اطلاعات عمومي واحد اقامتي
ردیفنام واحد اقامتيشهرستانستاره واحدنشاني كامل واحد اقامتي - آدرس پستيشماره تلفن ثابت
1هتل صفائیه یزديزد4یزد - صفائیه -خ تیمسار فلاحی30-38260210
2هتل سنتی مهريزد3خ قیام - کوچه فرش -کوچه لب خندق - هتل سنتی مهر5-36227400
3هتل تهرانیيزد4یزد -میدان همافر - میدان ابوالفضل (ع)37215515
4مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردیيزد3یزد - بلوار دانشجو36249127
5هتل ثلاثیيزد1یزد-بلوارامام زاده جعفر- کوچه ششم-هتل ثلاثی36220677
6هتل سنتی کهن کاشانهيزد2یزد- خیابان امام خمینی کوی فهادان جنب حسینیه 8 پلاک 5936212485
7 هتل سنتي جاده ابريشم يزدیزد-خیابان مسجد جامع- کوچه تل خاکستری36252730
8هتل اطلسيزد2یزد- بلوار شهید صدوقی- نرسیده به میدان همافر4-37247100
9هتل فرهنگيزد2یزد-میدان شهید بهشتی-ابتدای خیابان امام خمینی12-36265011 و 29-36265028
10هتل شیرکوه تفتتفت2یزد-تفت- بلوار شهید بهشتی5-6233501-0353
11هتل پارسیان یزديزد3یزد- بلوار جمهوری اسلامی- جنب بیمارستان افشار35254111 و 35253111
12هتل سنتي کيميايزد2یزد- میدان شهید بهشتی- خیابان امام کوچه فرهنگ- هتل سنتی کيميا5-36228753
13هتل لالهيزد3یزد-بلواربسیج- هتل لاله9-36225048
14مهمانسرای فرهنگیان یزديزد2یزد- صفائیه- خیابان تیمسارفلاح- خیابان عدالت38248764
15هتل کاریزاردکان1اردکان- خیابان طالقانی- تقاطع شهید بهشتی4-37236061
16 هتل کاروانيزد3یزد بلوار آزادگان37210511
17هتل ملیکايزد2یزد بلوار جمهوری ابتدای یزد باف35238001
18هتل باغ مشیرالممالکيزد4یزد خیابان انقلاب35239760
19هتل روشنيزد1یزد خ دهم فروردین36229707
20هتل سنتي سروشيزدیزد بلوار بسیج36268802
21هتل سنتي کاروانسرايزد2یزد بلوار امامزاده جعفر پشت امامزاده36227050
22هتل سنتی یزديزد2یزد میدان امیر چقماق36228502
23هتل خاتميزد3یزد بلوار جمهوری پشت تالار یزد35235001-3
24هتل سنتي شرقيزدیزد خیابان مسجد جامع36267783
25هتل سنتي داديزد4يزد خيابان دهم فروردين 36229400
26مهمانسرای اردکاناردکان2اردکان بلوار شهید بهشتی جنب نیروی انتظامی7226969-0353
27کاروانسرا ي زین الدینمهريز2مهریز 8 کیلومتر قبل مسجد ابوالفضل38243338
28هتل بهجتميبد3میبد ابتدای بلوار بسیج7755005-0353
29هتل سنتي باغ مرشديزدیزد بلوار بسیج36226773
30مهمانپذير بهشتیيزد3یزد میدان شهید بهشتی ابتدای خ امام36265517
31مهمانپذير آریايزد3یزد خیابان دهم فروردین36260411
32مهمانپذيرملتيزد2يزد بلوار جمهوري35252896
33مهمانپذير کویريزد2یزد خ کاشانی نرسیده به پمپ بنزین36235525
34مهمانپذير مهدیيزد2یزد میدان ابوذر38249557
35مهمانپذير امیر چقماقيزد1یزد میدان امیر چقماق36269823
36مهمانپذير اتوناجيزد1یزد خ امام36260029
37مهمانپذيرناصرميبد3میبد بلوار بسیج03532351745
38مهمانپذير بهاراردکان2اردکان ابتدای کمربندی7223088-353
39هتل سنتي ساباطيزدیزد -خیابان شهید رجایی قبل از باغ دولت آّباد36229334
40هتل سنتی واحهيزدیزد -خیابان مسجد جامع36204160
41هتل سنتي والیيزد2یزد -خیابان امام روبروی شاهزاده فاضل4-36228052
42هتل سنتي کوروشيزدیزد -خیابان امام محله فهادان نرسیده به زندان اسکندر70-36203560
43هتل سنتي فهادانيزد3یزد -خیابان امام محله فهادان روبروی زندان اسکندر36300600
44هتل سنتي ادیب الممالکيزد1یزد -خیابان قیام کوچه لب خندق پلاک 8336229324
45هتل آپارتمان امیناشکذراشکذر میدان بسیج نبش میدان3627220
46هتل رستوران شاه عباسیمهريزمهریز جاده یزد کرمان بعد از ورودی شهر یزد5229595-0353
47هتل سنتی ملک التجاريزدیزد - خیابان قیام بازارچه پنجه علی36224060
48هتل باغ سرااردکان2اردکان جنب شهرداري03532239251
49هتل رستوران سنتي مظفريزديزد خيابان مطهري کوجه خلف باغ 36227783
50 مهمانپذير الزهرايزد2يزد چهارراه فرهنگيان ابتداي بلوار امامزاده جعفر جنب شيريني عاصي زاده36268229
51مهمانپذير گلهايزديزد خيابان امام خميني کوچه حاج غلامرضا فقيه پلاک 736269916
52هتل سنتي لب خندقيزديزد خيابان قيام لب خندق 36226003
53هتل زنبقيزديزد بلوار جمهوري کوچه نيروگاه برق زنبق مجتمع فرهنگي رفاهي برق منطقه اي يزد 3-35260920
54پرديسيزديزد خيابان امام روبروي بانک ملي 9-36272028
55هتل سنتي خالوميرزااردکاناردکان -عقدا-خيابان امام خميني ،جنب دروازه تاريخي09130005159
56پرديسانيزديزد - ميدان مارکار 36272428
57ارگيزديزد ،صفائيه ،پشت دخمه زرتشتيان9-38285000
58ستاره شهرمهريزمهريز ،کيلومتر يک مهريز به يزد نرسيده به پمپ گاز03532529688
59ميريزديزد -خيابان امام کوچه برخوردار36229553
60هتل نيکانبافقبلفق ،بلوار سنگ آهن ،شهرک آهن شهر 32429004
61هتل سنتی ترمه يزدیزد خیابان امام خیابان مسجد جامع میدان وقت اساعت 36207411
62هتل سنتی خوان دوحديزدیزد بلوار شهید عاصی زاده 36272988-9
63هتل رستوران باران اشکذراشکذر،رضوانشهر ،انتهای بلوار45متری روبروی مسجدریگ03532728640
64رویای قدیميزدیزد خیابان سلمان کوچه شهید کاردی ،پلاک536272718
65تابان يزدخیابان امام ،کوچه خواجه خضر
66باغ تی توبافقبافق ،خیابان مسجد جامع ،بلوار امام علی ،فرعی 803532423601
67فیروزهیزد،خیابان مهدی ،بعد از بانک صادرات 36272900-5
68فاضلیيزدخیابان امام ، خیابان مسجد جامع ،میدان وقت الساعت 36208955
69گلشنميبدخیابان طالقانی ،روبروی امام زاده خدیجه خاتون 09131578646
70مهمانپذير احسانيزديزد ميدان ابوذر بلوار شهيد دشتي جنب پمپ بنزين38228186
71مهمانپذير بنياديزديزد. خ قيام کوچه حسينيه حاجي يوسف03536272750- 36272751