله میبد-خیابان امام-خیابان مسجد جامع-جنب مسجد جامع-خانه سید حسین امامی(سید علی اقبالی)
550خانه رفیعی هاخانهميبد اسلامي بله میبد-خیابان امام-خیابان هفت تیر-خانه امام حسین (رفیعیها)
551خانه محمود ملا نوری ( محمود کلانتر)خانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق-روستای شمسی-کوچه حسینیه کوچک
552مسجد جامع خویدکمسجديزد اسلامي بله شهرستان یزد -بخش مرکزی-دهستان فهرج-روستای خویدک
553بالاخانه قصاببالاخانهاشکذر اسلامي بله ندوشن-جنب مسجد جامع
554قلعه بابکقلعهميبد اسلامي بله میبد-محله فیروز آباد-کوچه مقیم
555خانه آقا کوچکخانهاشکذر اسلامي بله ندوشن- محله قلعه
556برج عبدالحسینبرجاشکذر اسلامي بله ندوشن -محله قلعه
557خانه قلعه ایهاخانهاشکذر اسلامي بله ندوشن -محله قلعه
558خانه محمد حسنی هاخانهاشکذر اسلامي بله ندوشن-محله قلعه
559خانه تواناخانهيزد اسلامي بله یزد -محله شاه ابوالقاسم
560خانه هاشم خانخانهيزد اسلامي بله یزد- خ ایرانشهر- کوی هاشم خان- جنب حسینیه هاشم خان
561قلعه حاجی عباسیقلعهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي غني آباد
562آب انبار مجدالعلماءآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردکان -محله چرخاب - ابتداي کوچه مجد ( خاتمي ) - آب انبار مجد العلماء
563آب انبار سلطانآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردکان - محله چرخاب - آب انبار سلطان
564کاروانسرای کلمرز قدیمکاروانسراطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش مرکزي - دهستان منتظريه - کاروانسراي کلمرز
565آب انبار حاجی سید حسینآب انباريزد اسلامي بله شهرستان یزد- بخش مرکزی- دهستان فهرج- روستای خویدک
566مسجد حاجی شمسمسجديزد اسلامي بله شهرستان یزد- بخش مرکزی- دهستان فهرج-روستای خویدک
567آب انبار جنت آبادآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردکان - جاده سنتو - خيابان عباسي
568آب انبار توتآب انباراردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش خرانق - دهستان زرين - روستاي توت
569چهار سوق بازار خانچهارسوقيزد اسلامي بله یزد- خیابان قیام-بازارخان
570خانه حاجی حسینخانهيزد اسلامي بله یزد- بلوار شهید صدوقی-محله اهرستان- کوچه حمام بهرام شاه- روبروی بوستان لاله
571باغ علی نقی خانباغتفت اسلامي بله تفت - محله ده نو
572آب انبار باغ گلابدانآب انبارتفت اسلامي بله تفت - خیابان شهدا
573مسجد سیدحسینمسجدابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - ميدان امام حسين - خ شهيد باهنر - کوچه بافت قديم - جنب حسينيه دروازه ميدان
574مسجد قدمگاهمسجدتفت اسلامي بله تفت - خ جمهوری اسلامی- محله گرمسیر
575حمام شودهحمامتفت اسلامي بله تفت - محله شوده
576حمام باغ گلابدانحمامتفت اسلامي بله تفت - خیابان شهدا- محله باغ گلابدان
577مدرسه علمیه جعفریمدرسهتفت اسلامي بله تفت - خ جمهوری اسلامی- محله گرمیسر
578مسجد ملا حیدرمسجدتفت اسلامي بله تفت- خیابان جمهوری اسلامی- محله گرمسیر
579خانه رزاقیانخانهتفت اسلامي بله تفت - خیابان جمهوری اسلامی- محله گرمسیر- جنب مسجد ملا حیدر
580آب انبار چهار بادگیریآب انبارتفت اسلامي بله تفت- خیابان 22 بهمن - محله دربند میرزا
581حسینیه محله گرمسیرحسینیهتفت اسلامي بله تفت- خیابان جمهوری اسلامی- محله گرمسیر
582حمام دربند میرزاحمامتفت اسلامي بله تفت - محله دربندمیرزا
583دربند عظیمیدربندابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - بافت قديم محله درب قلعه - حسينيه درب قلعه - کوچه علي محمد حسينيان
584قلعه چاه نوقلعهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش عقدا - دهستان عقدا - ک م 17 جاده نائين- مجموعه چاه
585خانه کلانتریخانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- ندوشن- محله قلعه
586خانه طباطبائی انارکخانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- ندوشن-محله قلعه - جنب امامزاده مامانیک
587خانه حاجی خانخانهاشکذر اسلامي خیر شهرستان صدوق- بخش خضر آباد- ندوشن- محله قلعه
588بقعه پیرچراغبقعهميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله بيده
589برج حاجی جلالبرجاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- ندوشن- بین کشتزارهای شرقی وبافت تاریخی ندوشن
590اب اتبار بوستانآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضر آباد-ندوشن- کشتزارهای شرقی بافت تاریخی
591برج شماره 3برجاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- ندوشن- خیابان سجاد- روبروی پارک شهر
592آب انبار خرمن زارآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضر آباد- ندوشن- کشتزارهای شرقی بافت تاریخی ندوشن
593خانه جلالیخانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- ندوشن- محله قلعه
594برج نعمتبرجاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضر آباد- ندوشن-محله نعمت آباد
595آب انبار خانم جانآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزي - دهستان رستاق - روستاي عزآباد
596دربند سر پل خواجهدربنداشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد-ندوشن-محله جولان
597آب انبار سکینهآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- ندوشن- محله قلعه -جنب مسجد قلعه
598برج سنگیبرجاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- ندوشن-محله زیر باغ
599برج کرخانهبرجاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضر آباد- ندوشن- محله کرخانه
600خانه حاجی صادقخانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- ندوشن- محله قلعه- جنب مسجد قلعه
601آب انبار مریضانآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- ندوشن - محله شیخیها- کوچه حاجی لار
602آب انبار شماره 1 چاه نوآب انباراردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش عقدا - دهستان عقدا - ک م 10جاده نائين - مجموعه چاه نو
603آب انبار استاد علیآب انباراردکان اسلامي خیر اردکان- خیابان حافظ- جنب مسجد امام حسین
604قلعه زردکقلعهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان- بخش مرکزی- روستای زردک
605خانه کوچک عقداخانهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان- بخش عقدا- جنب حسینیه کوچک عقدا
606حمام طالبحماماردکان اسلامي بله اردکان- تقاطع بلوارآیت الله خامنه ای - خ آیت الله فکور
607کاروانسرای ارجنانکاروانسرااردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش مرکزی- روستای ارجنان
608خانه صباغیانخانهاردکان اسلامي بله اردکان-خ آیت الله خامنه ای- محله چرخاب -
609حمام قلعهحمامبافق اسلامي بله شهرستان بافق- بخش بهاباد-حمام قلعه - جنب مسجد جامع بهاباد
610آب انبار فخرآبادآب انبارمهريز اسلامي بله شهر مهريز - بخش مرکزي - دهستان ارنان - روستاي فخرآباد
611چاپارخانه همت آبادچاپارخانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزي - دهستان رستاق - روستاي همت آباد
612برج حاجی آبادبرجبافق اسلامي بله شهرستان بافق- بخش بهاباد- روستای حاجی آباد
613حمام حاجی آبادحمامبافق اسلامي بله شهرستان بافق- بخش بهاباد- روستای حاجی آباد
614مسجد سرپل خواجهمسجداشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضرآباد - شهر ندوشن- محله قلعه
615خانه شادمانخانهيزد اسلامي بله یزد- خ امام خمینی- محله فهادان - جنب حسینیه هشت
616تکیه سرپل خواجهتکیهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضرآباد - شهر ندوشن - محله قلعه
617حمام شاه کمالیهحماميزد اسلامي بله یزد- محله شاه ابوالقاسم - حمام شاه کمالیه - جنب مدرسه شاه کمالیه
618آب انبار سفیدکآب انباريزد اسلامي بله یزد - بلوار پاک نژاد - کوچه زیتون
619خانه شکوهیخانهيزد اسلامي بله یزد - جنب مسجد جامع کبیر - خانه کاظم شکوهی
620مسجد حسینیهمسجدابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه - محله نبادان - جنب بقعه سیدون علی نقیا - مسجد حسینیه
621محوطه ذووهمحوطهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- شهر ندوشن- مراتع ذووه
622قلعه باقر آبادقلعهبافق اسلامي بله شهرستان بافق- روستای باقر آباد
623اسیاب باقر آبادآسیاببافق اسلامي بله شهرستان بافق- روستای باقر آباد
624دینگ خانه باقر آباددینگ خانهبافق اسلامي بله شهرستان بافق- روستای باقر آباد
625کاروانسرای کلمرز جدیدکاروانسراطبس اسلامي بله شهرستان طبس- بخش مرکزي - دهستان منتظريه
626آب انبار طالبآب انباراردکان اسلامي بله شهرستان اردکان- تقاطع بلوار آیت الله خامنه ای- خ آیت الله فکور
627برج ارجنانبرجاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان- بخش مرکزی- روستای ارجنان
628آب انبار حاج آقا امامآب انباراردکان اسلامي بله شهرستان اردکان- بلوار شهید بهشتی- کوچه جنب مسافربری مظلوم
629برج چهار دربرجاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضر آباد- شهر ندوشن- کشتزارهای شرقی بافت تاریخی
630قلعه مهدی آبادقلعهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ کاشاني - کوچه مرتاض - کوچه قلعه
631آب انبار امامزادهآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضر آباد- شهر ندوشن- جنب امامزاده مامانیک
632خانه سرهنگ احمدیخانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضر آباد- شهر ندوشن- محله قلعه
633برج حیدر سلیمانیبرجاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- شهر ندوشن- محله بال گذر
634آب انبار افشارآب انباريزد اسلامي بله یزد- خ امام - کوچه شهید آخوند زاده- جنب کوچه دوم- ( محله آبشور)
635قلعه خروقلعهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش مرکزي - دهستان گلشن - روستاي خرو
636آب انبار جلک ( جمک )آب انباريزد اسلامي بله یزد- بلوار باهنر- جنب میدان امام حسین- کوچه ابوذر
637آسیاب زنبیلآسیابيزد اسلامي بله یزد- صفائیه- خ عدالت- روبروی تالارفرهنگیان یزد
638قلعه خویدکقلعهيزد اسلامي بله شهرستان یزد- بخش مرکزی- دهستان فهرج- روستای خویدک
639خانه علومیخانهيزد اسلامي بله یزد- جنوب شرقی میدان امیرچخماق- کوچه شهید کاظم عهدی
640حمام اسلام منشادحماممهريز اسلامي بله شهرستان مهريز - بخش مرکزي - دهستان ميانکوه = روستاي منشاد
641حسینیه هفتهرحسینیهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضرآباد - دهستان هفتهر - روستاي هفتهر
642آب انبار باغ گندمآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - بخش مرکزي - روبروي مسجد جامع باغ گندم
643مسجد هاشم آبادمسجدخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مرکزي - دهستان فتح آباد - روستاي هاشم آباد
644مسجد رحمت آبادمسجدخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مرکزي - دهستان فتح آباد - روستاي رحمت آباد
645بقعه حافظ جمالبقعهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مرکزي - دهستان شهداء - روستاي رکن آباد
646آب انبار سرحوضآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزي - دهستان رستاق - روستاي عزآباد
647مسجد جامع رضوانشهرمسجداشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزي - دهستان رستاق - روستاي رضوانشهر
648قلعه عزآبادقلعهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزي - دهستان رستاق - روستاي عزآباد
649خانقاه شیخ محمد یعقوبخانقاهيزد اسلامي بله یزد- خ سید گلسرخ- محله کوشکنو
650خانه خرم آبادیخانهيزد اسلامي بله یزد- محله شاه ابوالقاسم- جنب بقعه شاه کمالیه
651خانه استاد رضاخانهيزد اسلامي بله یزد- محله شاه ابوالقاسم- شرق بقعه شاه کمالیه
652خانه عرب مازارخانهيزد اسلامي بله یزد- خ امام خمینی- کوچه نقیب الاشراف- بن بست عرب مازار- پ 18
653حمام کسنویهحماميزد اسلامي بله یزد- خ انقلاب- محله کسنویه
654حسینیه گازرگاهحسینیهيزد اسلامي بله یزد- محله گازرگاه- کوچه کربلایی اکرمی
655رنگرزی کوشکنورنگرزیيزد اسلامي بله یزد- خ سید گل سرخ- کوچه کوشک نو- بازارچه محله کوشک نو
656خانه متولی زادهخانهيزد اسلامي بله یزد- خ سلمان فارسی- حسینیه بزرگ گازرگاه- کوچه شهید محمد صادق یغمایی- کوچه سیحون-پ57
657خانه آقایی زادهخانهيزد اسلامي بله یزد- خ گل سرخ- کوچه سرپلک- کوچه شهید عباس کربلایی - پ 2
658کارخانه درخشانکارخانهيزد اسلامي بله یزد- چهار راه سلمان فارسی
659آب انبار خدا پرستیآب انباريزد اسلامي بله یزد- بلوار پاکنژاد- کوچه درمشأه- (‌ شهید لوک زاده )‌
660بازارچه مزرعه سیفبازارچهاردکان اسلامي بله اردکان- کوچه شهید عاصی زاده- کوچه محمد علی شاکر- بازارچه مزرعه سیف
661آب انبار باغ رو آبآب انباريزد اسلامي بله یزد- خ مسکن وشهرسازی- کوی صحرا- کوچه نرجس خاتون
662مسجد عرب عجممسجديزد اسلامي بله یزد- خ امام - کوچه کتابخانه- روبروی بوستان فهادان- کوچه عرب عجم
663خانه دهقان طزرجانیخانهيزد اسلامي بله یزد- بلوار بسیج- کوچه سلسبیل- کوچه یاسمن - پ 6 - آب یزد
664خانه رشتیانخانهيزد اسلامي بله یزد- میدان امیرچخماق - نبش کوچه غلامعلی سیاه
665حسینیه نقشینحسینیهيزد اسلامي بله یزد- خ ایرانشهر- کوچه شهید بکائی
666مسجد لرد تازیانمسجديزد اسلامي بله یزد- بلوار امامزاده- کوچه مصلی- کوچه مشیر
667مازاری مشروطهمازاریيزد اسلامي بله یزد- خ قیام- بازار خان
668خانه نجاتیخانهاردکان اسلامي بله اردکان- خ آیت الله خامنه ای - میدان چرخاب- کوچه بنی هاشمی- پ 29
669خانه حسن دربندیانخانهاردکان اسلامي بله اردکان- خ آیت الله خامنه ای - حسینیه چرخاب- دربندمحمد تقی ( سنایی)
670قلعه حسن خانقلعهابرکوه اسلامي بله ابرکوه- بخش بهمن- روستای مهر آباد-
671آش خانه شمسیاش خانهاردکان اسلامي بله اردکان- خ آیت الله خامنه ای - محله چرخاب -کوچه بنی هاشم
672اب انبار حاج احمدآب انباراردکان اسلامي بله اردکان- میدان بسیج- محله چرخاب
673خانه انتظاریخانهتفت اسلامي بله تفت- محله راحت آباد- خ اتحاد- جنب کوچه گلریز- پ 8
674خانه قاسم هاتفیخانهاردکان اسلامي بله اردکان- خ آیت الله خامنه ای - خ آیت الله فکور
675آب انبار چاوشآب انباراردکان اسلامي بله اردکان- ابتدای خ صدرآباد- روبروی کتابخانه عمومی آیت الله فاضل اردکانی
676قلعه صدر آبادقلعهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- دهستان ندوشن- روستای صدرآباد
677خانه هاشمیخانهاردکان اسلامي بله اردکان- خ آیت الله خامنه ای - محله چرخاب- میدان بنی هاشمی- دربندپارسا ( بنی هاشمی)
678آب انبار حاج صادقآب انباراردکان اسلامي بله اردکان - انتهای خ امام خمینی
679مسجد جامع طزرجانمسجدتفت اسلامي بله شهرستان تفت- بخش مرکزی - دهستان شیرکوه - روستای طزرجان
680خانه مریم خانمخانهابرکوه اسلامي بله ابرکوه- محله نظامیه
681دربند حکیم باشیدربنداردکان اسلامي بله اردکان-خ خامنه ای - مجاورمسجد جامع
682خانه حسن هاتفیخانهاردکان اسلامي بله اردکان- خ آیت الله خامنه ای -کوچه حائری- پ 52
683آسیاب کچلکآسیابميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مرکزي - دهستان بفروئيه- روستاي حسن آباد
684خانه هوشمندخانهيزد اسلامي بله یزد- بلوار بسیج- کوچه مسجد الرحمان- پ 45
685خانه اولیاءخانهيزد اسلامي بله یزد- خ امام خمینی- جنب مسجد امیرچخماق
686آب انبار پیش نمازآب انباريزد اسلامي بله یزد- بلوار دانشجو-محله نعیم آباد- کوچه اصلی محله - روبروی کوچه شهید غلامرضا عظیمی
687اب انبار امامزاده نصر اللهآب انباريزد اسلامي بله یزد- بلوار دهه فجر- جنوب امامزاده سید نصرالله
688مسجد باغ صندلمسجديزد اسلامي بله یزد- خ سید گلسرخ-کوچه ابوالمعالی- جنب مسجد سید الشهدا- پ 29
689خانه فتوحیخانهاردکان اسلامي بله اردکان- میدان بسیج- کوچه شهیدحاجی احمدی- روبروی مسجد چرخاب - پ 2
690قلعه شهرسبقلعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه- بخش مرکزی- دهستان شهرسب
691آب انبار گل بانوآب انباريزد اسلامي بله یزد- بلواردانشجو- جنوب شرقی نمایشگاه دائمی استان یزد
692مسجد برخورداریمسجديزد اسلامي بله یزد- خ امام خمینی ( ره) - کوچه برخوردار
693آب انبار عسکریآب انباريزد اسلامي بله یزد- بلواردانشجو- محله نعیم آباد- کوچه شهید غلامرضا عظیمی
694آب انبار رشید مهربانآب انباريزد اسلامي بله یزد- خ انقلاب- کوچه کسنویه - کوچه حاج سید محمد کاظم - کوچه شهربانو
695خانه ترقیخانهتفت اسلامي بله تفت- محله راحت آباد- خ اتحاد- روبروی کوچه دلشاد
696آب انبار قلعهآب انباربافق اسلامي بله شهر بافق - خ شهيد محمد تقي بافقي - محله قلعه
697قلعه رکن آبادقلعهابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - صحراي رکن آباد
698آب انبار بهادش آبادآب انباراردکان اسلامي بله اردکان - کشتخوان - محله بهادش آباد
699خانه حسین مظلومخانهاردکان اسلامي بله اردکان- خ امام ره - خ حائری- محله تیران - کوچه آب انبار علی نقی
700خانه فاطمه حائریانخانهاردکان اسلامي بله اردکان- محله چرخاب - خ آیت الله خامنه ای - کوچه محله زیرده
701خانه یاسینیخانهاردکان اسلامي بله اردکان - خ امام خمینی - کوچه مینائی - دربندیاسینی - پ 79
702خانه احمد شاکرخانهاردکان اسلامي بله اردکان - خ آیت الله خامنه ای - داخل میدان - پ 21
703مسجد جوخواهمسجدطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش مرکزي - دهستان منتظريه - روستاي جوخواه
704خانه بیدستخانهيزد اسلامي بله یزد - خ امام خمینی - کوچه فهادان- بن بست عرب
705خانه سعیدیخانهاردکان اسلامي بله اردکان - خ امام خمینی ( ره) - کوچه ضیائی
706خانه قدیمی شمسیخانهاردکان اسلامي بله اردکان - محله چرخاب
707حمام حسن ابادحماماشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضرآباد - دهستان ندوشن - روستاي حسن آباد
708خانه حاج نایبخانهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه- بخش بهمن- دهستان اسفندار
709خانه مهدی آساییخانهاردکان اسلامي بله اردکان - خ امام خمینی - کوچه ضیائی - پ 3
710آب انبار جنت آبادآب انباريزد اسلامي بله یزد-بلوار شهید مدنی-کوچه شهید احمدی (جنت آباد)
711بازار نوبازارچهيزد اسلامي بله یزد -محله بازار نو- کوچه بازار نو
712مسجد شهاب الدین طرازمسجديزد اسلامي بله یزد- محله شاه ابوالقاسم - بازارچه شاه ابو القاسم
713مسجد شاه یحییمسجديزد اسلامي بله یزد- محله قلعه کهنه غرب - خ امام خمینی
714مسجد زین الدینمسجديزد اسلامي بله یزد- محله فهادان - خ امام خمینی - نزدیک حسینیه هشت - کوچه دروازه مالمیر
715مسجد آکریمامسجديزد اسلامي بله یزد - محله بازار نو - نزدیک هتل سنتی کهن کاشانه - کوچه شهید کریمی
716مسجد کسنویهمسجديزد اسلامي بله یزد- محله کسنویه - کوچه عروه الوثقی- جنب حسینیه کوچک
717مسجد کوچه یتیممسجديزد اسلامي بله یزد - محله پشت باغ - کوچه مسجد یتیم
718مسجد کوشکنومسجديزد اسلامي بله یزد - محله فهادان - ابتدای کوچه کوشکنو- جنب حسینیه کوشکنو
719مسجد حاجی محمد علی عربمسجديزد اسلامي بله یزد - غرب محله فهادان - خ امام خمینی - کوچه حسینیه بزرگ فهادان
720مسجد شاه طهماسبمسجديزد اسلامي بله یزد- میدان بعثت - محله شاه طهماسب- ابتدای غرب خ سید گلسرخ
721مسجد گلدستهمسجديزد اسلامي بله یزد - محله شیخداد- جنوب بقعه شیخ تقی الدین داد محمد
722مسجد جامع هفتهرمسجداشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - - بخش خضرآباد - دهستان ندوشن - روستاي هفتهر
723مسجد ارگ قلعه مسجديزد اسلامي بله یزد - محله جوی هرهر- خ شهید ابراهیمی - روبروی فرمانداری یزد
724مسجد دولتشاهی ( منار گلی )مسجديزد اسلامي بله یزد- محله بازار نو - بعد از خانه امام خمینی - کوچه شهیدان حسینیان
725مسجد باغ بهشتمسجديزد اسلامي بله یزد- خ امام خمینی - محله دارالشفاء
726مسجد مرواریدمسجديزد اسلامي بله یزد-خیابان سید گل سرخ-کوچه مسجد مروارید
727مسجد افشارهامسجديزد اسلامي بله یزد-محله بازار نو-بعد از کوچه هتل کهن کاشانه -نرسیده به خیابان امام خمینی
728مسجد علاقه بندمسجديزد اسلامي بله یزد-محله فهادان-کنار بوستان شاه ابوالقاسم-نزدیک امامزاده سید پنهان
729بقعه ملا اسماعیلبقعهيزد اسلامي بله یزد - بازار ملااسماعیل - جنوب میدان خان - جنب مسجد ملااسماعیل
730مسجد سر چممسجديزد اسلامي بله یزد- خ سید گلسرخ - محله سرچم- کنار حسینیه کوچک سرچم
731هشتی حسینیه علیاحسینیهاشکذر اسلامي بله شهر ندوشن - محله عليا- حسينيه عليا
732بقعه جواد الائمهبقعهيزد اسلامي بله یزد- خ قیام - محله لب خندق- کوچه دهم فروردین - زیر ساباط
733بقعه سادات قل هو اللهیبقعهيزد اسلامي بله یزد- خ امام خمینی - روبروی درب غربی مسجد جامع - کوچه قل هواللهی
734مسجد ساباطمسجديزد اسلامي بله یزد - میدان بعثت - خ قیام - جنب ساباط عربان
735بقعه سید گل زردبقعهيزد اسلامي بله یزد - محله سرچم - کوچه سرچم
736بقعه نصر الدینبقعهيزد اسلامي بله شهریزد- انتهای ضلع شمالی خ امام خمینی
737مسجد میرزامسجديزد اسلامي بله شهریزد- محله مالمیر- کوچه زرشکی- جنب بازارچه ریسمانیان
738مسجد محله تل ( الرحمان )مسجديزد اسلامي بله شهریزد- محله تل- کوچه مسجد تل
739بقعه آخوند کرباسیبقعهيزد اسلامي بله شهریزد- محله جوی هرهر- خ مهدی - روبروی پارک وحشی بافقی
740مسجد سقامسجديزد اسلامي بله شهریزد - محله قدیمی فهادان- بن بست شهید حسینی میرزا زاده
741بقعه سید قوام الدینبقعهيزد اسلامي بله شهریزد- جنوب شرقی میر چقماق- محله خواجه خضر - کوی قصابها - کوچه غلام علی شاه
742بقعه سید جلال الدینبقعهيزد اسلامي خیر شهريزد- محله چهار منار- كوچه شهيد زابلي
743بقعه سید عبد النبیبقعهيزد اسلامي بله شهريزد- محله شاه ابوالقاسم- كوچه بازارچه شاه ابوالقاسم - روبه روي مسجد كوچك
744بقعه سید صحرابقعهيزد اسلامي بله شهريزد- نزديك به نصرآباد - محله سيد صحرا- روبه روي پارك غدير
745بقعه آمنه خاتونبقعهيزد اسلامي بله شهريزد - انتهاي بلوارشهيد جوكار- بعد از قلعه خير آباد
746بقعه خواجه ضیاءالدین محمدبقعهيزد اسلامي بله شهريزد- ميدان بعثت - خ سيد گلسرخ - كوچه سرپلك- بازارچه سرپلك
747بقعه ابودرداءبقعهيزد اسلامي بله شهريزد - محله دارالشفاء- كوچه دارالشفاء- نزديك به چهار سوق
748مسجد حاجی قاسمیمسجدمهريز اسلامي بله شهرمهريز- محله بغداد آباد - محله پايين - كوچه آل احمد- جنب حسينيه هدايت
749آب انبار کیخسروآب انباريزد اسلامي بله شهريزد- بلوار شهيد دشتي- رحمت آباد - كوچه شهيد دشتي - تقاطع خ فلسطين
750آب انبار هراتیآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - ميدان آزادي ( باغ ملي ) - داخل محوطه اصلي ميدان
751حسینیه محله پائین ده آبادحسینیهميبد اسلامي بلهشهرستان میبد - بخش مرکزی - روستای ده آباد- میدان محله پائین
752آب انبار شیر و خطآب انباراردکان اسلامي بله شهراردكان - كشتخوان - محله شور آباد
753خانه بیطرفخانهاردکان اسلامي بله شهراردكان- ميدان بسيج - كوچه شهيد حاج احمدي - كوچه ضيائي - پ 16
754برج حاجی نو تبرجاردکان اسلامي بله شهراردكان - كشتخوان - محله مهدي آباد
755میدان شهید بهشتیمیدانيزد اسلامي بله شهريزد - تقاطع خيابان هاي امام، فرخي ، شهيد رجائي و دهم فروردين ( ميدان شهيد بهشتي)
756خانه حیرانیخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - فهادان - كوچه كتابخانه (مقابل بوستان فهادان ) - پلاك هاي 5 و 7
757آب انبار هیبت اللهاب انباريزد اسلامي بله شهريزد - بلوار امام صادق ( ع ) - محله نعيم آباد - كوچه مهر
758خانه امانیانخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ قيام - كوچه مسجد ملا اسماعيل - ابتداي كوچه مشير - پ89
759خانه دکتر لقمانخانهمهريز اسلامي بله شهرمهريز- خ سيد مصطفي خميني - جنب پاساژمهر پادين- خانه دكتر لقمان
760مسجد باغ بها رمسجدمهريز اسلامي بله شهرمهريز- خ دهم فروردين ( محله بغداد آباد )
761مسجد حاجی قاضیمسجدابرکوه اسلامي بله شهرابركوه - خ امام خميني - محله جهانستان
762آب انبار توسلیآب انباراردکان اسلامي بله شهراردكان - خ ميرداماد - كوچه برج علي بيگ - جنب تكيه محله علي بيگ
763خانه وحشی بافقیخانهبافق اسلامي بله شهربافق- خ مسجد جامع - ميدان خان
764خانه دانشمندیخانهيزد اسلامي بله يزد- خ سلمان فارسي- كوي قصابها - ك دوم - پلاكهاي 24-22-16 _( مسكوني- تجاري)
765حسینیه پائین شورکحسینیهميبد اسلامي بلهشهر میبد - انتهای شورک - حسینیه ( میدان ) پائین
766مسجد قلعه شماره 1مسجدطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي هودر
767پایگاه انگلیسیهاپایگاهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد -بخش مركزي - دهستان شهدا - جبهه شمال شرقي - شهيديه
768خانه مهدی شیخیخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - كوچه فهادان - كوچه شيخيها
769سیدون گل سرخیبقعهابرکوه اسلامي بله شهرابركوه- محله نبادان - بقعه سيدون گلسرخي
770خانه ولی زادهخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - خ فهادان - كوچه شيخ احمد فهادان - بن بست ولي زاده
771مسجد شهرسبمسجدابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه- بخش مركزي- روستاي شهرسب
772مسجد جامع طزنجمسجدمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز- روستاي طزنج
773حسینیه کا کا میرحسینیهبافق اسلامي بله شهربافق - خ شيخ محمد تقي بافق- كوچه شهيد متولي
774مسجد امید سالارمسجدابرکوه اسلامي بله شهرابركوه- خ شهيد باهنر- كوچه بافت قديم- جنب خانه اميد سالار
775مسجد پشت آسیابمسجدابرکوه اسلامي بله شهرابركوه- ميدان امام حسين ( ع) - ميدان ميراث - خ سرو- كوچه پشت آسياب
776مسجد جامع سر یزدمسجدمهريز اسلامي بله شهرمهريز- سريزد- مسجد جامع سريزد
777حسینیه یوسف آبادحسینیهطبس اسلامي بلهشهرستان طبس - بخش دستگردان - روستای یوسف آباد
778آب انبار منگابادآب انبارمهريز اسلامي بلهشهرمهریز- منگاباد- خ انقلاب - ک وحدت
779مسجد جامع زارچمسجديزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - جنب حسينه بزرگ
780خانه بارجینیخانهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خ انقلاب - محله باغ صندل - کوچه شیخداد
781بقعه پیر حسین مدوئیهبقعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه- بخش مركزي- روستاي مدوئيه
782مسجد زین الدین پاکنژادمسجديزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - محله فهادان - حسينيه هشت - كوچه دروازه مالمير
783منزل حاج حسین آقا بصیریخانهابرکوه اسلامي بله شهرابركوه- خ باهنر- خيابان همت
784خانه سید حبیب زارعیخانهابرکوه اسلامي بله شهرابركوه - محله درب قلعه
785خانه علی اکبر رحمانیانخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام - خ فهادان - جنب چاه آب - كوچه عادل نژاد- كوچه 57
786آب انبار حوض سفیدآب انبارطبس اسلامي بله شهرطبس - اراضي كشاورزي اطراف شهر
787آب انبار کوچه نارنجیآب انبارطبس اسلامي بله شهرطبس - ميدان قدس- آب انبار كوچه نارنجي
788آب انبار جوی هرهرآب انباريزد اسلامي بلهشهر یزد- خ شهید محمد ابراهیمی - تقاطع کوچه شهید ناصر گل
789آب انبار هو درآب انبارطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي هودر
790آب انبار کوه ریگآب انبارمهريز اسلامي بله شهرمهريز- بغداد آباد - خ دهم فروردين -بعد از گلزار شهداء - مزرعه حسين آباد - جنب كوه ريگ
791آب انبار چاپار خانهآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - خ شهيد رجائي- كوچه چهار منار- كوچه شرافت - جنوب پل وليعصر
792حمام یعقوبیحماميزد اسلامي بله شهريزد - خ امام - كوچه اسدالله آبشوري- محله يعقوبي- كوچه شهيد ملك ثابت
793آسیاب فاضلیهآسیاببافق اسلامي بله شهرستان بافق- بخش مركزي-روستاي فاضليه
794مسجد امیر المومنینمسجديزد اسلامي بله شهرزارچ-خ امام خميني محله سر ده- مسجد اميرالمومنين
795حسینیه قنبریهحسینیهبافق اسلامي بله شهربافق- خ محمديه- ك قنبريه
796خانه احمد شاه عطاریانخانهميبد اسلامي بله شهرميبد- خ مسجد جامع- ك حكيم باشي ( محله باغشاهي ) خا نه احمد شاه عطاريان
797مسجد حسن بن علیمسجدميبد اسلامي بله شهرميبد- كوچه باغ
798خانه حکیم باشیخانهميبد اسلامي بله شهرميبد - خ مسجد جامع - كوچه حكيم باشي
799خانه سید رضا بفروئیهخانهميبد اسلامي بله شهرميبد - محله بيروني بفروئيه -مجاورگذر مسجد جامع و خانه كدخداي بفروئيه
800خانه آقائیخانهميبد اسلامي بله شهرميبد - خ مسجد جامع - ضلع شمالي مسجد جامع
801خانه شاطر اکبر میمنیخانهميبد اسلامي بله شهرميبد - خ مسجد جامع ( ضلع جنوبي مسجد جامع )
802خانه هاشم حکیمیخانهميبد اسلامي بله شهرميبد - خ مسجد جامع (ضلع شمالي مسجد حسني)
803خانه شیخ اسماعیلخانهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مركزي- روستاي فيروزآباد - محله سربالا - حسينه بزرگ - گذر مهدوي
804خانه امین الرعایاخانهميبد اسلامي بله شهرميبد - راسته بازارقديم ( بازارچه ميري) - روبروي باغچه گودالك
805خانه خندقیخانهميبد اسلامي بله شهرميبد - خ مسجد جامع - ضلع جنوبي مسجد جامع
806خانه ناصر فلاحخانهمهريز اسلامي بلهشهرمهریز - مهرپادین - کوچه پشت حمام مهرپادین
807قلعه حسن آباد شجاعقلعهطبس اسلامي بلهشهرستان طبس - بخش دستگردان - روستای حسن آباد شجاع
808مسجد جامع بابکمسجدميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مركزي- روستاي فيروزآباد - محله سربالا- بازارچه خانقاه
809حسینه بزرگ محله پایین ده آبادحسینیهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مركزي- ميدان بزرگ- روستاي ده آباد
810حسینیه اعظم مهرجردحسینیهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مركزي- روستاي مهرجرد - ميدان بزرگ مهرجرد
811حسینیه مرشد مهرجردحسینیهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مركزي- روستاي مهرجرد- ميدان مرشد
812حسینیه محله بالا ده ابادحسینیهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مركزي- روستاي ده آباد - ميدان محله بالا
813حسینیه بشنیغانحسینیهميبد اسلامي بله شهرميبد - محله بشنيغان - ميدان كنار مسجد زر اسب- ميدان بشنيغان
814حسینیه محمود ابادحسینیهميبد اسلامي بله شهرميبد - خ مير باقري- حسينيه محمودآباد
815حسینیه حیدر علیحسینیهميبد اسلامي بله شهرميبد - بازار مركزي ميبد- نرسيده به مسجد جامع ميبد - ميدان حيدر علي
816حسینیه کوچه باغحسینیهميبد اسلامي بله شهرميبد - كوچه باغ
817حسینیه محله آسیاب ده ابادحسینیهميبد اسلامي بله شهرميبد - محله آسياب ده آباد
818حسینیه مهر آبادحسینیهابرکوه اسلامي بله شهرمهر آباد - حسينيه مهر آباد
819حسینیه قلعه فیروز آبادحسینیهميبد اسلامي بله شهرميبد - بلوار شهدا - قلعه فيروزآباد- ابتداي ميدان قلعه
820مسجد جامع شورکمسجدميبد اسلامي بله شهرميبد- محله پائين شورك - كنار حسينه و آب انبار
821اب انبار طغار سنجرآب انبارمهريز اسلامي بله شهرمهريز- بغداد آباد - خ 22 بهمن - كوچه شهيد جلال زارع
822بادگیر آب انبار کلیمیانبادگیريزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني ( ره) - خ مسجد جامع - ابتداي مسير هتل كهن كاشانه
823آب انبار حوض ملتکیهآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - خ شهيد رجائي- كوچه چهار منار - روبروي بقعه سيد شمس الدين محمد
824بقعه سید کهنوبقعهيزد اسلامي بله شهريزد - محله كسنويه ( كهنو ) - خ انقلاب - كوچه سيد كسنويه
825آب انبار طزنجآب انبارمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز- بخش مركزي- روستاي طزنج
826قلعه منگابادقلعهمهريز اسلامي بله شهرمهريز- خ انقلاب- محله منگاباد-پ 123
827خانه زعیمخانهمهريز اسلامي بله شهرمهريز- مهر پادين- خ امام حسن مجتبي- اول كوچه بازارنو
828مسجد امام رضا (ع)مسجدمهريز اسلامي بله شهرمهريز - محله بغدادآباد سفلي - خ منتظري - جنب كوچه شهيد ابويي
829خانه مهدی زادهخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ قيام - كوچه كلاهدوزها ( به سمت بازار خان ) - جنب سراي حسيني - ضلع جنوب شرقي مسجد بياق خان
830خانه محمود نجیب زادهخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ سيد گلسرخ - محله ابوالمعالي - ضلع جنوبي كوچه ابوالمعالي - نرسيده به بازارچه ابوالمعالي
831بقعه حسن فهادانبقعهيزد اسلامي بله شهريزد - محله فهادان - كوچه امامزاده حسن فهادان
832سر در دروازه میدانسردرابرکوه اسلامي بله شهرابركوه - خ شهيد باهنر - جنب مسجدآقا
833خانه سالارخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام - محله فهادان - روبروي دفتر شماره 2 ميراث فرهنگي و گردشگري
834مسجد جامع مهر آبادمسجدابرکوه اسلامي بله شهرابركوه - بهمن شهر ( مهرآباد ) - مجاور آرامگاه سردار مفخم
835حسینیه نرجس خاتونحسینیهيزد اسلامي بله شهريزد - خ مسكن و شهرسازي - محله مهدي آباد - كوي صحرا - كوچه نرجس خاتون
836حمام بغداد آبادحماممهريز اسلامي بله شهرمهريز - باغ بهار - بغدادآباد - خ 10 فروردين
837خانه محمد دوست گلخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ انقلاب - محله باغ صندل - كوچه شيخداد
838خانه گبریخانهابرکوه اسلامي بله شهرابركوه - ميدان امام حسين ( ع ) - خ شهيد باهنر - كوچه بافت قديم
839سرو کهنسال منگابادسرومهريز تاريخي بله شهرستان مهريز - خ انقلاب - محله منگاباد - پارك سرو
840اب انبار کلاهدوزآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - بلوار شهيد محمد حسن جوكار ( جاده قديم تفت )
841قلعه هرفتهقلعهمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز - بخش مركزي - روستاي هرفته - مجاور گورستان
842حمام کا کامیرحمامبافق اسلامي بله شهربافق - خ شيخ محمدتقي بافقي - كوچه شهيد متولي
843دبیرستان شرفدبیرستاناردکان اسلامي بله شهر اردكان - خ امام خميني - خ ملاعارف
844قلعه همدانقلعهخاتم اسلامي بله شهرمروست - مزرعه همدان
845برج کبوتر خانه محمود ابادبرجميبد اسلامي بله شهرميبد - محله محمودآباد - بلوار زيتون - روبروي اداره بهزيستي
846زیارتگاه پیر مرادزیارتگاهبافق اسلامي بله شهربافق - خ شيخ محمد تقي بافقي
847آب انبار عاشق مدینهآب انباريزد اسلامي بله شهريزد- خ ايرانشهر - كوچه مسجد امام رضا ( ع ) - كوچه خطيب
848آب انبار عیش آبادآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - بلوار شهيد جوكار - محله عيش آباد - كوچه وليعصر - جنب مسجد جامع عيش آباد
849آب انبار شاهد بازآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - خ سلمان فارسي - جنب حسينيه شاهدباز
850باغ صدقباغيزد اسلامي بله شهريزد - خ سيد گل سرخ - كوچه برج - پ3
851آب انبار دروازه شاهیآب انباريزد اسلامي بله شهريزد- خ سيد گلسرخ- خ لرد كيوان- انتهاي بازارچه دروازه شاهي
852آب انبار باغ بهارآب انبارمهريز اسلامي بله شهرمهريز-خيابان دهم فروردين (محله بغداد آباد)
853کبوتر خانه محمد آبادبرجيزد اسلامي بله شهرستان يزد- بخش مركزي- روستاي محمد آباد
854برج باقر آبادبرجبافق اسلامي بله شهرستان بافق- بخش مركزي- روستاي باقر آباد
855خانه میرزا احمد خان طاهریخانهيزد اسلامي بله شهريزد- خيابان انقلاب محله باغ صندل-ك شيخداد ضلع غربي بازارچه بولميري
856خانه خوانین زادهخانهمهريز اسلامي بله شهرمهريز-ك باغ محمد آباد- خانه مهدي قلي خان خوانين زاده
857خانه حسینی دوستخانهابرکوه اسلامي بله شهرابر كوه- ميدان امام حسين ( ع ) - خ شهيد باهنر- ك بافت قديم
858قنات زارچقناتيزد اسلامي بله شهرستان يزد - به طول 80 ك م از فهرج تا زارچ
859خانه سید مهدی چیتیخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ سيدگلسرخ - كوچه باغ گندم - كوچه مسجد مرواريد - انتهاي دربند چيتي - پ 94
860سرای اعرابسرايزد اسلامي بله شهريزد - خ قيام - پلاك تجاري 175
861درب مهر کهندرمهريزد اسلامي بله شهريزد - خ سلمان - كوچه شهيد مومني نسب
862برج برکوئیهبرجبافق اسلامي بله شهرستان بافق - بخش مركزي - روستاي بركوئيه
863برج شیطوربرجبافق اسلامي بله شهرستان بافق - بخش مركزي - روستاي شيطور
864قلعه تقی آبادقلعهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان
865قلعه مبارکهقلعهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - روستاي مباركه
866قلعه کوشکقلعهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان
867آب انبار نجدآب انبارطبس اسلامي بله شهر طبس - بالاتراز ميدان امام - مابين ميدان طبري و يارين محله
868آب انبار محله چهار سوقآب انبارطبس اسلامي بله شهرطبس - محله چهارسوق
869خانه دکتر ابوئیخانهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خ امام - محله قلعه کهنه - حسینیه ک قلعه مهنه - پلاک 28
870آب انبار اکبرزادهآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - محله يعقوبي - روبروي آب انبار عطاءالله نقشبند
871آب انبار کوچه بیوکآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - محله كوچه بيك - بلوار 22بهمن - جنب حسينيه آب انبار دوراه - كوچه بيوك
872آب انبار مهدی آبادآب انباريزد تاريخي بلهشهریزد - محله مهدی آباد
873خانه وکیلخانهميبد اسلامي بلهشهرمیبد- خ امام - کوی مشایخ - روبروی سید قنبر - پ 827
874آب انبار آقا محمد تقیآب انباربافق اسلامي بله شهربافق - بلوار امام علي (ع) - امام علي 6 ( كوچه خلوت سلمان - كوچه شهيد قنبري زاده
875آب انبار رسولیانآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - خ شهيد رجايي - كوچه ناجي ( يك )
876آب انبار یوزدارانآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - محله فهادان - بازارچه يوزداران
877آب انبار قلعه اسدانآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - خ امام ( ره ) - ابتداي بلوار امام رضا ( ع ) - قلعه اسدان
878آب انبار و نماز خانه پای پتکآب انبار و نمازخانهبافق اسلامي بله شهر بافق - خ مسجد جامع - كوچه شهيد باقري - آب انبار و نمازخانه پاي پتك
879آب انبار شماره 1 کریتآب انبارطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش مركزي - روستاي متروكه كريت
880دبستان حسن کرباسیدبستانيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني ( ره ) - كوچه شهيد اسدالله آبشوري - محله يعقوبي - كوچه هشتم - كوچه دبستان
881آب انبار ستی فاطمهآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - خ امام ( ره ) - ميدان اميرچخماق - ابتداي كوچه شيخ اسدالله
882خانه شجاع سنگچولیخانهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي حسن آباد شجاع
883آب انبار مروجآب انباريزد اسلامي بلهشهریزد - بلوارنواب صفوی - ک شهید پارسائیان - ابتدای کوچه هشتم - مجاور پلاک 13 شهرداری
884خانه باغ غیاثیخانه ، باغطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي منصوريه
885خانه علی اتحادیخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - كوچه فهادان - پ 61
886خانه شماره 2 بادام تکخانهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - مجموعه بادام تك
887خانه شماره 1 بادام تکخانهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - دستگردان - مجموعه بادام تك
888خانه فاضلیخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - محله پير برج - كوچه مشروطه - جنب خانه محمود آقامشوطه
889آب انبار خانیاآب انباربافق اسلامي بلهشهربافق - خ مسجد جامع - ک دفتر امام جمعه بافق
890آب انبار کاکامیرآب انباربافق اسلامي بلهشهربافق - خ شهید محمد تقی بافقی - ک شهید متولی
891خانه بابائیخانهيزد اسلامي بله شهريزد - ابتداي خ ايرانشهر - محله تخت استاد - كوچه مسجد علي اصغر - روبروي مسجد علي اصغر
892خانه کریمیخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ انقلاب محله شيخداد - كوچه ابوالفضل - بن بست آيت اللهي - پ 5
893خانه مشروطهخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - نرسيده به مسجد جامع- ابتداي ك مشروطه
894خانه علیرضا فرزینخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - كوچه فهادان - جنب دندانسازي فرزين
895خانه پناهندهخانهيزد اسلامي بله شهريزد - بازار نو - حسينيه هشت - پ 42
896خانه رضوانیخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ سلمان - محله قصابها - كوچه شماره 7 - پ 64
897خانه میر حسینیخانهيزد اسلامي بله شهرشاهديه - خ مسجد جامع - محله سيف - كوچه آروك
898خانه شاهزاده فاضلیخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - خ مسجد جامع - كوچه آب انبار وزير - دربند مدرسه اسلامي افشار
899خانه افخمیخانهاردکان اسلامي بله شهراردكان - خ آيت الله فكور
900خانه عالمیخانهيزد اسلامي بله شهريزد -خ شهيد رجايي - محله چهارمنار - كوچه عالمي - بن بست عالمي
901مسجد دستگردانمسجدطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي دستگردان
902مدرسه ملا اسماعیلمدرسهيزد اسلامي بله شهريزد - خ قيام - خ مسجد ملا اسماعيل
903مسجد هارونیمسجدابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - بخش بهمن - روستاي هاروني
904مسجد یوسف آبادمسجدطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي يوسف آباد
905مریضخانه مرسلینمریضخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ سلمان - كوچه 51 - كوچه 16 - محله نظركرده - مقابل مدرسه اربابي - پ 20
906حمام یهودیهاحماميزد اسلامي بله شهريزد - خ مسجد جامع - ك چهارسوق (بازارچه قطيران)- ك راسني - روبروي كنيسه - پ 35
907حمام طزنجحماممهريز اسلامي بله شهرستان مهريز- بخش مركزي- روستاي طزنج
908ساباط قلعهساباطبافق اسلامي بله شهربافق - خ محمد تقي بافقي - محله قلعه
909در ب مهر نوشدرمهريزد اسلامي بله شهريزد - بلوار شهيد عاصي- ك گرمابه ستاره- جنب دبستان خسروي- پ 27
910گذر یوزدارانگذريزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - ك كتابخانه - محله فهادان - گذر يوزداران
911مسجد مریم آبادمسجدابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - بخش مركزي- روستاي مريم آباد
912بافت تاریخی شهر یزدبافتيزد اسلامي بله بافت تاريخي شهر يزد
913قلعه رئیس آبادقلعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - بخش مركزي- روستاي رئيس آباد
914ساباط مسجد جامعساباطبافق اسلامي بله شهر بافق - خ مسجد جامع - جنب مسجد جامع
915آب انبار کیانیآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - بلوار شهيد صدوقي - ك اهرستان - تقاطع ك شهيد يزدانيان
916خانه کلانتریخانهيزد اسلامي بله شهر يزد- خ انقلاب - ك درمانگاه ابوالفضل - بن بست نغمه - پ 25
917قلعه شهر آبادقلعهبافق اسلامي بله شهر بافق - كمربندي بهاباد- جنب پمپ بنزين لطفي
918مسجد محله خواجهمسجدابرکوه اسلامي بله شهرابركوه - ميدان امام حسين - خ شهيد باهنر
919حسینیه میان ده ترکانحسینیهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست- دهستان هرابرجان - روستاي ترکان - محله وسط ( ميان ده )
920قلعه جواد آبادقلعهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان- شمال شرق مروست
921آب انبار سلامتآب انباراردکان اسلامي بله شهرستان اردكان - بخش مركزي- روستاي شريف آباد
922باغ و عمارت حافظیباغ و عمارتتفت اسلامي بله شهرستان تفت - بخش مركزي- روستاي طزرجان - محله باغ بهشت
923آب انبار حاج حسینآب انبارابرکوه اسلامي بله شهر ابركوه- خ كمربندي - جنب استخر سر پوشيده
924گذر شیخدادگذريزد اسلامي بله شهر يزد - ميدان بعثت - خ انقلاب
925خانه عباس ابومحمدیخانهاردکان اسلامي بلهشهراردکان - محله تیران - خ آیت الله فکور
926قلعه طزنجقلعهمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز- بخش مركزي- روستاي طزنج
927آب انبار غر غر آبادآب انباريزد اسلامي بله شهريزد - خ انقلاب - بلوار استقلال - ك مشير الممالك - محله غرغرآباد
928آسیاب سردهآسیابتفت اسلامي بله شهر تفت - خ امام خميني - محله سرده
929آتشکده سر دهآتشکدهتفت اسلامي بله شهر تفت - محله سرده
930قلعه قاسم آبادقلعهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - روستاي قاسم آباد
931زورخانه شهدای کسنویهزورخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ انقلاب- ك كسنويه- ك عروه الوثقي - جنب حسينيه بزرگ كسنويه
932سرداب فیروز آبادسردابابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه- بخش مركزي- روستاي فيروزآباد
933باغ و عمارت شجاعی لشگرباغ و عمارتمهريز اسلامي بله شهر مهريز - بغدادآباد- باغ بهار - خ 10 فروردين - پ 56
934باغ حمصباغبافق اسلامي بله شهر بافق - ك پشت فرمانداري - خانه حمص( روبروي باغ عمارت)
935بوستان طوبیبوستانيزد اسلامي بله شهريزد - خ كاشاني - ابتداي بلوار مدرس - محله مهدي آباد
936خوابگاه آموزش و پرورشخوابگاهتفت اسلامي بله شهر تفت- محله راحت آباد
937مدرسه راحت آبادمدرسهتفت اسلامي بله شهر تفت - محله راحت آباد
938آب انبار گشتاسبآب انباراردکان اسلامي بله شهرستان اردكان - روستاي شريف آباد
939آب انبار بازار امامآب انبارتفت اسلامي بله شهر تفت - بازار امام
940آب انبار کسنویهآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد- خ انقلاب - ك اصلي كسنويه - ك عروه الوثقي - جنب حسينيه و زورخانه كسنويه
941آب انبار حاجی ابراهیمیآب انبارمهريز اسلامي بلهمهریز - محله منگاباد - جنب حسینیه سیدالشهداء
942آب انبار باغ مورتینآب انبارتفت اسلامي بله شهر تفت - محله گرمسير
943آب انبار رسولیآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خ ايرانشهر ( شهيد رجائي) - ك ناجي - اول ك بالا - پ 27
944آب انبار کاروانسراآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد -خ شهيد رجائي - ك چهار منار- جنب پل چهار منار
945بقعه علی موسی الرضابقعهابرکوه اسلامي بله شهر ابركوه - خ شهيد صدوقي- محله جهانستان
946قدمگاه شوده علیاقدمگاهتفت اسلامي بله شهرستان تفت - بخش مركزي- جاده كمر بندي - شرق شهر تفت
947حسینیه حسینیحسینیهتفت اسلامي بله شهر تفت - محله حسيني
948حسینیه و نمازخانه خواجه هاحسینیه و نمازخانهبافق اسلامي بله شهر بافق - ميدان امامزاده عبدالله - ك شهيد بهشتي - ك خواجه ها
949مسجد غریبمسجدتفت اسلامي بله شهر تفت - شمال انتهاي جاده كمربندي تفت به ابركوه
950قلعه سر دارقلعهابرکوه اسلامي بله شهر ابركوه- محله مهر آباد - خ اصلي
951مسجد بالامسجديزد اسلامي بله شهر يزد - محله نعيم آباد - مجاور ك اصلي نعيم آباد
952مسجد غیاث آبادمسجدتفت اسلامي بله شهرتفت - محله غياث آباد
953مسجد حاجی قاسممسجدخاتم اسلامي بله شهر مروست - بافت تاريخي - محله آهنگر خانه
954مسجد چهارده معصوممسجدتفت اسلامي بله شهر تفت - محله سرده
955مسجد شوده سفلیمسجدتفت اسلامي بله شهر تفت - محله شوده سفلي ( بازار امام )
956خانه حسن آبادیخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ انقلاب - محله باغ صندل - ك شيخداد - ضلع غربي بازارچه بولميري
957خانه جنب مدرسه شمسیهخانهيزد اسلامي خیر شهر يزد - خ شهيد رجائي - ك چهار منار - خانه جنب بقعه سيد شمس الدين محمد
958خانه محمد علی گلخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - ضلع غربي خ سيد كلسرخ - محله ابوالمعالي - ك عليا - پ شهرداري 37
959خانه جهان بانیخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان - محله چرخاب - خانه جهان باني
960خانه علی یارمیرخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ امام خميني - محله فهادان - روبروي درمانگاه علي اصغر
961خانه علی اکبر شاکرخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان - خ خامنه اي - ك خراساني - ك شهيد فتاحي - پ 3
962خانه معصومه دهقانخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان - خ آيت الله فكور- محله تيران -بن بست محتسبي - پ 53
963خانه محمد علی متقیخانهاردکان اسلامي بله شهراردكان - ميدان بسيج - ك شهيد حاجي احمدي - ك ضيايي
964خانه افشارخانهيزد اسلامي بله شهر يزد- ضلع شرقي خ سيد گلسرخ - جنب بانك صادرات
965خانه محمد میر شمسیخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان - خ خامنه اي - ك خراساني - پ 65
966برج ازبکوهبرجطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي ازبكوه
967خانه نحو و بیانخانهابرکوه اسلامي بله شهر ابركوه- محله درب قلعه - پ 143
968خانه فریدون سامیاخانهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - ك م 8 جاده ميبد- يزد- مزرعه كلانتر- خ فردوسي- بن بست دوم- سمت راست
969خانه ملک صادقیانخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد- محله فيروزآباد- خ سلمان فارسي- ك مسجد آخوند
970خانه شاه محمدی شماره یکخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد- محله مهرجرد- خ آيت ا... طالقاني - روبروي امامزاده خديجه خاتون - ك شهيد هدايت زارع - پ 18
971خانه شاه محمدی شماره 2خانهميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله مهرجرد- خ آيت الله طالقاني - روبروي امامزاده خديجه خاتون- ك شهيد هدايت زارع- پ 25
972خانه رحیمیخانهيزد اسلامي بله شهر زارچ- خ امام خميني - محله دارالشفاء- جنب حسينيه و مسجد مهديه
973خانه دکتر سیناخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد- محله حسن آباد - روبروي مسجد و آب انبار
974آسیاب دو سنگیآسیابيزد اسلامي بله شهر يزد - انتهاي بلوار شهيد جوكار- ك م 3 جاده قديم تفت - تقاطع جاده گازي
975خانه جمشید نجفیخانهطبس اسلامي بله شهرستان دستگردان - بخش دستگردان - روستاي يوسف آباد
976حسینیه میان محله خرمشاهحسینیهيزد اسلامي بله شهر يزد- ك شهيد هدايتي - ك وحدت - روبروي مسجد تك منار
977بقعه ساداتبقعهميبد اسلامي بله شهر ميبد- ميدان شهرداري- خ رباط شاه عباسي - روبروي رباط
978قلعه عشرت آبادقلعهخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - شمال شرق مروست - دهستان هرابرجان
979خانه دکتر ریاضیخانهيزد اسلامي بله شهر يزد- خ امام خميني - بن بست جنب نمايشگاه اتومبيل الهام
980خانه دکتر محبوبیخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان - محله چرخاب- جنب حسينيه بني هاشمي
981خانه گشتاسب سامیاخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد - ك م 8 جاده ميبد -يزد- مزرعه كلانتر- خ فردوسي - بن بست اول - سمت چپ
982خانه فیروزخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد - ميدان شمع - ميدان دربگ - خ حسينيه بزرگ فيروز آباد- روبروي الكتريكي سلمان- پ 83
983خانه شعبان علی اخوتیانخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان - بلوار آيت الله خامنه اي - ك جنب آب انبار حاجي علي نقي- پلاكهاي 9 و 55
984آب انبار گلشنآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خ مطهري- ك گلشن - تقاطع ك شهيد ه سرايي
985آب انبار قلعه باغآب انبارطبس اسلامي بله شهر طبس- محله قلعه باغ
986آب انبار قلعه مهرجردآب انبارميبد اسلامي بله شهر ميبد - خ آيت الله طالقاني- خ 22 بهمن- جنب قلعه مهرجرد
987آب انبار شماره 2 کریتآب انبارطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش مركزي- روستاي كريت
988اب انبار ملا صادقآب انبارميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله شورك - خ ولی عصر - ک میدان بزرگ - جنب میدان کوچک
989آب انبار اردشیرآب انبارميبد اسلامي بله شهر ميبد- ك م 8 جاده ميبد به يزد - 500 م مزرعه كلانتر
990ساباط مسجد جامع بفروئیهساباطميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله بفروئيه - جنب مسجد جامع
991خانه شیرازیهخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - ميدان امير چخماق - ك علاقبندي
992خانه موسویخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله بفروئيه- انتهاي گذر اصلي
993خانه بهمان بهمردیخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد - ك م 8 جاده ميبد - يزد - مزرعه كلانتر - خ فردوسي - دربند اول سمت راست
994خانه شریعتخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله مشايخ - ك شهيد كمال جعفريان - ك روبروي مسجد
995آب انبار حاجی قاسمیآب انبارمهريز اسلامي بله شهر مهريز- بغداد آباد - خ منتظري- جنب مسجد حاجي قاسمي
996بقعه عارفبقعهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مركزي- روستاي بدرآباد - مجاور دانشگاه آزاد - جاده سنتو
997حسینیه ابشورحسینیهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ امام خميني ( ره )- محله آبشور
998حسینیه رحمت آبادحسینیهيزد اسلامي بله يزد - بلوار شهيد دشتي - ك شهيد محمد دشتي- فلسطين جنوبي - جنب مسجد جامع رحمت آباد
999بقعه میر شمس الحقبقعهميبد اسلامي بله شهر ميبد - خ خواجه رشيد الدين فضل الله ميبدي - خ تازه تاسيس مير شمس الحق
1000خانه شهید صدوقیخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني ( ره ) - كوچه سهل بن علي - كوچه دفتر امام جمعه - پ 4
1001امامزاده نصراللهامام زادهيزد اسلامي بله شهر يزد- بلوار دهه فجر
1002محوطه باستانی بهمنمحوطهابرکوه تاريخي بله شهرستان ابركوه - بخش بهمن - دهستان اسفندار - روستاي اسفند آباد
1003برج لاوریبرجمهريز اسلامي بله شهر مهريز- بغداد آباد - خ منتظري- بلوار عمود بر بلوار هفتم تير - محله لاوري - برج لاوري
1004دبستان خدابخش چمدبستانتفت اسلامي بله شهرستان يزد - جاده يزد - تفت - روستاي چم - مجاور آتشكده چم
1005یخچال برزنیخچالابرکوه اسلامي بله شهر ابركوه - ابتداي جاده مريم آباد - يخجال برزن
1006حمام حسن آبادحماميزد اسلامي بله شهر يزد - بلوار امام رضا ( ع)- جنب مسجد امام حسن ( ع)
1007حمام بدر آبادحمامميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - جاده ميبد به يزد - بدرآباد- خ امام
1008کاروانسرای گرد فرامرزکاروانسرايزد اسلامي بله شهرستان يزد- بخش مركزي- روستاي گرد فرامرز
1009خانه شاه محمدی 3خانهميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله مهرجرد - خ آيت الله طالقاني - روبروي امامزاده خديجه خاتون - ك شهيد هدايت زارع -پ27
1010خانه حاج عبدالکریم حائریخانهمهريز اسلامي بله شهر مهريز-محله استهريج-خ جمهوري ك موزه مردم شناسي-جنب مدرسه راهنمايي دخترانه مطهره
1011آب انبار صیف الدینآب انبارتفت اسلامي بله شهرستان تفت - 5 ك م جاده ابركوه
1012مسجد آقا سید جواد حیدریمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - خ شهيد رجايي - كوچه چهار منار - نرسيده به بقعه سيد شمس الدين محمد
1013آب انبار خدابخشآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردكان - خ امام خميني - خ دكتر شريعتي - بن بست شماره 21 - مجاور پ 3
1014آب انبار حاج علی اکبر محلهآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خ طالقاني - ك هدايتي - ك وحدت - روبروي مسجد تك منار
1015برج چاه خاوربرجبافق اسلامي بله 55 ك م جاده يزد به بافق - مجاور ريل قطار - منطقه چاه خاور
1016خانه طبسی هاخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خ امام خمینی - ک 21 - روبروی خانه سیگاریها
1017حسینیه کاظم آبادحسینیهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مركزي- د هستان شهدا - روستاي كاظم آباد
1018آب انبار ابوالقاسم رشتیآب انباريزد اسلامي بلهشهر یزد - بلوار شهید دشتی - ک شهید دشتی - خ فلسطین جنوبی
1019ساباط سید قنبرساباطميبد اسلامي بلهشهرمیبد - محله پائین - جنب حسینیه بزرگ محله
1020خانه ابوالقاسم عزیزیخانهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - محله درب قلعه - كوچه شهيد عزيزي - خانه ابوالقاسم عزيزي
1021آب انبار پایین محلهآب انبارطبس اسلامي بله شهر طبس - فلكه شهرداري
1022مسجد نرجس خاتونمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - محله مهدي آباد
1023آب انبار عطاء الله نقشبندآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خ امام - ك شهيد آبشوري - جنب مسجد و حسينيه يعقوبي
1024آب انبار حاجی عبدالکریمآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خ امام خميني - خ فهادان - ك شيخ احمد فهادان
1025مسجد گازرگاهمسجديزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - ك دارالشفا - روبروي گاراژ بافقيها
1026مسجد شاهزادهمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - خ كاشاني - محله آبشاهي
1027مسجد رقیهمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - محله جنت آباد
1028مسجد پنجه علیمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - خ قيام - بازار پنجه علي
1029ساختمان اداره کل بازرسی استان یزدساختمان اداریيزد اسلامي بله شهر يزد - خ امام خميني - كوچه فرمانداري - اداره كل بازرسي
1030مسجد رحمت آبادمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - محله رحمت آباد
1031آب انبار شاه ابوالقاسمآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خ سيد گل سرخ - محله شاه ابوالقاسم - مركز محله كنارحسينيه شاه ابو القاسم - روبروي مسجد و مدرسه شهاب الدين قاسم طراز
1032باغ دکتر ملک زادهباغمهريز اسلامي بله شهر مهريز - بغداد اباد- محله بالا
1033مسجد تخت استادمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - بلوار امامزاده جعفر - محله تخت استاد
1034مسجد عزیز اللهمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - خ كاشاني - كوچه آبشاهي
1035مسجد سلسبیلمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - خ مهدي - بلوار عاصي زاده
1036کاروانسرای پستهکاروانسرايزد اسلامي بله شهر يزد - خ قيام - ك لب خندق - ك دبستان نامدار - پ 19
1037مجموعه تفریحی مسکونی غضنفریمجموعهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ شهيد هدايتي - كوچه وحدت - روبروي تالار سروي
1038آب انبار سر بخشگاهآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد-خيابان طالقاني-كوچه هدايتي-كوچه بخشگاه خرمشاه-پلاك 23و41
1039آب انبار تالار سروآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد-بلوار شهيد طالقاني-كوچه شهيد هدايتي-تقاطع كوچه وحدت-روبروي تالار سرو
1040مسجد نومسجديزد اسلامي بله شهر يزد - محله فهادان - جنب مجموعه عربها - پشت حمام نو
1041مدرسه ابوالمعالیمدرسهيزد اسلامي بله يزد - خ انقلاب - بن بست شهيد باروتكوب زاده (پنج كوچه ) - پ 15
1042خانه شیخ الاسلامخانهيزد اسلامي بله شهر يزد-خيابان امام خميني-خيابان مسجد جامع-پشت مسجد جامع-كوچه علاقمند
1043آب انبار حاج ابوالقاسمآب انبارمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز - دهستان خورميز - روستاي سريزد- محله بالا - حسينيه پاي نخل
1044خانه ملک نیاخانهابرکوه اسلامي خیر شهر ابركوه - ميدان امام حسين - خ شهيد باهنر - جنب نانوائي
1045آب انبار درویشآب انبارمهريز اسلامي بله شهر مهريز - بغداد آباد - خ منتظري - آب انبار درويش
1046قلعه چوگانقلعهبافق اسلامي بله شهرستان بافق - ك م 75 جاده بافق - بهاباد - ابتداي جاده فضل آباد
1047خانه حاج آخوندخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله بالاده - جنب مسجد ملا حسين
1048خانه علیرضاخانخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد- محله كوچك - كوچه علي آباد
1049خانه حاج عباس عسگرخانهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - محله فيروزآباد - جنب مجموعه بابك فيروزآباد
1050خانه آقائیخانهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - محله ميبد بالا - کوچه ميدان خواجه
1051خانه محمد باقر عزیزیخانهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه -خ مفتح - محله درب قلعه - كوچه عزيزي
1052آب انبار ثانی آبادآب انبارمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز - بخش مركزي - دهستان ميانكوه - روستاي ثاني آباد
1053مسجد منگابادمسجدمهريز اسلامي بله شهر مهريز- محله منگاباد - جنب پارك سرو
1054آب انبار کوچه بندونآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خ ايرانشهر ( شهيد رجائي ) - ك چهار منار
1055آب انبار صحرائی خرمشاهآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - بلوار باهنر - كوچه ولي عصر - پلاك 28
1056خانه ایلچی خانخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ امام خميني - ك نقيب الاشراف - مجاور پلاك 26
1057آب انبار حاج ابوالحسنآب انبارميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مركزي - دهستان بفروئيه - روستاي بفروئيه - بالاتر از مسجد جامع - كوچه شهيد موتاب
1058مسجد پای برجمسجدمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز - بخش مركزي - دهستان خورميز - روستاي سريزد
1059برج آسیاب ریگبرجمهريز اسلامي بله شهر مهريز - بغداد آباد - ابتداي خ منتظري
1060مسجد جامع ثانی آبادمسجدمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز - بخش مركزي - دهستان ميانكوه - روستاي ثاني آباد
1061مسجد لرد آسیابمسجديزد اسلامي بله شهر يزد - بلوار بسيج - كوچه طهمورث - بازارجه محله لرد آسياب
1062آب انبار امیرچخماقآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خ امام خميني - ميدان اميرچخماق - جنب بازارچه حاجي قنبر
1063خانه وقفی مروجخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ سلمان فارسي - ميدان شهداء - ك مسجد امير چخماق - بن بست مروج - پ 30
1064خانه عزیز آقا عزیزیخانهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - خ شهيد مفتح - كوچه شهيد رسول عزيزي
1065آب انبارشیخ نیاآب انبارميبد اسلامي بله شهر ميبد - خ هفتم تير - محله مشايخ- ك شهيد كمال جعفريان ( شماره 6) - مجاور پلاك 57
1066چاپارخانه عقداچاپارخانهاردکان اسلامي بله شهرستان اردكان - بخش عقدا - دهستان عقدا - خ رباط ابوالقاسم رشتي - جنب رباط اداره پست عقدا
1067خانه امینیان ( کدخدا حسن آباد )خانهيزد اسلامي بله شهر يزد - حسن آباد مشير - بلوار مسجد مهدي - كوچه احراميان - كوچه امينيان
1068چاپارخانه سریزدچاپارخانهمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز - بخش مركزي -دهستان خورميز - روستاي سر يزد - محله بالاي سريزد - جنب مسجد جامع سر يزد
1069آب انبار میدادانآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- ندوشن- محله قلعه- جنب حسينيه عليا
1070مسجد حاجی قنبرمسجديزد تاريخي بله شهر يزد - خيابان امام خميني ( ره ) - خيابان سلمان فارسي - ميدان امير چخماق - داخل بازارچه - مسجد حاجي قنبر
1071ساباط جعفرخانیساباطميبد اسلامي بله شهر ميبد - دهستان بفروئيه - روستاي بفروئيه - بالاتر از مسجد جامع - كوچه شهيد موتاب ( پايگاه شهيد چمران)
1072آب انبار خواجه خضرآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خ امام خميني - كوچه خواجه خضر - ابتداي بن بست 1
1073آب انبار حاجی محمد رضاآب انبارميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - خ هلال احمر- پشت سالن ورزشي هلال احمر - آب انبار حاجي محمد رضا
1074خانه اقبالخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان - بلوار آيت الله خامنه اي - دربند اقبال
1075مسجدبازارچهمسجديزد اسلامي بله يزد- خ امام - كوچه بازار نو- روبروي خانه امام حسيني
1076خانه حیدریخانهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - بخش مركزي - دهستان تيرجرد - روستاي مدوئيه - نرسيده به تكيه
1077خانه محمد حسن محمد علیخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله ميبد بالا
1078خانه صادقیانخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ مهدي - ك فردوس - پلاك 23
1079خانه کسرا وفاداریخانهيزد اسلامي بله شهريزد - خ كاشاني - روبروي سينما ايران - ك شمس - پلاك 19
1080خانه شفیعیخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان - خ آيت ا... خامنه اي - خ آيت ا... فكور - ك شماره 546 - بن بست شهيد عباس پور - پلاك 36 و 556
1081خانه محمد دایی زادهخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان - كوي خراساني - كوچه رفيعي - پلاك 43
1082منزل حاج سید حیدر عظیمیخانهابرکوه اسلامي بله شهريزد - ابركوه - خ شيهد بهشتي - كوچه بازار - جنب تكيه چهارده معصوم
1083قلعه باغ تیجردقلعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه - بخش مرکزي - دهستان تيجرد - روستاي فيروزآباد
1084خانه استاد علیخانهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - محله كوچك - كوي علي آباد
1085خانه نیکپورخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ امام خميني (ره ) - ك فهادان - روبروي درمانگاه خيريه حضرت علي اصغر( ع)
1086خانه رقیه دهقانیخانهميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله سربالا فيروزآباد
1087خانه عبدالخالق کهفیخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان -خ امام خميني - خ سينا - بن بست كهفي - پلاك 64
1088مسجد کربلائی محمد هاشممسجدخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان - روستاي ترکان
1089خانه هرندیخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ امام - ك امامزاده جعفر - ك مشير - پلاك 130
1090آب انبار حاج آقا محمدآب انبارميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مركزي - دهستان بفروئيه - تقاطع كوچه شهيد موتاب
1091خانه مشیر الممالکخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان قيام - كوچه امامزاده جعفر - پلاك 96
1092خانه حسن فتوحیخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان - محله چرخاب - كوچه خاتمي( مجد) - پلاك96
1093خانه احمد خانیخانهاردکان اسلامي بله شهر اردكان - محله چرخاب - كوچه خاتمي( مجد) - پلاك96
1094مسجد جامع هنزامسجدمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز - بخش مركزي - دهستان ميانكوه - روستاي هنزا
1095خانه خان یوسفیخانهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي هودر
1096قلعه فیروز آبادقلعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - بخش مركزي - دهستان تيجرد - روستاي فيروز آباد
1097خانه زندیخانهميبد اسلامي بله شهرستان ميبد -محله كوچك - كوچه علي آباد
1098کاروانسرای خراسانیکاروانسرايزد اسلامي بله شهريزد - خ سلمان فارسي - كوچه قصابها - كاروانسراي خراساني
1099خانه مظفر عربخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ مطهري - ك پشت باغ - جنب تكيه ابوالفضل - پ 36
1100آب انبار محمود آبادآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خ انقلاب - ك شماره 91 - مسجد امام جعفر صادق - ك كانون ورزشي سليمان - پلاك 1 شهرداري
1101قلعه تیزکقلعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - بخش مركزي - دهستان تيجرد - روستاي تيزك
1102قلعه بابکقلعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - بخش مركزي - دهستان تيجرد - روستاي احمدآباد
1103کاروانسرای چاه خاورکاروانسرابافق اسلامي بله شهرستان يزد - 55 ك م جاده يزد - بافق - 2 ك م سمت چپ جاده - مجاور ريل قطار
1104آب انبار حاجی حسین عطارآب انباريزد اسلامي بله شهرستان يزد - بخش مركزي - دهستان گرد فرامرز- مجاور جاده قديم يزد ، تهران- روبروي كاروانسراي گرد فرامرز
1105آب انبار قلعه شمسیآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مركزي - دهستان رستاق - روستاي شمسي
1106حمام زنانه کوشکنوحماماردکان اسلامي بله شهرستان اردكان - محله كوشكنو - گرمابه كوشكنو
1107خانه امیر عظیمیخانهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابركوه - محله درب قلعه - كوچه بين مسجد نوساز و كوچه شهيد خوشنوازي - پلاك 38
1108قلعه پاشنه دارانقلعهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي پاشنه داران
1109قلعه محمد آباد صاحبکارقلعهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي محمدآباد صاحب كار
1110خانه شیخ الاسلامیخانهتفت اسلامي بله تفت- خيابان 22بهمن- خ 12بهمن-محله پاچنار
1111خانه محمود نجفیخانهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي حسن آباد شجاع
1112خانه شحنه ایخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ انقلاب - سمت چپ كوچه باغ صندل - بالاتر از مسجد باغ صندل
1113غار اسلامیهغارتفت تاريخي بله شهرستان تفت - بخش مركزي - دهستان پيش كوه - روستاي اسلاميه - 30 ك م شرق اسلاميه
1114خانه نیک آئینخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ سلمان - جنب پست بانك - ك دربند عسكري - پ18
1115مسجد و حسینیه نصرآبادمسجد و حسینیهتفت اسلامي بله شهرستان تفت - بخش مركزي - دهستان نصرآباد - روستاي نصرآباد- خ اصلي - ك مسجد جامع و حسينيه
1116مسجد سرحوضمسجدمهريز اسلامي بله شهر مهريز - محله بيدك - محله سر حوض - روبروي حسينيه مزوير آباد
1117مازاری ثنائیمازاریاردکان اسلامي بله شهرستان اردكان - بلوار آيت الله خامنه اي - محله كوشكنو
1118مسجد جامع اسلامیهمسجدتفت اسلامي بله شهرستان تفت- بخش مرکزي- دهستان پيشکوه - روستاي اسلاميه - محور تاريخي
1119بنای تاریخی گنبدیبقعهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم- بخش مروست- بافت تاريخي شهر مروست
1120آب انبار سردار مکرمآب انبارطبس اسلامي بله شهرستان طبس- بخش دستگردان- دهستان دستگردان - روستاي اميرآباد
1121کاروانسرای طراز آبادکاروانسراميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله طراز آباد- کاروانسراي طراز آباد
1122کاروانسرای اعلائیکاروانسراتفت اسلامي بله شهر تفت- ميدان شاه ولي
1123خانه سیدعلی آقاخانهابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه- ميدان امام حسين - خ شهيد باهنر- ک بافت قديم
1124آب انبار آروکآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - بلوار دهه فجر- بلوار استقلال - جنب مسجد محمد رسول الله حسن آباد
1125قلعه اردانقلعهتفت اسلامي بله شهرستان تفت - بخش مرکزي - دهستان دهشير - روستاي اردان
1126خانه پورکرامتیخانهيزد اسلامي بله استان يزد - شهرستان يزد - خيابان امام - كوچه مشروطه
1127حسینیه باغ گلابدانحسینیهتفت اسلامي بله تفت - خيابان شهدا- محله باغ گلابدان
1128آب انبار شاه جهان آبادآب انبارميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله شاه جهان آباد
1129برج دوستبرجاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضرآباد - شهر ندوشن - محله جولان
1130مسجد جلالمسجدخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان - بافت قديم روستاي ترکان - محله حاجي علي ها
1131خانه رسولی هاخانهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - -بخش مرکزي - دهستان فتح آباد -روستاي فتح آباد
1132خانه حظیره ای یزدیخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خيابان مسجد جامع كبير - كوچه آب انبار وزير - جنب بازارچه رباطك
1133آب انبار سلطان آبادآب انبارتفت اسلامي بله شهر تفت - محله سلطان آباد
1134کاروانسرای شعبهکاروانسراخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - شهر مروست - کنار قلعه تاريخي مروست
1135چنارکرخنگان چنارخاتم تاريخي بلهشهرستان خاتم، بخش مروست، دهستان ایثار، روستای کرخنگان ،مظهر چشمه کر، محوطه درختان چنار
1136بافت تاریخی شهر احمد آبادبافتاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - 5 کیلومتری شمال شهر اردکان
1137 بافت داخل حصار اردکانبافتاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - شهر اردکان
1138 مجموعه زیارتگاه پیرهریشتمجموعهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش مرکزی - دهستان محمدیه - روستای هریشت
1139 بافت روستای سروسفلیبافتاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - 25 کیلومتری شمال غربی اردکان - روستای سرو سفلی
1140قلعه حسین آباد هراتقلعهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مرکزي - دهستان فتح آباد - روستاي حسين آباد
1141 روستای زردکروستااردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - 10 کیلومتری شمال شهر اردکان - روستای زردک
1142آب انبار زیردهآب انباراردکان اسلامي بلهاردکان - خ آیت الله خامنه ای - کوچه زیرده - جنب مسجد زیرده
1143خانه فتوحیخانهاردکان اسلامي بله شهراردكان- خ خامنه اي - ناحيه 3 - كوچه شماره 14 - پلاك 67
1144خانه موسویخانهميبد اسلامي بله شهرستان میبد - روستای بفروئیه - محله پایین - کوچه مسجد جامع
1145حسینیه بزرگ ده آبادحسینیهميبد اسلامي بله میبد- محله ده آباد- بلوار شهید مطهری - کوچه مسجد جامع ده آباد
1146آب انبارده آبادآب انبارميبد اسلامي بله میبد -محله ده آباد - بلوار شهید مطهری کوچه مسجد جامع -جنب حسینیه بزرگ ده آباد
1147حسینیه کوچک عقداحسینیهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش عقدا- شهر عقدا
1148آب انبارحاجی آبادآب انباربافق اسلامي بله شهرستان بافق- بخش بهاباد- روستای حاجی آباد
1149خانه سلیمیخانهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه -خ شهید باهنر - کوی دروازه میدان
1150سرداب فتح آبادسردابابرکوه اسلامي خیر شهر ابرکوه - صحراي فتح آباد - سرداب فتح آباد
1151مسجد حظیرهمسجديزد اسلامي بله یزد- سمت راست خ امام خمینی
1152محوطه چاهکمحوطهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مرکزي -دهستان چاهک - جنوب و جنوب شرقي روستاي چاهک
1153زندان شهربانیزندانيزد اسلامي بله شهر يزد - خ امام خميني - خ شهيد ابراهيمي - روبروي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان يزد
1154کاروانسرای گودرزیکاروانسرايزد اسلامي بله شهرستان يزد - بخش زارج - شهر زارج - محله اله آباد
1155قلعه هارونیقلعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه -بخش بهمن - دهستان اسفندار- روستاي هاروني
1156خانه حکیم باشیخانهاردکان اسلامي بله خ شهيد قانعي - محله بالاده - ک مسجد جامع - دربند حکيم باشي
1157خانه محمد حسین روحیخانهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه - بخش مرکزي - خ شهيد بهشتي - محله پاي لوح
1158آب انبار حاجی خدیجهآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردکان - محله قملاق
1159آب انبار چاه ریگآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردکان - محدوده چاه ريگ
1160کاروانسرای توتکاروانسرااردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش خرانق - دهستان زرين - روستاي توت
1161آب انبار حاج میرحسینآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردکان - صدرآباد - جنب دبيرستان شاکر
1162قلعه بدافتقلعهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه - بخش بهمن - دهستان مهرآباد - روستاي بدافت
1163خانه اسد خانخانهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه - بخش بهمن - دهستان مهرآباد - روستاي مهرآباد
1164آب انبار علی حاجی غلامآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردکان - روبروي قبرستان
1165آب انبار کهنهآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردکان - بلوار آيت ا... خامنه اي - خ ميرداماد - ک برج علي بيگ
1166آب انبار حوض گورآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردکان - محدوده رباط گور
1167آب انبار هفتهرآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضرآباد - دهستان ندوشن - روستاي هفتهر
1168آب انبار جلیل آقاآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردکان - خيابان سعدي
1169آب انبار فاطمه رحمانیآب انباراشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکز ي- دهستان رستاق - روستاي ابراهيم آباد
1170حسینیه سفلیحسینیهاردکان اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکز ي- دهستان رستاق - روستاي ابراهيم آباد
1171آب انبار ملاقدیریآب انبارمهريز اسلامي بله شهر مهريز - محله بغدادآباد -خ منتظري - ک شهيد لجه - جنب مسجد ملا قديري
1172حسینیه مزرعه نوحسینیهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش عقدا - دهستان نارستان - روستاي مزرعه نو
1173مسجد حاج جمالمسجدابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه - بخش بهمن - شهر مهردشت - محله اردي
1174مسجد سرحوضمسجداشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزي - دهستان رستاق - روستاي عزاباد
1175مسجد کچیبمسجداردکان اسلامي بله شهر اردکان - بلوار آيت ا... خامنه اي - کوچه دبيرستان آيت ا... خاتمي
1176مسجد علی ابن ابیطالبمسجدمهريز اسلامي بله شهر مهريز -بغداد آباد - محله حمام ميان- مسجد علي ابن ابيطالب
1177قلعه کلشانهقلعهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - روستاي کلشانه
1178آرامگاه خسروآبادبقعهطبس اسلامي بله شهرستان يزد - بخش مرکزي - دهستان نخلستان - روستاي خسروآباد
1179آرامگاه جوخواهبقعهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش مرکزي - دهستان منتظريه - روستاي جوخواه
1180آب انبار محله بالا بفروئیهآب انبارميبد اسلامي بله شهرستان ميبد - بخش مرکزي - دهستان بفروئيه - روستاي بفروئيه - محله بالا - چهار راه گلزار - ک مدرسه شهيد رحيمي - ک نماز
1181بقعه شریف الساداتبقعهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم- بخش مروست - دهستان هرابرجان - روستاي ترکان
1182آسیاب آبی تودهآسیاباشکذر اسلامي بله شهر ندوشن - محله عليا
1183تپه آسنکلانیتپهاشکذر تاريخي بله شهرستان ندوشن - بخش خضرآباد - 2 ک م شمال غربي شهر ندوشن
1184مقبره اعلاءمقبرهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه - بخش مرکزي - دهستان تيجرد - روستاي فيروزآباد
1185خانه کریمیخانهابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - محله درب قلعه - ک شهيد ميربقائي - پ 6
1186کوشک اسفندیار خانکوشکابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه - بخش مرکز ي- دهستان تيرجرد - روستاي فيروزآباد
1187خانه حبیب الله مودبخانهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - دهستان دستگردان - روستاي کلشانه
1188خانه میرزا احمد دهقانخانهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - شهر مروست - بافت تاريخي مروست - محله دهقاني ها
1189کوشک عزت آبادکوشکابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - داخل شهر
1190خانه هادیهاخانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضرآباد - شهر ندوشن - محله فرداب
1191باغ شاه عباسیباغيزد اسلامي بله شهرستان يزد - بخش مرکزي - شهر شاهديه- خيابان وحدت شمالي
1192خانه سردارمکرمخانهطبس اسلامي بله شهرستان طبس - بخش دستگردان - دهستان دستگردان - روستاي اميرآباد
1193خانه حمید عزیزیخانهابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - محله درب قلعه - خ شهيد حسن اکرمي
1194خانه حاج مرتضی روحیخانهابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - خ بهشتي - محله بازار - جنب زمين معروف به مدرسه اکبري - پلاک 37
1195کوشک دولت آبادکوشکابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - داخل شهر
1196خانه دادخانهتفت اسلامي بله شهرتفت - محله غياث آباد
1197خانه کربلائی عباس عباسیخانهطبس اسلامي بله شهرستان طبس- بخش دستگردان - دهستان دستگردان - روستاي کلشانه
1198خانه جندقیخانهيزد اسلامي بله شهر يزد- خ سلمان فارسي - بن بست در بند عسکري - پلاک 8
1199خانه و دربند دکتر قوهخانه و دربنداشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضرآباد - شهر ندوشن - محله سودک - انتهاي دربندقوه
1200خانه دکترحجتخانهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ امام خميني - ک 19 - مسجد گازرگاه - پ 30
1201خانه تقویخانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد - شهر ندوشن - محله فرداب
1202خانه و ساباط حاجی محمد باقرخانه و ساباطمهريز اسلامي بله شهر مهريز - بغدادآباد - خ منتظري - بلوار عمود بر بلوار هفتم تير - ک شهيد زارع
1203خانه و باغ عظیمیخانه و باغابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه - بخش مرکزي - دهستان فراغه - روستاي صفي آباد
1204کارگاه گلوردیکارگاهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ سيد گلسرخ - محله شيخداد - ک شهيد ناصرحاتمي
1205بقعه شیخ عزالدین داوودبقعهتفت اسلامي بله شهرستان تفت - بخش مرکزي - دهستان نصرآباد - روستاي نصرآباد
1206برج شفیعبرجمهريز اسلامي بله شهر مهريز - بغدادآباد - کوچه محرابي - ک شهيد عليرضا دهقاني زاده
1207بقعه چهل دخترانبقعهتفت اسلامي بله شهرستان تفت - بخش مرکزي - دهستان توران پشت - روستاي توران پشت
1208حمام سریزدحماممهريز اسلامي بله شهرستان مهريز - بخش مرکزي - دهستان خورميز - روستاي سريزد - محله ميان
1209آب انبار حاج عبدالغفورآب انباراردکان اسلامي بلهاردکان - محله علی بیک
1210زیارتگاه پیرترکزیارتگاهيزد اسلامي بله شهريزد - کوچه اصلي اهرستان - بعد از حسينيه اهرستان - کوچه حمام - پلاک 5
1211برج علی آبادبرجخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مرکزي - دهستان فتح آباد - روستاي علي آباد
1212برج میان ده ترکانبرجخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان - روستاي ترکان - محله ميان ده
1213اسلحه خانهاسلحه خانهيزد اسلامي بله شهر يزد- خيابان امام خميني -خ شهيد ابراهيمي ( فرمانداري )- جنب اداره ثبت احوال
1214مسجد جامع گردفرامرزمسجديزد اسلامي بله شهرستان يزد - محله گرد فرامرز - کوچه اصلي - پلاکهاي 112 و 114
1215امامزاده احمدامامزادهابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - خ شهيد صدوقي - خيابان امامزاده احمد
1216آب انبار قملاقآب انباراردکان اسلامي بله شهر اردکان - بلوار آيت اله خامنه اي - ابتداي خ شهيد بوستاني - ک قملاق
1217چهارصفه محمدصالحچهارصفهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - شهر مروست - بافت تاريخي
1218حسینیه هرابرجانحسینیهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان - روستاي هرابرجان
1219حسینیه علیاحسینیهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان - بخش عقدا - دهستان هفتادر - روستاي هفتادر - محله عليا
1220حمام مبارکهحمامخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان - روستاي هرابرجان
1221قلعه اصیلقلعهاردکان اسلامي بله شهر اردکان - کشتزار اصيل
1222مسجد جامع صدرآبادمسجداشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزي - دهستان رستاق - روستاي صدرآباد
1223قلعه حسن آبادقلعهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مرکز ي- دهستان فتح آباد - روستاي حسن آباد
1224مسجد جامع هرابرجانمسجدخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان - روستاي هرابرجان
1225محوطه تاریخی خمسیانمحوطهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضرآباد - دهستان ندوشن - حومه شمال شرقي روستاي خمسيان
1226آب انبار دهنوآب انبارميبد اسلامي بله شهر ميبد - محله ده آباد- جنب مسجد جامع ده آباد
1227خانه نداف زادهخانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزي -شهر اشکذر
1228خانه چهارسوقیهاخانهيزد اسلامي بلهشهر يزد - خيابان سلمان - دربند عسگري
1229خانه وقفی حاجی احمدیخانهيزد اسلامي بلهشهر يزد - محله ابوالمعالي - بازارچه ابوالمعالي - اول کوچه پنج کوچه - پلاک 66
1230خانه نعمت اللهیخانهيزد اسلامي بلهشهر يزد - خيابان امام - ک کربلائي اکرمي - جنب خانه مشروطه
1231خانه سید محمود کشفیخانهمهريز اسلامي بلهشهر مهريز - باغ بهار - خ 22 بهمن - ک 12 فروردين - روبروي پلاک 131
1232خانه تهامیخانهيزد اسلامي بلهشهر يزد - خ مهدي - ک روبروي مسجد صاحب الزمان - انتهاي کوچه - سمت چپ - پلاک 43
1233خانه فریدخانهاردکان اسلامي بلهشهر اردکان - بلوار آيت الله خامنه اي - محله چرخاب - ک شهيد حاجي احمدي - روبروي آب انبار حاج احمد
1234خانه آقانورموسویخانهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد - شهر ندوشن - محله جولان
1235مجموعه تاریکگمجموعهميبد اسلامي بلهشهرستان میبد- بخش مرکزی - دهستان بفروئیه - روستای فیروزآباد- خ ابوالفضل ( ع) - روبروی مسجد کلوسر
1236خانه لاریهاخانهيزد اسلامي بلهشهر يزد - محله سهل بن علي - جنب دانشکده معماري (خانه رسوليان )
1237خانه حسین جعفریخانهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد - شهر ندوشن - محله عليا
1238باغ امیدوارباغابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - بخش بهمن - دهستان اسفندار - روستاي اسفندآباد
1239بنای آرامگاهیآرامگاهمهريز اسلامي بلهشهرستان مهریز - بخش مرکزی - دهستان خورمیز - روستای سریزد - قبرستان قدیمی
1240خانه آیت الله اعرافیخانهميبد اسلامي بلهشهرستان ميبد - خيابان آيت الله اعرافي - خيابان ولي عصر - خيابان انقلاب - روبروي مسجد انقلاب
1241خانه عزیز نظریخانهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد - شهر ندوشن - محله جولان
1242خانه باغ کاکاخانه باغتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - بخش مرکزي - خ آيت الله کاشاني - ابتداي کوچه بوعلي - پلاک 6 شهرداري و آب 362
1243خانه سید جلیل طباطبائیخانهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد- شهرندوشن - محله زيرباغ
1244خانه علی آقا عزیزیخانهابرکوه اسلامي بلهشهر ابرکوه - محله درب قلعه - ک شهيد محمد صادق خوشنوازي - پلاک 16
1245خانه حاجی حسینیخانهمهريز اسلامي بلهشهر مهريز - خ مهرپادين - ک بازارنو( انديشه 2 )- پ 15
1246قلعه محمد کریم خانقلعهخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - بخش مرکزی - شهرهرات - محله تاج آباد
1247قلعه صاحبقلعهخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان - 5 ک م شهرمروست - کنارجاده مروست
1248بنای آرامگاهی شخصیت گمنامآرامگاهتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - روبروی پلیس راه اتوبان یزد ، تفت
1249بازارچه حاج عبدالخالقبازارچهيزد اسلامي بلهشهرستان يزد- بخش مرکزي - شهر شاهديه - جنب مسجد مطيع
1250آسیاب آبی امیرآبادآسیابميبد اسلامي بلهشهرميبد - کشتخوان اميرآباد- حاشيه غربي جاده سنتو- بعد از پل مرواريد
1251آب انبار مرزبانآب انباراردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش مرکزي - خيابان شهيد باهنر- کوچه شماره 26 - مجاور پلاک 631
1252مسجد چادکمسجداردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش عقدا- دهستان هفتادر - روستای هفتادر - محله سفلی
1253مسجد جامع فخرآبادمسجدمهريز اسلامي بلهشهرستان مهريز - بخش مرکزي- دهستان ارنان - روستاي فخرآباد
1254مسجد مکیمسجديزد اسلامي بلهشهر يزد - خيابان انقلاب - محله کسنويه
1255مسجد موسی بن جعفرمسجديزد اسلامي بلهشهر يزد - خيابان انقلاب - روبروي کوچه شيخداد - کوچه شهيد محمد رضا حسيني
1256آب انبار محله مشایخآب انبارميبد اسلامي بلهشهرميبد - محله مشايخ - کوچه شهيد کمال جعفريان - بعدازمسجد- ساباط سوم
1257آب انبار محله چرخابآب انباراردکان اسلامي بلهشهراردکان - محله چرخاب - ک آيت اله خاتمي
1258قلعه حسن آبادقلعهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش مرکزي - دهستان رستاق - روستاي حسن آباد
1259مسجد باغ گلابدانمسجدتفت اسلامي بلهشهرتفت - محله باغ گلابدان
1260آب انبار شیرحسینآب انباراردکان اسلامي بلهشهر اردکان - محله بازارنو - جنب حسينيه
1261آب انبار خدامرادآب انباراردکان اسلامي بلهشهر اردکان - کشتزارهاي عصمت
1262آب انبارقلعهآب انبارمهريز اسلامي بلهشهرستان مهريز - بخش مرکزي - دهستان ميانکوه - روستاي طزنج
1263خانه حاجی میرزا علیخانهميبد اسلامي بلهشهرستان ميبد - بخش مرکزي - دهستان بفروئيه - روستاي فيروزآباد
1264باغ سلطانیباغابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - دهستان فراغه - روستاي رحيم آباد
1265آب انبارحسنآب انبارميبد اسلامي بلهشهرمیبد - محله زرتشت - نبش خ شهیدرجائی و میدان آیت الله حائری
1266آب انبار اردشیریآب انباراردکان اسلامي بلهشهر اردکان - کشتزارهاي عصمت
1267گذرسیفگذريزد اسلامي بلهشهرستان يزد- بخش مرکزي - شهر شاهديه - خيابان مسجد جامع - گذرتاريخي سيف
1268قلعه مزرعه آخوندقلعهمهريز اسلامي بلهشهرستان مهريز - بخش مرکزي - دهستان خورميز - روستاي حسين آباد
1269خانه موقوفه حاج علی اکبرخانهمهريز اسلامي بلهشهرستان مهريز - بخش مرکزي - خ مهرپادين - ک بازار نو ( انديشه 2 ) - پلاک 11
1270قلعه عابدیقلعهطبس اسلامي بلهشهرستان طبس - بخش دستگردان - شهر عشق آباد
1271آب انبار شهریارآب انباراردکان اسلامي بلهشهراردکان - بخش عقدا - دهستان عقدا - روستای هفتادر -محله صدر
1272آب انبارهفتادرآب انباراردکان اسلامي بلهشهراردکان - بخش عقدا - دهستان عقدا - روستای هفتادر
1273سرداب رئیس آبادسردابابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - بخش مرکزی - دهستان تیرجرد- روستای رئیس آباد
1274آب انبارجمشیدیآب انباريزد اسلامي بلهشهرستان یزد - بخش مرکزی - شهرشاهدیه - انتهای خیابان نصرت آباد- نزدیک جاده کمربندی
1275آب انبار آسیاب شفیع آبادآب انباراردکان اسلامي بلهشهراردکان - بلوارآیت الله خاتمی - تقاطع جاده ترانزیت
1276میدان خانمیدانبافق اسلامي بلهشهربافق - بخش مرکزی - جنب امامزاده عبدالله
1277کوشک مزرعه آخوندکوشکمهريز اسلامي بلهشهرستان مهریز - بخش مرکزی - دهستان خورمیز - روستای حسین اباد
1278حسینیه علی هاشمحسینیهيزد اسلامي بلهشهرستان یزد- شهرزارچ - خ امام خمینی - محله دارالشفاء - جنب مسجد محمدیه
1279آب انبار چهاربازارآب انباراردکان اسلامي بلهشهراردکان - کشتزار زردک
1280آب انباررحیم آبادآب انباريزد اسلامي بلهشهریزد- بلوار نواب صفوی - کوچه سرو
1281مسجد فاطمیهمسجديزد اسلامي بلهشهرستان یزد - شهر زارچ - بلوارشهید صدوقی - ک شهید زارعی مقدم - پلاک 19
1282مسجد مطیعمسجديزد اسلامي بلهشهریزد - محله گردفرامرز - کوچه اصلی گردفرامرز
1283خانه حبیب الله خوانین زادهخانهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش مرکزي - شهر اشکذر - خ مهديه -محله باغ بالا
1284خانه عقیلیخانهمهريز اسلامي بلهشهرمهريز- خ مهرپادين - ک بازارنو ( انديشه 2 ) - پ 8
1285خانه حبابخانهيزد اسلامي بلهشهر يزد- ک گازرگاه - ک شهيد محمد صادق يغمائي - پلاک 26
1286خانه خوشنویسخانهمهريز اسلامي بلهشهر مهريز - خ جمهوري اسلامي ( محله استهريج ) - ک طبائي فر
1287خانه ابوطالبیخانهابرکوه اسلامي بلهشهر ابرکوه - ميدان امام حسين ( ع) - خ شهيد باهنر - بافت قديم - جنب حسينيه دروازه ميدان
1288خانه لوک زادهخانهيزد اسلامي بلهشهر يزد - محله کوچه بيوک - جنب گودالي ارده
1289باغ صدری فیض آبادباغتفت اسلامي بله
1290باغ صدری محمدآبادباغتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - بخش مرکزي - دهستان پيشکوه - روستاي محمد آباد - روبروي مسجد اعظم روستا
1291خانه شاه یحییخانهيزد اسلامي بلهشهريزد- خيابان امام - کوچه قلعه کهنه - بن بست وامقي - پلاک 145
1292خانه حاج ابوطالبخانهاردکان اسلامي بلهشهر اردکان - بلوارآيت الله خامنه اي - کوچه کرديها
1293خانه امینیخانهابرکوه اسلامي بلهشهر ابرکوه - خيابان امام زمان ( عج )
1294باغ مظفریباغتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - بخش مرکزي - دهستان پيشکوه - روستاي اسلاميه - ک مسجد فاطميه - انتهاي کوچه
1295باغ و عمارت رستم دستورباغ و عمارتيزد اسلامي بلهشهر يزد - بلوار دانشجو - ک اشترخان - ک شهيد احمد عسگري - پ 93
1296بالاخانه و ساباط اکبرغلامحسینبالاخانه و ساباطخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان - روستاي ترکان
1297قلعه نصرت آبادقلعهطبس اسلامي بله شهرستان طبس- بخش دستگردان- دهستان دستگردان - روستاي نصرت آباد
1298خانه بلالیخانهميبد اسلامي بلهشهرستان ميبد - بخش مرکزي - محله بالا - محله گودال علي - کوچه حاجي زينلي
1299باغ عمارتباغبافق اسلامي بلهشهر بافق - منطقه پشت فرمانداري
1300خانه طاهریخانهمهريز اسلامي بلهشهرستان مهريز - بخش مرکزي - دهستان خورميز- روستاي سريزد- محله ميان
1301خانه قاسم خیاطخانهيزد اسلامي بلهشهر يزد - محله شيخداد
1302خانه مشیرخانهيزد اسلامي بلهشهر يزد - خيابان قيام - خيابان قيام - خ ملااسماعيل - کوچه مشيرالممالک - پلاک 86
1303خانه محمد ابراهیم صداقتخانهخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان - روستاي ترکان
1304کاروانسرای چاه ریگکاروانسرااردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش عقدا - دهستان نارستان - روستای چاه ریگ
1305خانه حاجی قاسمیخانهمهريز اسلامي بلهشهر مهريز - بخش مرکزي - دهستان خورميز- روستاي سريزد
1306خانه کربلائی رمضان یزدانیخانهخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان - روستاي ترکان
1307خانه ملک ثابتخانهيزد اسلامي بلهشهر يزد- خ امام خميني - ک اقامه نماز - پلاک 26
1308عمارت نوابعمارتيزد اسلامي بلهشهر يزد- بلوار کوثر - نرسيده به پل قطار
1309باغ امیدسالارباغابرکوه اسلامي بلهشهرابرکوه - محله نظاميه - باغ محله
1310کوشک امیدسالارکوشکابرکوه اسلامي بلهشهرابرکوه - محله نظاميه - باغ محله
1311خانه فلاح زادهخانهابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - بالاتر از مدرسه فاطميه ( شهداء )
1312قلعه ملکیقلعهخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - بخش مرکزی - شهر هرات - خیابان شهید بهشتی - کوچه ملکی
1313برج چاه ریگبرجاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش عقدا - دهستان نارستان -روستای چاه ریگ
1314حسینیه کنجکحسینیهيزد اسلامي بلهشهر یزد- خیابان امام خمینی - محله پیربرج
1315آب انبار هارونآب انباراشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد- شهرندوشن - 4 کیلومتری شمال شرقی روستای نیوک
1316آب انبار حاجی شیخآب انباراردکان اسلامي بلهشهراردکان - جاده سنتو - جنب صنایع چوب و فلز ( چوفا )
1317آب انبار هفتهرآب انباراشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد- شهرندوشن - 10 ک م شمال غربی شهرندوشن
1318محوطه تاریخی دهنه گلهمحوطهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد- شهرندوشن - 18 ک م شمال شهر ندوشن
1319کاروانسرای رجوکاروانسرااشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد - شهرندوشن - 3 ک م شرق روستای نیوک
1320آب انبار رجوآب انباراشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد- شهرندوشن - 6 ک م جنوب شرق روستای نیوک
1321مسجد امام حسن ( ع )مسجديزد اسلامي بلهشهر یزد - خ شهید رجائی - ک شهید بکائی - مجموعه نقشین
1322حسینیه پنیرکحسینیهيزد اسلامي بلهشهر یزد- خ قیام - مرزبین محله لب خندق و محله سرپلک
1323آب انبار سروش جیوهآب انباريزد اسلامي بلهشهرستان یزد - بخش مرکزی - بلوار باهنر - کوچه ولی عصر
1324سایت کوره ای اشنوبرنچاهمحوطهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد - شهرندوشن
1325آب انبار حسینیهآب انباريزد اسلامي بلهشهرستان یزد - بخش مرکزی - دهستان فهرج - روستای فهرج
1326محوطه تاریخی داشمحوطهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد- 18 ک م شمال شهر ندوشن
1327محوطه قلعه خاکی 3محوطهاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش عقدا - دهستان نارستان - مجموعه چاه ریگ
1328محوطه قلعه خاکی 2محوطهاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش عقدا - دهستان نارستان - مجموعه چاه ریگ
1329حسینیه شوازحسینیهتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - بخش مرکزی - دهستان نصرآباد- روستای شواز
1330حمام طزرجانحمامتفت اسلامي بلهشهرستا ن تفت - بخش مرکزی - دهستان شیرکوه - روستای طزرجان - کوی طالقانی
1331محوطه قلعه خاکی 1محوطهاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش عقدا - دهستان نارستان - مجموعه چاه ریگ
1332آب انبار حاجی علی اکبرآب انباريزد اسلامي بلهشهر یزد - محدوده چاه اکرمیه - ک م 2 جاده خویدک
1333حسینیه تپوسازانحسینیهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خ امام خمینی - خ مسجد جامع - ک آب انبار وزیر - مقابل در ورودی مسجد جامع
1334حسینیه سید مصلیحسینیهيزد اسلامي بلهشهر یزد - بلوار امامزاده جعفر - محله گودال مصلی - خیابان مصلی - کوچه جعفر خواجه حسینی - روبروی کاروانسرای پشت سید
1335آب انبار پای برجآب انبارمهريز اسلامي بلهشهرستان مهریز - بخش مرکزی - دهستان خورمیز - روستای سریزد
1336آب انبار حوض چهارفرسخآب انباراردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش خرانق - 170 ک م جاده یزد به مشهد - 100 م شرق جاده
1337آب انبار پهن کوچهآب انبارطبس اسلامي بلهشهرستان طبس - بخش مرکزی - شهر طبس
1338محوطه تاریخی شهرآبادمحوطهابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - بخش بهمن - دهستان مهرآباد- 5 ک م غرب روستای شهرآباد
1339سرداب سهرابسردابابرکوه اسلامي بلهشهرابرکوه - جاده کمربندی - مزرعه دولت آباد
1340آب انبار حاج علی محمدآب انبارميبد اسلامي بلهشهرمیبد- میدان شهرداری - بلوار قاضی میرحسین - بلوار شهید جعفری نژاد
1341آب انبار حوض رحیمآب انباربافق اسلامي بلهشهربافق - ابتدای خ مهدیه
1342حمام حسن آبادحمامميبد اسلامي بلهشهر میبد - محله حسن آباد- پشت مسجد حسن آباد
1343آب انباردقآب انباراردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش مرکزی - کشتزار اصیل
1344بقعه سید طاووسبقعهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خ امام خمینی - محله فهادان - کوچه آب انبار وزیر
1345مجموعه مرکزی بدرآبادمجموعهميبد اسلامي بلهشهرستان میبد- بخش مرکزی -دهستان شهداء - روستای بدر آباد
1346آب انبارهای زردگآب انباراردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش مرکزی - محله زردگ
1347خانه دکترصالحیخانهخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - بخش مرکزی - شهرهرات - خ امام خمینی - خ نشاط - خ صاحب الزمان ( عج)
1348برج سیاهوئیهبرجخاتم اسلامي بلهشهرستان خاتم - بخش مرکزی - دهستان فتح آباد- روستای سیاهوئیه
1349بازارچه علی بیکبازارچهاردکان اسلامي بلهشهراردکان - خ میرداماد - کوی علی بیک
1350ساباط صداقتساباطاردکان اسلامي بلهشهراردکان - محله میدان سنگ
1351آب انبار آقاشمسآب انباراردکان اسلامي بلهشهراردکان - محله بازارنو
1352مسجد قلعهمسجدمهريز اسلامي بلهشهرستان مهریز - بخش مرکزی - دهستان میانکوه - روستای طزنج
1353سرداب جهانستانسردابابرکوه اسلامي بلهشهرابرکوه - میدان امام حسین (ع ) - خ نسفی - محله جهانستان
1354رباط کهنهرباطمهريز اسلامي بلهشهرستان مهریز - بخش مرکزی - دهستان خورمیز - روستای سریزد - محله سفلی
1355مسجد جامع هفتادرمسجداردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش عقدا - دهستان هفتادر - روستای هفتادر - محله سفلی
1356آب انبار محمدرضاآب انباراردکان اسلامي بلهشهراردکان - خ باهنر
1357آب انبار حاجی کریمآب انبارمهريز اسلامي بلهشهرمهریز- محله استهریج
1358قلعه خسروآبادقلعهابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - بخش مرکزی - دهستان فراغه - روستای خسروآباد
1359آب انبار سعیدآب انباراردکان اسلامي بلهشهراردکان - محله دروازه سیف
1360آب انبارمیدان سنگآب انباراردکان اسلامي بلهشهراردکان - بلوارآیت الله خامنه ای - خ شهید قانعی
1361حسینیه لردآسیابحسینیهيزد اسلامي بلهشهریزد - بلوار بسیج - کوچه دوازدهم - محله لردآسیاب
1362حسینیه کوچه صندوق سازحسینیهيزد اسلامي بلهشهریزد - محله دروازه شاهی - کوچه صندوق ساز
1363آب انبار حاجی حسنآب انباريزد اسلامي بلهشهریزد- خ آیت اله کاشانی - ک ویلا
1364زورخانه تختیزورخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خ قیام - کوچه امام زاده - کوچه علی محمد شریعت بالا
1365کاروانسرای لرد باجوردیکاروانسرايزد اسلامي بلهشهریزد - کوی گلچینان - جنب دانشکده شهرسازی ( خانه مرتاض )
1366حمام تودهحماماشکذر اسلامي بلهشهرصدوق - بخش مرکزی - شهراشکذر - محله باغستان
1367کاروانسرای دودرکاروانسرايزد اسلامي بلهاستان یزد- شهر یزد - بلوار امامزاده جعفر - محله گودال مصلی ( کوچه پشت سید )
1368برج حاج ابوالقاسمبرجاردکان اسلامي بلهشهرستا ن اردکان - بخش عقدا - دهستان هفتادر - روستای هفتادر - محله علیا
1369خانه حاج میرزا حسن شمسخانهابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - بخش بهمن - دهستان اسفندار - روستای اسفندآباد
1370رباط پای حوض سنگرباطميبد اسلامي بلهشهرستان میبد - بخش مرکزی - 20 کیلومتری سه راهی طبس به خرانق
1371قلعه رشکوئیهقلعهتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - بخش نیر - دهستان گاریزات - روستای رشکوئیه
1372سرداب هروکسردابابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - بخش مرکزی - دهستان تیرجرد - روستای هروک
1373آتشکده چمآتشکدهتفت اسلامي بله شهرستان تفت - بخش مرکزي - روستاي چم
1374خانه وقفیخانهخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مرکزي- شهر مروست - مقابل مسجد جامع
1375خانه خان بهادرخانهيزد اسلامي بله شهر يزد- خ سلمان- کوچه گازرگاه
1376برج ادارهبرجخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان- روستاي هرابرجان
1377حسینیه کسنویهحسینیهيزد اسلامي بله شهر يزد- خ انقلاب - کوچه کسنويه- کوچه عروه الوثقي
1378مسجد شریفیمسجدابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - محله دروازه ميدان
1379مسجد آقاعظیمیمسجدمهريز اسلامي بله شهر مهريز- محله بغداد آباد- محله لاوري
1380قلعه سروعلیاقلعهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان- بخش عقدا - دهستان نارستان- روستاي سروعليا
1381سرداب مجیرآبادسردابابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه- بخش بهمن- دهستان مهرآباد- روستاي شهر آباد- صحراي مجيرآباد
1382قلعه جعفرآبادقلعهمهريز تاريخي بله شهرستان مهريز- بخش مرکزي- دهستان ميانکوه- روستاي طزنج
1383مسجد رضا عبداللهمسجدابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - محله دروازه ميدان
1384آب انبار برخوردارآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد - خ سلمان- ک مکتب الزهرا
1385حسینیه حسن شترحسینیهيزد اسلامي بله شهر يزد - خ انقلاب- ک شيخداد- ک اول سمت راست- حسينيه حسن شتر
1386قلعه ده عسگرقلعهبافق اسلامي بله شهرستان بافق- بخش بهاباد- دهستان آسفيج- روستاي ده عسکر- کوچه عبداللهي - قلعه ده عسکر
1387کاروانسرای اله آبادکاروانسرااردکان اسلامي بله شهرستان اردکان- بخش خرانق - دهستان اله آباد- روستاي اله آباد
1388قلعه سرکارقلعهطبس اسلامي بله شهرستان طبس- بخش دستگردان- دهستان دستگردان- روستاي يوسف آباد
1389آب انبارحسن آبادآب انباريزد اسلامي بله شهر يزد- انتهاي بلوار امام رضا (ع) - تقاطع کوچه سرچشمه - جنب مسجد امام حسين (ع)
1390کاروانسرای ریزوکاروانسرااردکان اسلامي بله شهر اردکان- ک م 125 جاده يزد - مشهد - غرب جاده - مجموعه ريزو
1391قلعه سنیقلعهابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه - بخش مرکزي- محله نبادان - صحراي سني
1392خانه اسماعیل خانیخانهابرکوه اسلامي بله شهرستان ابرکوه - بخش بهمن- شهر مهردشت - محله مهرآباد- کوچه روبروي تکيه علي اصغر
1393مسجد و حسینیه ملاجعفرمسجد و حسینیهيزد اسلامي بله شهر يزد- محله گردفرامرز- کوچه اصلي
1394بازارچه خراسانیبازارچهيزد اسلامي بله شهر يزد- محله گردفرامرز- کوچه اصلي
1395مسجد جامع احمدمسجدخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان هرابرجان- روستاي ترکان
1396قلعه هفتهرقلعهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش خضرآباد- دهستان ندوشن- روستاي هفتهر
1397برج نقاره خانهبرجخاتم اسلامي بله شهرستان خاتم - بخش مروست- شهر مروست
1398حسینیه سورکحسینیهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- دهستان سورک- روستاي سورک
1399حمام تودهحماماشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش خضرآباد- شهر ندوشن- محله توده
1400مسجد زهرائیمسجدابرکوه اسلامي بله شهر ابرکوه- محله دروازه ميدان
1401قلعه اله آبادقلعهاردکان اسلامي بله شهرستان اردکان- بخش خرانق- دهستان اله آباد - روستاي اله آباد
1402آب انبار مزرعه کلانترآب انبارميبد اسلامي بله شهر ميبد - ک م 8 جاده ميبد - يزد- ابتداي ورود به مزرعه کلانتر
1403حسینیه و آب انبار بازوحسینیه و آب انباربافق اسلامي بله شهربافق- خ شيخ محمد تقي بافقي- كوچه شهيد زينلي- كوچه سيد محسن مير سليماني
1404رباط دهنه شیرگشترباططبس اسلامي بله شهر طبس - دهنه شيرگشت
1405خانه شهربانو گلابگیرخانهيزد اسلامي بلهاستان یزد ، بخش مرکزي – شهر يزد – خيابان سلمان فارسي – محله نظر کرده
1406رنگرزی رئیس یزدیرنگرزیيزد اسلامي بلهشهر يزد – محله فهادان – کوچه شيخ احمد فهادان – روبروي آب انبار حاج عبدالکريم
1407خانه صالحی بهابادخانهبافق اسلامي بله استان یزد ، شهرستان بافق ، بخش بهاباد ،شهربهاباد ، خ امام ، روبروی مسجد جامع
1408خانه نعیمیخانهبافق اسلامي بله استان یزد ، شهرستان بافق ، بخش مرکزي ،ضلع شرقی امامزاده عبدالله – واقع در محوطه میدان خان
1409خانه مودتخانهميبد اسلامي بلهشهرستان میبد ، بخش مرکزي – دهستان شهداء – روستاي رکن آباد – محله باغستان
1410خانه ابراهیمیخانهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق – بخش مرکزي – شهر اشکذر – خ شهید محمدرضا دهقانی –کوچه حاج سعیدشریف - کدپستی 8545-89416
1411مسجد ملااحمد مجومرد ( رضوانشهر )مسجداشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش مرکزی - دهستان رستاق - روستای رضوانشهر
1412خانه قهرمان ( هتل واحه )خانهيزد اسلامي بله شهر يزد – خيابان مسجد جامع – جنب مسجد جامع – خانه قهرمان ( هتل واحه )
1413کاروانسرای گودال مصلیکاروانسرايزد اسلامي بلهشهر يزد – بلوار امامزاده جعفر-ضلع جنوبي گودال مصلي
1414خانه آیت الله فرسادخانهيزد اسلامي بله شهر يزد – محله گازرگاه – جنب مسجد گازرگاه – منزل آيت الله فرساد – کدپستي 34365-89146
1415حمام محله پائینحمامميبد اسلامي بلهشهرستان میبد ، بخش مرکزي –شهر ميبد – محله پائين – بعد از حسينيه محله
1416خانه میرفخرالدینیخانهيزد اسلامي بلهشهریزد – خ امام خمینی – محله فهادان – کوچه حسین میرزازاده – کوچه نواب فاضل
1417مسیرباستانی یزد ، اصفهان ( ورزنه )جادهيزد اسلامي بلهشهریزد - ندوشن - محدوده باتلاق گاوخونی - محدوده بخش بن رود اصفهان و شهر اصفهان
1418محوطه توده اشکذرمحوطهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق - بخش مرکزي – شهراشکذر- محله توده – جنب مسجد جامع قديم اشکذر
1419محوطه اشکذرمحوطهاشکذر تاريخي بلهشهرستان صدوق - بخش مرکزي – شهراشکذر – محله توده – بين اشکذر و رستاق
1420خانه سمسارخانهيزد اسلامي بلهیزد - خیابان امام خمینی - کوچه غهادان - پارک فهادان - جنب اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان یزد
1421حسینیه سرچمحسینیهيزد اسلامي بلهیزد - ضلع غربی خیابان سید گلسرخ - محله سرچم - جنب مسجد سرچم
1422خانه عظیمی بدرآبادخانهميبد اسلامي بلهمیبد - بخش مرکزی - دهستان شهداء - روستای بدرآباد- محله توده - گذر بازارچه - پشت حمام قدیمی
1423خانه حسین پورصدریخانهابرکوه اسلامي بلهابرکوه - خ شهید مفتح - کوچه اول سمت راست - درب دوم
1424محوطه ملک آبادمحوطهاشکذر اسلامي بلهصدوق - بخش مرکزی - دهستان رستاق - بین روستاهای جلال آباد و صدرآباد
1425خانه وقفی ابراهیم نوراللهخانهيزد اسلامي بلهیزد - خیابان دهم فروردین - کوچه دروازه قصابها
1426حمام ده آبادحمامميبد اسلامي بلهشهر میبد - محله ده آباد
1427حسینیه کوچک گازرگاهحسینیهيزد اسلامي بلهیزد - خ سلمان فارسی - ک دکتر علاقه بند - محله گازرگاه
1428آب انبار میرزا ابوالهادیآب انباراشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش مرکزی - شهراشکذر -خیابان طالقانی - کوچه شهید محمد علی دهقانی
1429حسینیه سرسنگحسینیهيزد اسلامي بلهیزد - خ مهدی - خیابان جنب بوستان وحشی بافقی - کوچه سرسنگ - جنب مسجد سرسنگ
1430سرداب تیزکسردابابرکوه اسلامي بلهشهرستان ابرکوه - بخش مرکزی - دهستان تیرجرد - روستای تیزک
1431سنگ نگاره های مزرعه مفیدیسنگ نگاره اردکانپيش از تاريخبلهاردکان بخش خرانق - دهستان زرین - روستای مزرعه مفیدی
1432حسینیه کوچه دباغ خانهحسینیهيزد اسلامي بلهیزد - خیابان لرد کیوان کوچه شهید محمد حسین صحت
1433آب انبار قحطیآب انباراشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد - 5 کیلومتری شرق شهرندوشن
1434خانه حاج علی اکبرخانهيزد اسلامي بلهیزد - بخش مرکزی - دهستان فهرج - روستای فهرج - جنب مسجد جامع
1435آسیاب باغ شاهیآسیابميبد اسلامي بلهمیبد - جنب حصار بافت تاریخی - پشت امامزاده سید صدرالدین قنبر
1436حسینیه تخت استادحسینیهيزد اسلامي بلهیزد - بلوار امامزاده جعفر - کوچه شهید مسعودی
1437حسینیه یعقوبیحسینیهيزد اسلامي بلهیزد - ضلع جنوبی خیابان امام خمینی - محله یعقوبی - جنب مسجد یعقوبی
1438خانه اسماعیلیخانهيزد اسلامي بلهیزد - کوچه ناجی - پلاک 39 و 43
1439مجموعه کاروانسرای فدویمجموعهاردکان اسلامي بلهاردکان - بخش مرکزی - میدان بسیج
1440آب انبار کلثومآب انباراشکذر اسلامي بلهصدوق - بخش مرکزی - اشکذر - خ بسیج - به طرف زارچ - به سمت آتش نشانی
1441خانه هوشمندخانهميبد اسلامي بلهمیبد - خ طالقانی - ک شهید محسنی فر - پلاک 8
1442آب انبار غریبآب انباريزد اسلامي بلهیزد - بخش زارچ - دهستان اله آباد - روستای اله آباد
1443سرای حاج صادقسرايزد اسلامي بلهیزد- ضلع شمالی خیابان قیام
1444خانه معصومیخانهاردکان اسلامي بلهاردکان - خ حائری - خ آیت الله فکور - جنب آب انبار آخوند
1445خانه طبائیخانهاردکان اسلامي بلهاردکان - بخش مرکزی - خ حائری - ساباط تقدیری - جنب خانه تقدیری
1446آب انبار سکینهآب انباراشکذر اسلامي بلهصدوق - بخش مرکزی - اشکذر - خ امام خمینی - جنب بانک کشاورزی - کوچه شهیدکلانتری
1447امامزاده سید حسینامامزادهاشکذر اسلامي بلهصدوق - بخش مرکزی - دهستان رستاق - روستای بندرآباد
1448خانه شیرین خانهاردکان اسلامي بلهاردکان - بخش عقدا- دهستان هفتادر - روستای هفتادر- محله سفلی
1449باغ فرهنگباغتفت اسلامي بلهتفت - بخش مرکزی - دهستان شیرکوه - روستای طزرجان - خ فرهنگ - حسینیه بزرگ طزرجان
1450خانه اسماعیل رفیعی خانهاردکان اسلامي بلهاردکان - بخش عقدا - شهر عقدا - محله شمس
1451خانه حاج ابوالقاسم ابوئی خانهمهريز اسلامي بلهمهریز - محله استهریج
1452خانه قاضی جلال الدینی خانهاردکان اسلامي بلهاردکان - بخش عقدا - دهستان هفتادر - روستای هفتادر - محله سفلی
1453مکتب خانه حاجی فاطمه خانم مکتب خانه اردکان اسلامي بلهاردکان - بخش عقدا - دهستان هفتادر - روستای هفتادر - محله سفلی
1454خانه حاجی ابراهیم خانهاردکان اسلامي بلهاردکان - بخش عقدا - دهستان هفتادر - روستای هفتادر - محله حاج آقا
1455سرو کهنسال ابرکوهسروابرکوهپيش از تاريخبلهشهرستان ابرکوه - بخش مرکزي - شهر ابرکوه - ميدان امام حسين ( ع ) - خ نظاميه - ميدان ميراث - خ سرو
1456محدوده سرچشمه هراتسرچشمهخاتمپيش از تاريخبلهشهرستان خاتم - بخش مرکزي - شهر هرات - محوطه سرچشمه
1457کوه ارنانکوهمهريزپيش از تاريخبلهشهرستان مهريز - بخش مرکزي - دهستان ارنان - روستاي سرو ارنان
1458مسجد حاج رجبعلی مسجداردکان اسلامي بلهاردکان - محله چرخاب - جنب دربند صدرالفضلاء
1459سرو منگاباد سرومهريز تاريخي بلهشهرستان مهريز - بخش مرکزي - شهر مهريز - خ انقلاب - محله منگاباد - پارک سرو
1460درخت چنار تنگ چنار چنارمهريز تاريخي بلهشهرستان مهريز - بخش مرکزي - دهستان تنگ چنار - روستاي تنگ چنار - کنار مسجد
1461محدوده کوهریگ مهریز صخره سنگیمهريزپيش از تاريخبلهشهرستان مهريز - بخش مرکزي - شهر مهريز - محله بغداد آباد
1462منبرمسجد جامع ندوشن منبرمسجد جامع اشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق – بخش خضرآباد – شهرندوشن – مسجد جامع ندوشن
1463سنگ کتیبه رباط خرگوشی کتیبهاشکذر اسلامي بلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد – شهرندوشن – بيابان خرگوشي
1464زیلوی مسجد جامع میبدزیلوميبد اسلامي بلهشهرستان میبد – رباط شاه عباسی- موزه زیلو
1465تورات کنیسه ملاسدر نسخه خطی يزد اسلامي بلهشهريزد – خيابان مسجد جامع – محله چهارسوق – کنيسه ملاسِدِر
1466سنگ قبرمحراب مسجد جامع میبدسنگ قبرميبد اسلامي بلهميبد، خيابان قاضي مير حسين، کاروانسراي شاه¬عباسي
1467مراسم عزاداری محرم و صفرندوشن هنرهای نمایشی اشکذر اسلامي بلهاستان يزد – شهرستان صدوق – بخش خضرآباد – شهر ندوشن
1468مراسم عزاداری دهه اول محرم حسینیه شاه ولی تفت عادت ها و رسم های اجتماعی، آیین ها و جشن هاتفت اسلامي بلهشهرتفت - حسینیه شاه ولی
1469تعزیه درروستای توت هنرهای نمایشیاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - روستای توت
1470مراسم زیارت پیرنارکی آئين ها و مراسم مربوط به سال شمسي ( 16- 12 مردادماه )مهريزبلهشهرستان مهریز - مزرعه نارکی
1471ترمه بافیمهارت در هنرهای دستی و سنتیيزدبلهمربوط به شهر یزد است
1472دارایی بافیمهارت دست بافته های سنتیيزدبلههنرمربوط به شهر یزد می باشد
1473چنارکهنسال چنارنازچنارخاتمپيش از تاريخبلهشهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان ایثار - روستای چنارناز
1474آبگیرفصلی قدیر اژدهااشکذرپيش از تاريخبلهبخش خضرآباد - دهستان ندوشن - نرسیده به روستای هفتهر
1475غارخانه خدا غارخاتمپيش از تاريخبلهشهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان ایثار - روستای چنارناز
1476درخت کهنسال بنه روستای چنارنازبنهخاتم تاريخي بلهشهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان ایثار - روستای چنارناز
1477درخت کهنسال پده روستای هارونیپدهابرکوه تاريخي بلهشهرستان ابرکوه - بخش بهمن - دهستان اسفندار - روستای هارونی
1478سرو کهنسال روستای چم سروتفتپيش از تاريخبلهشهرستان تفت - بخش مرکزی - دهستان پیشکوه - روستای چم
1479غاربهارغاراشکذرپيش از تاريخبلهشهرستان صدوق - بخش خضرآباد - دهستان ندوشن - روستای هفتهر
1480درخت کهنسال بنه بدافبنهابرکوهپيش از تاريخبلهشهرستان ابرکوه - بخش بهمن - دهستان مهرآباد - روستای بداف
1481درخت چنارکهنسال اسلامیه چنارتفتپيش از تاريخبلهشهرستان تفت - بخش مرکزی - دهستان پیشکوه - روستای اسلامیه
1482سرو کهنسال دوقلوی مبارکه سروتفت تاريخي بلهشهرستان تفت - بخش مرکزی - دهستان پیشکوه - روستای مبارکه
1483سرو کهنسال روستای حسینی سروتفت تاريخي بلهشهرستان تفت - بخش مرکزی - دهستان پیشکوه - روستای حسینی
1484ساباط دروازه میرابساباطبافق اسلامي بلهبخش مرکزی - خ مسجد جامع -کوچه باغ بزرگ یادروازه قدیم
1485حسینیه پای نخلhosseineyeh paye nakhlمهريز اسلامي بلهبخش مرکزی - دهستان خورمیزات - روستای سریزد
1486محوطه تل مسگرانmohavate tale medgaranميبد اسلامي بلهشهرستان میبد - بخش مرکزی - روستای مزرعه کلانتر - مجاورشهرک صنعتی جهان آباد
1487آسیاب انجیرکaseabe anjeerakمهريز اسلامي بلهمزویرآباد - خ شهید فهمیده - دوراهی خورمیز - روستای حسین آباد - نبش میدان
1488محوطه بیدهmohavate beedehميبد تاريخي بلهشهرستان میبد - حدفاصل محلات بیده و دهستان حسن آباد
1489آب انبار حاجی لیازabanbare haji leeyazميبد اسلامي بلهبخش مرکزی - دهستان شهداء - رکن آباد
1490خانه ابریشمیkhaneh abreeshamiيزد اسلامي بلهخیابان قیام - لب خندق - پلاک 13 - کدپستی 15393-89199
1491خانه حاجی بابائی زارچ خانه يزد اسلامي بلهاستان یزد - بخش زارچ - شهرزارچ - خیابان امام - خیابان اله آباد
1492خانه طیبی خانهيزد اسلامي بلهاستان یزد - بخش مرکزی - شهریزد - محله لب خندق - خانه طیبی
1493خانه ملک التجار خانهيزد اسلامي بلهشهرستان یزد - بخش مرکزی - خیابان قیام - داخل بازارچه پنجه علی
1494قلعه حسینیقلعهتفت اسلامي بلهاستان یزد - شهرستان تفت -درمسیرراه یزد ، ابرکوه - دهستان پیشکوه - روستای حسینی
1495مازاری مظلومی مازاریاردکان اسلامي بلهاستان یزد - شهرستان اردکان - بخش مرکزی - شهر اردکان - خیابان طالقانی - کوچه مازاری مظلوم
1496محوطه تخت رستم محوطهتفت تاريخي خیرشهرستان تفت - بخش مرکزی - دهستان دهشیر - روستای توران پشت - محوطه تخت رستم
1497محوطه جهان آباد محوطهميبد تاريخي خیرشهرستان میبد - درمجاورت روستای محمدآباد
1498محوطه همت آبادمحوطهاشکذر تاريخي خیرشهرستان صدوق - بخش مرکزی - دهستان رستاق - روستای همت آباد
1499محوطه کَچَلُگ محوطهميبدپيش از تاريخخیراستان یزد - شهرستان میبد - دهستان بفروئیه - روستای حسن آباد
1500مسیرفرهنگی مهدی آباد بهادرانراهمهريز اسلامي خیراستان یزد - شهرستان مهریز - بخش مرکزی - دهستان بهادران - روستای مهدی آباد
1501آسیاب اسلامیهآسیابتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - دهستان پیشکوه - روستای اسلامیه ( فراشاه ) ،کوچه جنب قدمگاه امام رضا (ع)
1502خانه خالو میرزاخانهاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان – بخش عقدا – شهر عقدا – خیابان شهدای فتح المبین – جنب دروازه پشت
1503دوچیل سنگی برجتفت اسلامي بلهاستان یزد –شهرستان تفت – درمسیر راه یزد ، ابرکوه – دهستان پیشکوه – روستاهای اسلامیه و چم
1504قلعه احمدآباد ملاباشیقلعهيزد اسلامي بلهاستان یزد –شهرستان یزد – بخش مرکزی – دهستان فهرج – روستای احمدآباد ملاباشی
1505قلعه جنت آبادقلعهبافق اسلامي بلهشهرستان بهاباد – بخش مرکزی – دهستان جلگه – روستای احمد اباد – 3 کیلومتری شرق روستای احمد آباد
1506مازاری صلحی زادهمازاریيزد اسلامي بلهشهرستان یزد – بخش مرکزی – خیابان آیت الله کاشانی – کوچه مازاریها
1507مسجدسرآبمسجداشکذر اسلامي بلهاستان یزد –شهرستان صدوق-بخش مرکزی – دهستان رستاق - روستای حاجی آباد
1508خانه مدرسی سریزدخانهمهريز اسلامي بلهشهرستان مهریز - بخش مرکزی - دهستان خورمیزات - روستای سریزد -محله سربالا - جنب معبراصلی
1509قنات ندوشن قنات اشکذر اسلامي بلهشهر ندوشن
1510مسجد حسینیمسجدتفت اسلامي بلهبخش مرکزی - دهستان پیشکوه - روستای حسینی - جنب حسینیه حسینی
1511مسجد جامع فیروزآبادمسجداشکذر اسلامي بلهبخش مرکزی - فیروزآباد - خ شهیدسیدرضامیرباقری - کوچه مسجد جامع
1512مسجد جامع جمال آبادمسجداشکذر اسلامي بلهبخش مرکزی - دهستان رستاق - روستای جمال آباد
1513محوطه حجت آبادمحوطهاشکذر تاريخي خیربخش مرکزی - روستای حجت آباد - محوطه حجت آباد
1514قنات خارجار(خارزار)قناتميبد اسلامي بلهمادرچاه قنات در محدوده روستای بندرآباد رستاق ازتوابع شهرستان صدوق فعلی قرار دارد و تامحله بشنیغان میبد ادامه دارد
1515قنات حسن آبادقناتمهريز اسلامي بلهازمحدوده کوههای غربالبیز آغاز و پس ازگذر ازشهرستان مهریز تاروستای دهنو و حسن آباد و مریم آباد یزد نیزامتداد می یابد .
1516قلعه فهرج قلعهيزد اسلامي بخش مرکزی - دهستان فهرج - روستای فهرج - روبروی بانک صادرات
1517خانه باغ دکتراولیاءخانه - باغ يزد اسلامي بلهبخش مرکزی - محله نعیم آباد-کوچه ی اولیاء.
1518پیرانگاه و آب انبار پای سرو حسینیپیرانگاه و آب انبارتفت اسلامي بلهروستای حسینی - جاده کنارقبرستان به طرف کوه حسینی
1519بقعه شاه صفی الدینبقعه مهريز اسلامي بخش مرکزی – محله استهریج – جنب گلزارشهداء
1520آسیاب آبی محمدآبادآسیابميبد اسلامي بلهبخش مرکزی - روستای محمد آباد
1521آب انبار محمدابراهیم آب انبار يزد اسلامي بلهشهر یزد – بلوار استقلال – میدان شهدای کسنویه – کوچه کسنویه به طرف کوره های کسنویه
1522آب انبار غُلی ( غلام جعفر) مهرجردآب انبارميبد اسلامي بلهشهرمیبد - بخش غربی آبادی مهرجرد
1523آب انباردرب حمام بغدادآبادآب انبارمهريز اسلامي بلهشهرستان مهریز - بخش مرکزی - بغداد آباد - بلوار22 بهمن - کوچه طغارسنجر
1524آب انبار باغ استاد آب انبارمهريز اسلامي بلهبخش مرکزی ، محله باغ استاد – خ سید مصطفی خمینی – کوچه باغ استاد
1525قلعه اشکذرقلعهاشکذر اسلامي بلهبخش مرکزی - اشکذر -خیابان طالقانی -میدان امام حسین - کوچه حسینیه سفید - قلعه ( ضلع غربی حسینیه )
1526حسینیه سفید اشکذرحسینیه اشکذر اسلامي بلهبخش مرکزی - شهر اشکذر -خ طالقانی - میدان امام حسین - کوچه حسینیه سفید
1527آب انبار سربالاآب انبارمهريز اسلامي بلهاستان یزد - شهرستان مهریز - بخش مرکزی - دهستان خورمیزات - روستای سریزد
1528قلعه ساغین قلعهخاتم اسلامي بله بخش مرکزي- دهستان فتح آباد- کيلومتر 30 جاده مروست به هرات
1529خانه - باغ اکرمیخانه - باغمهريز اسلامي بله شهرستان مهريز- اکبر آباد- خيابان جمهوري
1530خانه صدرالعلماء خانهيزد اسلامي بله خ امام خميني- بازارچه صدري- شاهزاده فاضل- بن بست اول - مجاور پلاک 31
1531حسینیه و مسجد حاج علیرضا بمانیحسینیه و مسجداشکذر اسلامي بله شهر صدوق- بخش مرکزي- شهر اشکذر- خ امام خمینی - کوچه مکتب القرآن
1532خانه حکیمی خانهاشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش مرکزي- رضوانشهر- خ شهید صدوقی - جنب حسینیه سالارشهیدان
1533 ساباط ابريشم گيريساباطاشکذر اسلامي بله اشکذر- خ شهیدمحمدرضا دهقانی - کوچه شهید علی اکبرسیفی
1534مدرسه جمشیدیمدرسه اشکذر اسلامي بله شهرستان صدوق- بخش مرکزي- رضوانشهر- بلوارصاحب الزمان (عج) - جعفرآباد
1535بنای آرامگاهیبقعهطبس اسلامي بله طبس- بخش ديهوک- شهردیهوک -جنوب شهر- محدوده قبرستان دیهوک
1536 خانه رعيتخانهميبد اسلامي شهر ميبد- بخش مرکزي- روستای رکن آباد- روبروی حسینیه جدید
1537قنات بهابادقناتبافق اسلامي بله11 کیلومتری جنوب شرق بهاباد تاکشتزارهای شهر بهاباد
1538حسینیه سردهحسینیهتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - شهر تفت - محله سرده
1539خانه آیت الله فقیه خراسانیخانهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خیابان ایرانشهر - کوچه ناجی - کوچه آیت الله فقیه خراسانی
1540خانه گرامیخانهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خیابان امام خمینی - پست مرکز مخابرات امام خمینی
1541مسجد کوچک فیض آبادمسجدتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - بخش مرکزی - جنوب روستای فیض آباد
1542خانه حاج محمداربابخانهيزد اسلامي بلهشهرستان یزد - بخش مرکزی - خیابان قیام -ک آب انبار امامزاده جعفر -کوچه حلوائی ها - پلاک 12 - کدپستی 37779-89136
1543خانه - باغ اصفهانیانخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان شهید مطهری - چهارراه فرهنگیان - کدپستی 77564-89176
1544خانه ابریشمی هاخانهيزد اسلامي بلهشهریزد- خیابان قیام - حدفاصل میدان بعثت و مسجد امیر چخماق - کوچه دهم فروردین - پلاک پستی 13785-89199
1545خانه حسینیخانهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خیابان امام خمینی - کوچه قلعه کهنه - کوچه مسجد بلبل - پلاک پستی 59191-89147
1546خانه عطارزادهخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان امام خمینی - کوچه منارگلی - کوچه جنب خانه امام حسینی - پلاک 26
1547خانه فرخی یزدیخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان امام خمینی - کوچه روبروی شاهزاده فاضل - روبوری دفترآیت الله مکارم شیرازی - پلاک 11124و10570
1548خانه فعالیخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان امام خمینی - کوچه خواجه خضر - کوچه شماره 8 - پلاک 4
1549خانه مقدسی بروجردیخانهيزد اسلامي بله شهر یزد - بخش مرکزی – خیابان امام خمینی – کوچه فهادان – کوچه شیخی زاده – پلاک 71
1550خانه نصیرخانهاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - شهر اردکان - محله علی بیگ - کوچه شهید مذکوری
1551خانه نکوئیخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - محله لب خندق - پلاک 11
1552قلعه دهشیرقلعهتفت اسلامي بلهشهرستان تفت - بخش مرکزی - دهستان دهشیر - درمسیرراه یزد به ابرکوه
1553مجموعه شاه گشتاسبیمجموعهيزد اسلامي بلهشهر یزد - محله خرمشاه - کوچه شهید کامران گنجی - بن بست 37
1554کارخانه سعادتکارخانهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خیابان امام خمینی - ابتدای خیابان - 18 متری فهادان
1555کوچه مازاریهاکوچهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خیابان آیت الله کاشانی - کوچه مازاریها
1556مدرسه ایزد پیمان ( شرف )مدرسهيزد اسلامي بلهشهریزد - بلوار بسیج - محله خلف خانعلی
1557درخت چنار کرخنگان درختخاتم تاريخي بلهشهرستان خاتم - بخش مروست - دهستان ايثار - روستاي کرخنگان - مظهر چشمه کر - محوطه درختان چنار
1558مراسم زیارت پیرنارکیمراسم مذهبیمهريزبلهاستان يزد – شهرستان مهريز – بخش مرکزي – دهستان ميانکوه – روستاي مزرعه نارکي
1559مراسم خنچه برون یزدآداب و رسوم يزدبله
1560مراسم وقت زیارت چک چک مراسم مذهبیاردکانبله37 کیلومتری شمال شرقی شهرستان اردکان کنارچشمه ، واقع دربلندای کوه چک چک دربخش مرکزی
1561مراسم طبل زنی ماه رمضان طبسمراسم مذهبیطبس اسلامي بلهمحدوده شهر طبس
1562زیلوبافی ميبدبلهحوزه شهرستان میبد
1563رشته چنته بافیابرکوهبلهحوزه شهرستان ابرکوه
1564رشته سفالگریصنایع دستیميبدبلهحوزه شهرستان میبد
1565آئین نخل برداری استان یزد مراسم مذهبیيزد اسلامي کل استان یزد
1566احرامی بافیصنایع دستیيزدحوزه شهرستان یزد
1567مراسم سنگ زنی ( جغجغه زنی ) مراسم مذهبیميبدبلهشهیدیه میبد
1568حلوا ارده اردکان اردکانبلهحوزه شهر اردکان
1569حصیربافیصنایع دستیبافقبلهحوزه شهرستان بافق
1570فن و تکنیک قفل سازی صنایع دستیابرکوهبلهحوزه شهرابرکوه
1571فن وتکنیک گیوه دوزی صنایع دستیابرکوهبلهحوزه شهرابرکوه
1572نخل بندی و نخل برداری کریت طبس مراسم مذهبیطبسبلهروستای کریت
1573آئین نخل بندی ونخل برداری ندوشن مراسم مذهبیميبدمربوط به حوزه بخش ندوشن
1574آئین نخل برداری مهرجرد میبد مراسم مذهبیميبدبلهمحله مهرجرد
1575فن و هنر چاقوسازی مهریز صنایع دستیمهريزبلهحوزه شهرستان مهریز
1576فن ترکه بافی مهریز صنایع دستیمهريزبلهحوزه شهرمهریز
1577فن و تکنیک زنجیربافیصنایع دستیاردکانبلهحوزه شهرستان اردکان
1578فناوری ساخت بادگیر درایران يزدبلهمربط به کل استان یزد
1579موسیقی مراسم محرم ابرکوه مراسم مذهبیابرکوه اسلامي بلهشهر ابرکوه
1580خانه بستان خانه يزد اسلامي بلهشهر یزد - خیابان سلمان فارسی - کوچه آذرباد - پلاک آب 5327 - کدپستی 93331-89137
1581خانه رفیعیان خانهيزد اسلامي بلهشهریزد - محله فهادان - کوچه فرقانی - ضلع شرقی بوستان شاه ابوالقاسم
1582آسیاب کوشک نوآسیابيزد اسلامي بلهشهر یزد - خیابان سید گلسرخ -کوچه کوشکنو - کوچه آسیاب - پشت حسینیه بزرگ کوشکنو - روبروی پلاک 4
1583خانه درخشانیخانه يزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان مسجد جامع - کوچه تل خاکستری - پلاک 10
1584خانه غلامحسین فرجیخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان سیدگلسرخ - کوچه کوشکنو - بن بست فاید - پلاک 13
1585خانه ملک ( نیک فرجام )خانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان قیام - کوچه گلچینان - کوی پوست فروش ها - کدپستی 78841-89136
1586آب انبارشاه عباسی ندوشنآب انبارميبد اسلامي بلهشهرستان میبد - بخش ندوشن – شهرندوشن - محله توده – جنب حسینیه سفلی -کدپستی 15893-89481
1587بقعه فضل بن عباسبقعهمهريز اسلامي بلهشهرستان مهریز - بخش مرکزی –دهستان خورمیزات - روستای هرفته – جنب قلعه تاریخی روستای هرفته
1588طنبی بندرآبادطنبیاشکذر اسلامي بلهشهرستان اشکذر - بخش مرکزی – دهستان رستاق – روستای بندرآباد
1589حمام مهرجردحمام ميبد اسلامي بلهشهرستان میبد - بخش مرکزی - شهرمیبد - خیابان طالقانی (مهرجرد) - کوچه جنب مسجد جامع - مقابل حسینیه مهرجرد
1590ساباط فردابساباطميبد اسلامي بلهشهرستان میبد - بخش ندوشن - شهر ندوشن - محله فرداب - کوچه فرداب
1591مدرسه اماممدرسهتفت اسلامي بلهشهرستان تفت -بخش مرکزي – شهرتفت – ميدان امام – خيابان ساحلي – کدپستی 17178-79918
1592خانه فضلیخانهاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش عقدا – شهرعقدا – خیابان شهید اقبال – محله خوراسانک – کدپستی 37966-89551
1593باغ و کوشک آصف پورباغ و کوشک اشکذر اسلامي بلهاستان یزد - شهرستان اشکذر - بخش مرکزی - دهستان رستاق - روستای جلال آباد دزگ - پلاک آب 122
1594خانه غفور طباطبائیخانهميبد اسلامي بلهاستان یزد - شهرستان اشکذر - بخش مرکزی - دهستان رستاق - روستای جلال آباد دزگ - پلاک آب 122
1595خانه کربلائی عباسخانه اسلامي بلهشهرستان بهاباد - بخش آسفیج - روستای بَنیز
1596برج عظیم آبادبرج اسلامي بلهشهرستان بهاباد - بخش مرکزی - دهستان بنستان - روستای عظیم آباد
1597حمام باغستانحمام اسلامي بلهشهرستان بهاباد - بخش مرکزی - شهربهاباد - خیابان امام خمینی - محله باغستان - جنب مسجد جامع باغستان
1598کنیسه خاخامکنیسهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خیابان قیام - کوچه لب خندق - کوچه کاغذ سازی
1599برج بنیز و الحاقاتبرج اسلامي بلهشهرستان بهاباد - بخش آسفیج - دهستان بنستان - روستای بنیز
1600بقعه شیخ ضیاءالدینبقعه اسلامي بلهشهرستان بهاباد - بخش مرکزی -شهربهاباد - خیابان پاسداران - خیابان صدوقی
1601مسجد جامع حسین آبادمسجداشکذر اسلامي بلهشهرستان اشکذر - بخش مرکزی - دهستان رستاق - روستای حسین آباد
1602مسجد محمدعلی استاد علیرضا و خانه موقوفه مجاورمسجد وخانه اسلامي بلهشهرستان بهاباد- بخش مرکزی - شهر بهاباد - خیابان امام خمینی - محله باغستان - کدپستی 89761-16449
1603مسجدموسی بن جعفر(ع) و خانه جلیلیمسجد وخانه اسلامي بلهشهرستان بهاباد - بخش مرکزی - شهربهاباد - میدان محمدآباد - بلوار شهید جلیلی - مسجد موسی بن جعفر (ع)
1604خانه خانی ها ( خانه فتح الله امامی )خانهميبد اسلامي بلهشهرستان میبد - بخش مرکزی - شهرمیبد - خیابان امام - کوچه فخارچی - کد پستی 8961674418
1605قلعه بَنیزقلعه اسلامي بلهشهرستان بهاباد - بخش مرکزی - دهستان بنستان - روستای بنیز
1606خانه شُکریخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان فهادان - روبروی مسجد چهل محراب - کوچه عرب - پلاک 3
1607خانه آیت الله حائریخانهميبد اسلامي بلهشهرمیبد - محله مهرجرد - خیابان آیت الله طالقانی - کوچه جنب مسجد جامع مهرجرد -پلاک597
1608خانه گرامیان خانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان شهیدرجائی - کوچه آب تفت - پلاک 33
1609شترگلو و پل آب بر خرانقپلاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش خرانق - روستای خرانق
1610خانه بانو رباب طاهری ( سنایی)خانهاردکان اسلامي بلهشهرستان اردکان - بخش مرکزی - شهراردکان - محله چرخاب - کوچه خاتمی - پلاک 75
1611خانه برومندخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان انقلاب - جنب درمانگاه حکیم زاده
1612خانه بمان عباس قمی خانهميبد اسلامي بلهشهرستان میبد - بخش مرکری - شهرمیبد - محله ده آباد - محله پائین - جنب مسجد ده آباد - کدپستی 8961773396
1613خانه درویش گوهریخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان امام خمینی - محله فهادان - روبروی زندان اسکندر - پلاک 19
1614خانه سیدجواد طباطبائیخانهميبد اسلامي بلهاستان یزد - شهرستان میبد - بخش مرکزی - شهرمیبد - محله بفروئیه - محله بالا - کوچه شهیدبرزگر - پلاک 211
1615خانه شاطربمانخانهميبد اسلامي بلهاستان یزد - شهرستان میبد - بخش مرکزی - شهرمیبد - محله ده آباد - محله پائین - جنب مسجد جامع ده آباد - کدپستی 8961773414
1616خانه طاهره پورشمسیخانهيزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان مسجد جامع -کوچه شهید شیخ زاده - روبروی خانه حاج آقای وزیری -پلاک 4-پلاک اب 12691
1617خانه محمد میرزا حسینی ( حبیب الله احرامیان پور)خانهيزد اسلامي بلهشهر یزد - محله شاه ابوالقاسم - کوچه کمال الدین - کدپستی 63135-89199
1618زیارتگاه پیرمراد خرمشاهزیارتگاهيزد اسلامي بلهشهریزد - محله خرمشاه -تقاطع کوچه خرم و کوچه شهید کامران گنجی -پلاک آب 186327
1619مسجد جامع محمدآبادمسجديزد اسلامي بلهاستان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - دهستان فهرج -روستای محمدآباد - خیابان امام خمینی -مسجد جامع محمدآباد - کدپستی 8944113747
1620مسجد حسن زغالیمسجدميبد اسلامي استان یزد - شهرستان میبد - بخش ندوشن - شهر ندوشن - بلوار حضرت ابوالفضل (ع) - دروازه کرخانه - کوچه قائم - کدپستی 8948116498
1621میدان کوی علیامیدان يزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان سیدگلسرخ -چهارراه سیدهاشم - کوی علیا - بن بست شهید سیدناصرالموسوی - حسینیه کوی علیا
1622خانه موقوفه ملااسماعیلخانهيزد اسلامي بلهشهر یزد - خیابان مسجد ملااسماعیل - غرب مسجد ملااسماعیل - جنب کاروانسرای مشیر ملااسماعیل
1623کاروانسرای مشیر بازارچه ملااسماعیلکاروانسرايزد اسلامي بلهشهریزد - خیابان مسجد ملااسماعیل - راسته بازارچه شرقی ملااسماعیل - پلاک 12
1624چشمه های آهکی توران پشت چشمهتفتپيش از تاريخبلهشهریزد - خیابان مسجد ملااسماعیل - راسته بازارچه شرقی ملااسماعیل - پلاک 12