● قوانین

قوانین :
سامانه آپلود و دانلود وب سایت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد حق دارد هرگونه فایلی را که به گونه ای برای سرور خطر آفرین است را حذف و یا جایگزین نماید.

سامانه آپلود و دانلود اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد دارای سیستم هوشمند ثبت ادرس اینترنتی شما در هنگام اپلود تصاویر یا فایل میباشد ،


Powered by Kleeja
queue