ردیف نام شهرستان
1 ابرکوه
2 اردکان
3 بافق
4 بهاباد
5 تفت
6 خاتم
7 صدوق
8 طبس
9 مهریز
10 میبد
11 یزد
12 یگان حفاظت
13 عمومی